”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmasta 6.6.2019

Arvoisa puhemies! Historiallista käännekohtaa on usein vaikea havaita silloin, kun sitä eletään. Kaksi vuotta sitten me juhlimme Suomen itsenäisyysjulistuksen 100-vuotispäivää. Meille jälkipolville on selvää, että kyseessä oli historiallinen käännekohta, mutta aikalaiset eivät olleet yhtä varmoja. Seuraavien päivien lehdissä asia oli pikku-uutinen ja kommentit varovaisia tyyliin saapa nähdä, toteutuuko itsenäisyys oikeasti.  
 
Emme tietenkään vielä tiedä, näkevätkö tulevat polvet Rinteen hallituksen ja sen ohjelman ilmastokirjaukset historiallisena käännekohtana, mutta pidän sitä mahdollisena. Kaikki muut yhteiskunnalliset tavoitteethan menettävät merkityksensä, jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä. Nyt ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on jo korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin ihmislajin aikana. Olemme muuttamassa planeettamme oloja sellaisiksi, mistä lajillamme ei ole kokemusta.  
 
Kaikki te, jotka sinänsä oikein olette huolissanne talouden kestävyydestä: pyydän muistuttamaan, että kalleimmaksi tulee ilmastotoimien viivyttely. Pahin kestävyysvaje on ilmastovelka. Kuka tahansa ymmärtää, ettei olisi järkeä yrittää vaurastua tuhoamalla kotiaan. Vaikeimmalta näyttää ymmärtää, että vauraus ei voi kestää, jos se luodaan tuhoamalla kotiplaneetan elämää ylläpitäviä järjestelmiä. Nyt tutkijoiden viesti alkaa viimein mennä perille sekä yritysmaailmaan että politiikkaan. Ensi kertaa historiassa hallitusohjelma asettaa Suomelle hiilineutraalisuustavoitevuoden ja myös osoittaa historiallisen lisäyksen luonnon monimuotoisuuden suojeluun. 
 
Kuten Emma Kari totesi vihreiden ryhmäpuheessa, toivotamme tervetulleeksi kritiikin, jossa oppositio kirittää meitä parempaan. On hienoa, että jotkut opposition kansanedustajat vaativat lisää konkretiaa ilmastotoimiin. Kiitoksia myös esimerkiksi kokoomuksen Kai Mykkäselle ja kristillisten Sari Essayahille, jotka olivat viime joulukuussa neuvottelemassa kahdeksan eduskuntapuolueen yhteisestä ilmastolinjauksesta. Me vihreät teemme kaikkemme, jotta hallitusohjelman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet toteutetaan myös käytännössä. Ensimmäistä kertaa hallitusohjelma vaatii EU:n ilmastotavoitteen tiukentamista ja lupaa vahvistaa hiilinieluja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä sekä päivittää ilmastolain näiden mukaiseksi.  
 
Toivoa herättää sekin, että tämän takana on laajempi joukko suomalaisia kuin koskaan. Ilmastolakolla päättäjiä herättelevien nuorten lisäksi myös teollisuudessa ja finanssimaailmassa on ymmärretty, että kuolleella planeetalla ei ole bisnestä. Viime syksynä Elinkeinoelämän keskusliitto vaati 1,5 asteen mukaista ilmastopolitiikkaa, ja hiljattain Elinkeinoelämän eurooppalainen kattojärjestö otti vastaavan kannan. Suomi pärjää parhaiten kehittämällä ja ottamalla käyttöön ilmastoratkaisuja, joita koko maailma tarvitsee. 
 
Itselleni nämä olivat viidennet hallitusohjelmaneuvottelut, ja koskaan ennen en ole ollut tilanteessa, jossa samaa veromuutosta ovat ajaneet Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen ilmastopaneeli ja fossiilittomaan kaukolämpöön siirtymistä selvittäneet yliopistotutkijat. Tämä muutos on se, että poistetaan teollisuuden energiaveroleikkuri ja säästyneellä 230 miljoonalla alennetaan teollisuuden sähköveroa. Sillä tehdään mahdolliseksi rakentaa kaukolämmöntuotantoa perustumaan muuhun kuin polttamiseen, muun muassa erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämiseen suurilla lämpöpumpuilla. Se parantaa mahdollisuuksia korvata fossiilisia polttoaineita sähköllä myös teollisuudessa, mikä kannustaa uusiin investointeihin.  
 
Ja toki on asioita, joita pitää tarkentaa. Kun kivihiilen poltto lopetetaan, energiantuotannon pahimmaksi päästölähteeksi jää turve. Jotta Suomesta voi oikeasti tulla fossiiliton 2030-luvulla, tarvitaan tarkempia päätöksiä turpeen polton lopettamisesta ja turpeen veroalen poistamisesta. Hallitusohjelma lupaa energiaverotuksen kokonaisuudistuksen ensi vuoden kesän budjettiriiheen mennessä. Maataloudessa suurin päästölähde on turvemaiden raivaaminen pelloiksi karjanlannan levitykseen. Hallitusohjelma sisältää sekä rahaa että keinoja, jotta voimme hyödyntää lantaa biokaasuksi liikenteelle ja työkoneille ja sitä loppupöperöä kierrätyslannoitteeksi. Tämä auttaa vesistöjä, tuottaa puhdasta polttoainetta liikenteelle ja vähentää tarvetta uusien turvepeltojen raivaamiselle. 
Arvoisa puhemies! Hallitusohjelma luo toivoa sille, että tulevaisuus on olemassa. 
 
Puhe täysistunnossa 12.6.2019