”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

On imartelevaa jos minun uskotaan sanelevan IMOn päätökset

On imartelevaa, että Eija-Riitta uskoo minun pystyvän sanelemaan EU-päätösten lisäksi kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn päätökset, siis mitä maailman merenkulkumaiden hallitukset sopivat kv meriliikenteen säännöiksi, EU-maiden lisäksi esim USA, Australia, Kiina, Venäjä ja mukavuuslippumaat.
Ensimmäinen IMOn päättämä rikkiraja (1,5%) astui Euroopan pohjoisilla merillä (IMOssa päätetyilla päästörajoitualueilla) voimaan 2006. IMOn silloinen päätös päivitettiin EU-direktiiviin, jonka käsittely alkoi jo ennen kuin minusta tuli meppi (raportoija Alex de Roo) ja parlamentin täysistunto otti asiaan ensimmäisessä käsittelyssä kantaa ennenkuin minusta tuli meppi. Parlamentin selvä enemmistö kannatti sitä, että laivojen rikkirajojen alentamista jatketaan, ja koko Euroopan merillä. Tätä täysistunnon tukemaa linjaa jatkoin, kun minusta kesällä 2004 tuli meppi ja perin rikkidirektiivin raportööriyden Alex de Roolta, jota ei valittu uudestaan. Direktiiviin tuli johtolauseita rikkirajojen alentamisen jatkamisesta.
Tuossa työssä olin ollut yhteydessä mm USAn ympäristöministeriöön ja kuullut, että USA haluaa myöss omista rannikoistaan päästörajoitusalueita ja ajaa IMOssa niiden rikkirajaksi 0,1 %. Kerroin tämän kaikille, jotka halusivat kuulla – mm Suomen teollisuuden edustajille, jotka eivät vaikuttaneet uskovan.
USA ajoi IMOssa hyvin ponnekkaasti 0,1 % rikkirajaa päästörajoitusalueille – mm. omille ja Kanadan rannikoille, ihmisten terveyden suojelemiseksi. Tämä päätös tehtiin IMOssa 2008 ja Suomen puolesta sen hyväksyi Matti Vanhasen hallitus.
Laivoissa nykyisin poltettava raskas polttoöljy on niin likaista mönjää, ettei sellaisen polttaminen ilman savukaasujen puhdistusta ole ollut vuosikymmeniin sallittua missään maalla sijaitsevassa laitoksessa.
No, ilmeisesti teollisuuden edusmiehet eivät uskoneet että 0,1 % rikkiraja menisi IMOssa läpi, koska he aloittivat lobbauksensa sitä vastaan vasta kun päätös IMOssa oli tehty.
Lobbaus sen puolesta että EU säätäisi direektiivin, joka olisi mm EU-maiden hallitusten neuvotteleman kansainvälisen lain vastainen, oli alun alkaen epäonnistumaan tuomittu.
Faktaa rikkidirektiivin taustoista:
https://www.satuhassi.fi/2014/8318/
Myös siitä voi olla vain imarreltu, kun Eija-Riitta sanoo vihreiden olevan hänen omaa ryhmäänsä EPP:tä (joka on parlamentin suurin) taitavampia neuvottelemaan itselleen merkittävien lakiehdotuksen raportoijan tehtäviä.
Eija-Riitta ei tällä kaudella ole omalta ryhmältään saanut ympäristövaliokunnassa yhtään raportoijan tehtävää. Se ei ole vihreiden valinta, vaan hänen oman ryhmänsä.