”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Rankatkin luvut voivat olla totta

Vastine – Tekniikka ja talous 19.4. 2013

Harri Vanhala suomi Tekniikka ja talous-lehdessä 12.4. "tolkuttomiksi" lukuja, joita "johtava ympäristöeuroparlamentaarikkomme" on antanut laivasaastekuolemista sekä hehkulampuista.

Katsotaanpa asioita vähän tarkemmin.

Olen viitannut tanskalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan laivojen saasteet tappavat vuodessa 50 000 ihmistä ennenaikaisesti. Tämä luku on herättänyt Suomessa runsaasti ärtymystä. Kymmenien tuhansien ihmishenkien suuruusluokka on kuitenkin linjassa muiden tutkimustulosten kanssa.

Ympäristöterveystutkijoiden viesti päättäjille on jo vuosia ollut, että ilmansaasteiden terveyshaitat ovat paljon luultua pahemmat. Kuolemien määrät ovat tietenkin arvioita, kenenkään sydänpotilaan kuolintodistuksessa ei lue "kuoli ilmansaasteisiin".

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan eduskunnan ympäristövaliokunnalle antamassa lausunnossa (YmL 9/2011) kerrotaan komission esittämän laivojen rikkipäästöjen suitsimisen säästävän 16 500 ihmishenkeä vuoteen 2020. Huomattakoon, että ns rikkidirektiivi ei pudota laivojen saasteita nollaan.

WHO on tuoreimmissa arvioissaan arvioinut kaikkien ilmansaasteiden aiheuttavan EU-maissa lähes 500 000 kuolemaa vuodessa. Komission ympäristöpääosasto viittaa tähän usein, esim http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-813_en.htm?locale=en

Ellei uusia normeja olisi säädetty, rikkipäästöt Euroopan merillä kulkevista laivoista ylittäisivät vuoteen 2020 mennessä EU-maissa maalta tulevat rikkipäästöt. http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

Rikkipäästöjä tehtaista, voimalaitoksista ja autoista on nimittäin 80-luvun pahimmista päivistä saatu alenemaan jo noin 90%. Ilman puhdistumisella lienee osuutensa siihenkin, että vuodesta 1980 vastasyntyneiden miesten elinajanodote on noussut yli 7 vuodella, 69,5 vuodesta noin 77 vuoteen (tilastokeskus).

Hehkulampuista EU:n komission nettisivuilla on edelleen tieto, että niiden käytöstä poisto vähentää hiilidioksidipäästöjä 15 milj tonnia vuodessa. Tämän muuntaminen 3,5 milj autoksi vastaa auton keskipäästöä vuonna 2008 noin 160 g/km ja noin 27 000 km vuosiajoa. Nämä suuruusluokat eivät vaikuta yhtään tolkuttomilta. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-113_en.htm?locale=en

Mitä tulee ilmaston lämpenemisen jääkiekkomailakäyrään, samaan tulokseen on päätynyt ainakin 11 eri tutkimuslaitosta eri maissa. Eri menetelmillä saaduissa 1000 viime vuoden lämpötilan rekonstruktioissa mailan varren muoto vaihtelee, mutta lapa on kaikissa selvä.

http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=14

Science-lehti julkaisi 8.3.13. rekonstruktion viimeisten 11 300 vuoden lämpötilasta ja maila näkyy siinäkin.

Tapanani on esittää julkisuudessa vain lukuja, joilla on lähde. Lähteitä tivataankin minulta sangen usein. Toivoisin, että lähteitä vaadittaisiin myös niiltä, jotka esittävät tolkuttomia lukuja ympäristönsuojelun kustannuksista.