”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ruokohelpi nousee

Hesari kertoo, että ruokohelpi on nousemassa merkittäväksi energianlähteeksi. Siitähän Erkki Pulliainen puhui jo vuosituhannen alussa. Hänelle hymähtelivät melkein kaikki muut paitsi vihreät.

Olin tilaisuudessa, jossa puhuttiin EU:n kemikaalisäädöksistä. Anna-Liisa Sundquist EU:n kemikaalivirastosta kertoi, että jotkut nanomateriaalit on havaittu hyvin vaarallisiksi ihmisen terveydelle, erityisesti nanomuodossa olevat metallit. Hän kertoi myös, että viime vuonna EU:n kemikaalivirastoon tuli määräaikaan eli 1.12.08 mennessä kemikaalien esirekisteröintejä yli 2 miljoonaa. Tämä ylitti noin 20-kertaisesti komission ennakko-odotukset.