”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Pippuri- ja kaasusumuttimien myynnin ja hallussapidon rajoittaminen

Kirjallinen kysymys komissiolle
2.7.2013
Satu Hassi (Greens/EFA)

Euroopan unionin direktiivi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta vuodelta 1991 rajoittaa perustellusti tuliaseiden myyntiä, mikä lisää eurooppalaisten turvallisuutta. Direktiivissä ei ole kuitenkaan määritelty aseiksi pippuri- tai kaasusumuttimia. Joillakin pippuri- ja kaasusumutinmalleilla voi kuitenkin vahingoittaa toista henkilöä, joten niiden myynnin ja hallussapidon rajoittaminen EU-lainsäädännöllä olisi perusteltua. Nyt kansalliset määräykset vaihtelevat paljon. Monessa jäsenmaassa on sallittua vapaasti myydä hyvinkin voimakkaita sumuttimia, joilla on mahdollista vahingoittaa ihmistä. Niiden laiton maahantuonti sellaisiin maihin, joissa niiden käyttöä ja hallussapitoa rajoitetaan, on aivan liian helppoa.
Onko komissio tietoinen ongelmasta ja onko komissio harkinnut pippuri- ja kaasusumuttimien säätelyä EU-direktiivillä tai asetuksella?
 
E-007873/2013
Antonio Tajanin
komission puolesta antama vastaus
(16.8.2013)
Komissiolle ei ole ilmoitettu pippuri- ja kaasusumuttimia koskevista erityiskysymyksistä. Sen vuoksi komissio ei aio ehdottaa uutta oikeudellista välinettä kyseisten sumuttimien hallussapidon, käytön tai tuonnin sääntelemiseksi.
Pippuri- ja kaasusumuttimet eivät kuulu direktiivin 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, soveltamisalaan. Direktiivin soveltamisala määritellään sen 1 artiklassa seuraavasti: ”tuliaseella” tai ”ampuma-aseella” tarkoitetaan kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia, joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.