”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Panostetaan koulutukseen, ei ympäristölle haitallisiin yritystukiin

Valtiovarainministeriön arvion mukaan valtion vuoden 2019 budjettiin sisältyy 3,5 miljardin euron edestä ympäristölle haitallisia tukia. Fossiilienergian käyttöä suosivia tukia on yli miljardi. Niiden karsiminen pitää aloittaa heti. Tästä saadaan raha vihreiden ensi vaalikaudella tavoittelemaan yli miljardin lisärahaan koulutukseen. 
Koulutuksesta ja tutkimuksesta on Sipilän hallituksen kaudella leikattu. Tämä on hyvin lyhytnäköistä, sillä koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat edelleen avainasioita paremman tulevaisuuden rakentamisessa.
Yliopistojen perusrahoitus pitää turvata ja sitoa indeksiin. Tutkijoiden on voitava keskittyä tieteelliseen työhön, mutta nykyisin heidän ajastaan menee kohtuuton osa rahoitushakemusten tekemiseen.
Toisen asteen koulutus pitää tarjota kaikille nuorille, se on paras vakuutus nuorten syrjäytymistä vastaan. Toisen asteen maksuttomuus tulee toteuttaa ensi vaalikaudella.
Ammatillisessa koulutuksessa pitää lisätä opetustunteja. On epärealistista kuvitella, että opiskelijat hoitavat itseopiskeluna saman kuin aiemmin opettajan opastuksella.
Linkkejä
Vihreiden tavoitteet korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ensi vaalikaudella: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2019/02/vihreat-julkaisivat-tavoitteensa-korkeakoulutuksen-tutkimuksen-kehittamiseen-ensi-vaalikaudella
Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma tavoittelee yli miljardin euron lisäpanostusta koulutukseen: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/11/vihreiden-koulutuspoliittinen-ohjelma-tavoittelee-yli-miljardin-euron-lisapanostusta-koulutukseen
Vihreät: Suomella ei ole varaa leikata koulutuksesta:https://www.vihreat.fi/koulutusleikkaukset
OAJ:n materiaalit koulutusleikkauksista:https://www.oaj.fi/politiikassa/koulutusleikkaukset/
Sitran raportti: Millä rahalla? Koulutuksen ja oppimisen rahavirrat Suomessahttps://www.sitra.fi/julkaisut/milla-rahalla/