”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Räjähdysainetta ydinvoimalaitoksessa

Oskarshamnin ydinvoimalaitoksessa Ruotsissa on tänä aamuna löydetty hitsaajan kassista räjähdysainejäämiä. Räjähteet löytyivät pistokokeessa. Erityisen pelottavaksi asian tekee, että se havaittiin pistokokeessa. Entäs jos juuri tämä henkilö ei olisi joutunut pistokokeeseen? Kyseessä on sama aine, jota käytettiin Lontoon busseihin kohdistetuissa terrori-iskuissa kesällä 2005. Aineella ei kuulemma ole olemassa mitään laillista käyttötarkoitusta.

Tämän päivän Guardian kertoo, että viimeisen vuoden aikana melkein jokainen Lähi-idän maa on ilmoittanut aloittavansa ydinohjelman, reaktiona Iranin toimiin. Ohjelmat ovat tietenkin julkisesti ydinenergiaohjelmia, mutta mitenkään ei voida varmistaa sitä, ovatko ne tosiasiassa ydinaseohjelmia tai muuttuvatko ne jossain vaiheessa sellaisiksi.

Päättämällä ydinvoiman lisärakentamisesta Suomi on ollut mukana tekemässä ydinvoimaohjelmista hyväksyttäviä. Mutta meidän esimerkkiämme eivät seuraa ne maat, joiden haluaisimme. Meidän esimerkkiämme seuraavat esimerkiksi 12 arabimaata, Turkki ja Venäjä. IISS (International Institute for Strategic Studies) on julkaissut raportin, jonka mukaan suunnilleen kaikkien Lähi-idän ydinohjelmien taustalla ovat ”strategiset päämäärät” eikä niinkään energiantarve. Ydinaseiden leviämisriski on ilmeinen.

Täysistunnossa parlamentti hyväksyi muun muassa mietinnön siitä, mitä alan tutkimus sanoo ilmastonmuutoksesta. Mietintö hyväksyttiin äänin 566 puolesta, 61 vastaan. Mietinnössä todetaan, että tähänastiset ilmastonsuojelutoimet eivät lainkaan riitä.

Asiasta käydyssä keskustelussa liberaaliryhmän johtaja Graham Watson totesi, että aurinkovoimalat, jotka veisivät 0,1 % Saharan pinta-alasta, kykenisivät tuottamaan kaiken tarvittavan sähkön Euroopalle, Lähi-idälle ja Pohjois-Afrikalle. Saksalainen vihreä meppi Rebecca Harms kritisoi sitä, että europarlamentti tekee hienoja päätöksiä ilmastosta yleisellä tasolla. Mutta kun tulee kyse konkreettisemmista asioista, esimerkiksi autojen päästörajoista, meppien enemmistö taipuu liian helposti lobbarien tahtoon.

Istunnossa hyväksyttiin myös direktiivi ympäristörikosten rangaistavuudesta. Asiasta oli saatu aikaan neuvottelutulos parlamentin ja ministerineuvoston välillä, eli kyseessä oli lopullinen päätös. Direktiivissä määritellään ne ympäristörikokset, jotka olisi määriteltävä rikokseksi kaikissa jäsenmaissa.

Istunto hyväksyi myös ensi vuoden istuntokalenterin. Siihen tehtiin muutos, jolla ortodoksien pääsiäismaanantaista tehtiin vapaapäivä. Tämä herätti myös arvostelua, koska on olemassa lukuisa joukko esimerkiksi juutalaisten ja muslimien juhlapyhiä, joita parlamentin aikataulu ei ota huomioon. Dany Cohn-Bendit totesi, että ensi vuoden kesänä valittava uusi parlamentti aloittaa työnsä 14.07.09, joka on yksi tunnetuimmista maallisista juhlapyhistä, Ranskan vallankumouksen vuosipäivä. Onko sopivaa, että parlamentti tekee tuona päivänä töitä Ranskassa, Dany kysyi. Minä huokailin mielessäni, että suomalaisten juhannusta, joka on kristinuskoa paljon vanhempi juhla, ja takuulla ollut myös uskonnollinen juhla ennen kristinuskon aikaa, ei parlamentti myöskään ota huomioon.

Istunto hyväksyi myös elohopean vientikiellon. Konservatiivit ja osa demareista ajoi erityiskohtelua Espanjan Almadénin elohopeakaivokselle, mutta tämä ei mennyt läpi. Istunto hyväksyi myös mietinnön laivojen romutuksesta. Siinä parlamentti vaati, että vuoteen 2010 mennessä pitää lopettaa ongelmajätteitä sisältävien romulaivojen vienti EU-maista kehitysmaihin. Monissa köyhissä maissahan laivavanhuksia romutetaan järkyttävissä oloissa, täysin piittaamatta työntekijöiden terveydestä tai ympäristöstä.

Guardianissa kerrotaan, että Kioton ilmastosopimuksen mukaista CDM-mekanismia on ryhdytty käyttämään väärin. CDM:n (Clean Development Mechanism) tarkoitus on, että teollisuusmaat voivat kuitata osan päästövähennyksistään rahoittamalla kehitysmaissa tehtäviä päästövähennyksiä. Stanfordin yliopiston hiilimarkkina-analyytikon David Victorin mukaan peräti kahdessa kolmasosassa CDM-projekteja päästövähennykset ovat kyseenalaisia. CDM:n kautta hankitaan rahaa sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka toteutuisivat joka tapauksessa. Melkein kolme neljännestä CDM-projekteista on toteutettu jo ennen kuin on haettu niiden hyväksyntää CDM-projekteiksi. Käytännöllisesti katsoen kaikki Kiinassa rakennettaville uusille vesi-, tuuli- ja maakaasuvoimaloille haetaan CDM-statusta, ikään kuin maahan ei nousisi yhtään tällaista laitosta ilman CDM-rahoitusta. Intiassa jopa valtavalle hiilivoimalalle aiotaan hakea CDM-luokitusta. Siitä on tulossa Intian kolmanneksi suurin ja maailman 16:nneksi suurin hiilidioksidipäästölähde.

Guardianissa Simon Jenkins kirjoittaa siitä, miten maailman mediat uutisoivat isosti Kiinan maanjäristyksen pelastustöitä. Mutta kun Burman juntta ei päästä toimittajia maahan, maailman media melkein vaikenee. Kuitenkin Burma-Myanmarissa tilanne on se, että taudit ja nälkä voivat tappaa enemmän ihmisiä kuin itse alkuperäinen hyökyaalto, eli luonnononnettomuus voi muuttua ihmisten aiheuttamaksi katastrofiksi.

Reuters kertoo, että Moody´s luokituslaitos aikoo ottaa EU:n ilmastolainsäädännön yhä painavampana tekijänä huomioon arvioidessaan yritysten luottokelpoisuutta.