”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Rikkipäästöjä vähentämällä säästyy ihmishenkiä

Ilmansaasteet tappavat EU-maissa yli 300 000 ihmistä vuodessa, sanoo WHO. Ilmansaasteista terveyden kannalta haitallisimpia ovat kaikkein pienimmät hiukkaset. Laivojen päästämät rikin oksidit muodostavat ilmassa juuri noita pienen pieniä hiukkasia.

Euroopan parlamentti alkaa käsitellä laivojen rikkipäästödirektiiviä, josta komissio antoi ehdotuksensa elokuun lopulla. Ehdotuksella Euroopan unioni panee toimeen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa vuonna 2008 päätetyt laivojen polttoaineiden uudet puhtausvaatimukset. Laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden yläraja alenee Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa nykyisestä 1 prosentista 0,1 prosenttiin.

Minut on valittu tämän direktiivin esittelijäksi eli käsittelyn vetäjäksi EU-parlamentissa.

Rikkipäästöjen vähentäminen on tärkeä parannus ihmisten terveydelle ja laivojen päästöjen vähentäminen on tässä aivan keskeistä. Ilman uutta lainsäädäntöä laivojen rikkipäästöt EU:n merialueilta ylittäisivät tämän vuosikymmenen lopulla kaikki maalta tulevat päästöt. Rikkipäästöt maalta, eli tehtaista, voimalaitoksista ja autoista ovatkin vähentyneet alle kuudesosaan siitä mitä ne olivat noin 1980-luvulla.

Laivapäästöjen terveyshaitat näkyvät siinäkin, että kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin sekä keuhkosairauksiin on selvästi suurempi rannikoilla vilkkaiden laivareittien varrella kuin sisämaassa.

Laivojen päästöjen vähentäminen aiheuttaa kustannuksia, kuten kaikki ympäristönsuojelu-uudistukset. Taloudellinen hyöty paremmasta terveydestä ylittää kuitenkin päästövähennysten kustannukset moninkertaisesti. Silti uusien sääntöjen voimaantulon jälkeenkin Itämeren laivoissa saa käyttää sata kertaa rikkipitoisempaa polttoainetta kuin autoissa.

Julkisuudessa on esitetty liioittelevia lukuja laivapäästöjen vähentämisen hinnasta. Monissa tapauksissa halvimmaksi tulee puhdistaa laivojen savukaasut vastaavaan tapaan kuin voimalaitoksissa tehdään, sen sijaan että vaihdetaan polttoaine. Suomalainen Wärtsilä on yksi niistä yrityksistä, jotka valmistavat savukaasupesureita, ja joiden uusille teknisille ratkaisuille tiukennetut päästövaatimukset luovat uusia markkinoita.

Vaikka komission ehdotus on kansanterveyden kannalta merkittävä parannus, on epäjohdonmukaista, että EU:n eteläisillä merialueilla rikkipäästöjä vähennetään hitaammin kuin pohjoisessa. Espanjan, Portugalin ja Välimeren rannikoilla asuvien ihmisten terveys on yhtä tärkeä kuin Itämeren maiden tai Englannin kanaalin rantojen asukkaiden. Siksi EU:n tulisi omilla päätöksillään nopeuttaa rikkipäästöjen vähentämistä myös Euroopan eteläisillä merialueilla, kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöksiä nopeammin.