”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Muutaman Nagasakin pommin verran plutoniumia ”unohtui” kirjanpidosta

Arevan pyörittämässä ydinjätteen jälleenkäsittelylaitoksessa Etelä-Ranskassa on ”unohtunut” kirjata plutoniumia. Ranskan turvallisuusviranomaiset ovat keskeyttäneet laitoksen purkutyöt. Siellä oli valmistettu niin sanottua MOX-ydinpolttoainetta (mixed oxide fuel eli siis ydinpolttoaine jossa uraanioksidiin on sekoitettu plutoniumoksidia). Kirjanpidon mukaan plutoniumia olisi pitänyt olla 8 kg, laitosta purettaessa löytyi kuitenkin 22 kg ja mahdollisesti voi löytyä vielä lisää, yhteensä 39 kg. Nagasakin pommissa oli 6 kg plutoniumia. Laitoksessa on siis ollut ”unohtunutta” plutoniumia 14-31 kg eli tarpeeksi paukkuja 2-5 Nagasakin pommiin.

Jos tällaista tapahtuu Ranskassa, kuka kuvittelee, että plutoniumkirjanpito olisi tarkempaa Iranissa ja Pakistanissa? Kaikki kaavailut siitä, että ydinvoimalla voisi merkittävästi auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, perustuvat siirtymiseen nykyisin tavanomaisesta ydinvoimateknologiasta sellaiseen, jossa käytetty polttoaine kierrätetään. Juuri siinä syntyy plutoniumvarastoja, joita kukaan ei pysty oikeasti valvomaan niin tiukasti, ettei muutaman pommin verran lipsahtelisi kirjanpidon ulkopuolelle.

Ranskalainen vihreä meppi Yannick Jadot ja entinen vihreä ympäristöministeri Yves Cochet kertovat tiedotteessaan, että jo vuonna 2002 samassa laitoksessa oli vakava inventaario-ongelma, jota moitittiin Euratomin turvallisuusraportissa. Saksalainen vihreä kollega Rebecca Harms teki tästä asiasta kirjallisen kysymyksen vuonna 2004.

Ja Suomessa Olkiluoto kolmosen valmistumisaikataulua on lykätty, jälleen kerran. Nyt ei edes ilmoiteta mitään aikaa, jolloin laitos olisi valmis.

Olkiluoto kolmonen tulee siis valmistumaan vasta, kun niin sanotut Kioto-vuodet ovat ohi. Kioton sopimuksessa sovitut päästörajathan koskevat vuosien 2008-2012 keskiarvoa. Aikoinaan, kun ydinvoimalupa annettiin vuonna 2002, ydinvoiman kannattajien pääargumentti oli, että tämä on varmin ja halvin tapa vähentää päästöjä Kiotossa luvatulla tavalla. Muistan myös, kun aikoinaan Lipposen kakkoshallituksessa tätä päätöstä tehtäessä Raimo Sailas varoitti, että laitos saattaa valmistua niin myöhään, että se ei juurikaan ehdi auttaa Kioto-päästörajan saavuttamisessa. Näin myös kävi. Olen kertonut Sailaksen repliikin kirjassani Tukka hattuhyllyllä, joka julkaistiin syksyllä 2002.

Nyt siis Olkiluodossa Säteilyturvakeskus on keskeyttänyt hitsaustyöt, koska voimalan jäähdytysputkiston hitsauksessa on havaittu virheitä turvallisuuden kannalta merkittävissä putkissa. STUK pitää vakavana sitä, että sen paremmin Arevan kuin TVOn laadunvalvontajärjestelmät ei havainneet puutteita, vaan asiaan puuttuminen jäi – taas – varmistusketjun viimeiselle lenkille eli turvallisuusviranomaiselle.