Alta näet miten suomalaiset mepit äänestivät eri kysymyksistä Euroopan parlamentin täysistunnossa kaudella 2009-2014.
Katso myös kauden 2004-2009 äänestykset
Hyväksytäänkö gm-maissi markkinoille?
Ympäristövaliokunnan vastalauseesta äänestettiin 16.1.2014
Merkitäänkö lihan alkuperä valmisruokapakkauksiin?
De Langen mietinnöstä äänestettiin 14.1.2014
Tuetaanko hiilidioksidin talteenottoa verovaroin?
Daviesin mietinnöstä äänestiin 14.1.2014
 
Ympäristö ja ilmasto
Tiukennetaanko päästökauppaa?
Grooten mietinnöstä äänestettiin 10.12.2013
Saako merenpohjaa tuhoavaa pohjatroolausta jatkaa?
Arseniksen mietinnöstä äänestettiin 10.12.2013
Vähennetäänkö ilmastopäästöjä vai ei?
Varsovan ilmastokokouksen päätöslauselmasta äänestettiin 23.10.2013
Tuetaanko EU-varoilla liikakalastusta?
Kalatalousrahastosta äänestettiin 23.10.2013
Onko liuskekaasuhankkeista tehtävä YVA?
Zanonin mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013
Saako ruokakasveja polttaa rajoituksetta autoissa?
Lepagen mietinnöstä äänestettiin 11.9.2013
Tiukennetaanko päästökauppaa?
Grooten mietinnöstä äänestettiin 3.7.2013
Sitoutuuko EU uusiutuvan energian 40-45 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2030?
Reulin mietinnöstä äänestetttiin 21.5.2013
Millä ehdoilla öljyn- ja kaasunporausta tehdään merialueilla?
Beletin mietinnöstä äänestettiin 21.5.2013
Poistetaanko päästöoikeuksia markkinoilta ylitarjonnan vähentämiseksi?
Grooten mietinnöstä äänestettiin 16.4.2013
Asetaanko liuskekaasulle ja -öljylle moratorio?
Sonikin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 21.11.2012
Onko EU edelläkävijä päästöjen vähentämisessä?
Eickhoutin -30 prosentin päästötavoitteesta äänestettiin 5.7.2011
Saako radioaktiivista jätettä viedä EU:sta?
Radioaktiivisen jätteen käsittelystä äänestettiin täysistunnossa 23.6.2011.
Pitäisikö Venäjän sulkea Tsernobylin kaltaiset ydinvoimalat?
EU-Venäjä-sopimuksesta äänestettiin täysistunnossa 9.6.2011.
Estetäänkö metsien tuhopolttoja rakennuskiellolla?
Metsien suojelua koskevasta mietinnöstä äänestettiin 11.5.2011
Löysätäänkö komission esittämiä pakettiautojen päästörajoja autoteollisuuden eduksi?
Callananin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 15.2.2011
Tuleeko EU:lle luoda 20 prosentin sitova energiatehokkuustavoite?
Bendtsenin mietinnöstä äänestettiin täysistunnosssa 15.12.2010
Millaisen päästötavoittein EU lähtee Cancúnin ilmastokokoukseen?
Ilmastokokousta koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 25.11.2010
Saako valtion tukea maksaa tappiolliselle ja saastuttavalle hiiliteollisuudelle?
Rapkayn mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 23.11.2010.
Kielletäänkö laittomasti hakatun puun ja puutuotteiden kauppa EU:ssa?
Hassin mietinnöstä äänestettiin 7.7.2010
Ydinturvallisuuden huomioonottaminen ilmastonmuutokseen sopeutuessa
Mietinnössä äänestettiin täysistunnossa 6.5.2010
Kielletäänkö vesistöille ja ympäristölle vaarallinen syanidikaivostoiminta?
Päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 5.5.2010
Päätöslauselma Kööpenhaminan ilmastokokouksen tuloksesta
Millaisiin päästövähennyssitoumuksia EU:lta tarvitaan? Äänestystäysistunnossa 10.2.2010
Kreikan metsäpalot ja EU:n tuki – pitääkö huonosti käytetty tuki palauttaa?
Päätöslauselmasta äänestettiin 16.9.2009.
Perusoikeudet ja sananvapaus
Saako oikeutta uskonnolliseen koulutukseen rajoittaa?
Uskonnollisesta ja moraalisesta opetuksesta äänestettiin 13.6.2013
Jaetaanko maahanmuuttajien sormenjälkitietoja?
Macovein mietinnöstä äänestettiin 12.6.2013
Hyväksytäänkö kohuttu väärennösten vastainen ACTA-sopimus?
ACTA:sta äänestettiin 4.7.2012
Torjutaanko homofobiaa Euroopassa ja missä määrin?
Parlamentin päätöslauselma hyväksyttiin 24.5.2012
Luovutetaanko EU-kansalaisten matkustajatietoja Yhdysvalloille?
Sophia in ’t Veldin mietinnöstä äänestettiin 19.4.2012
Onko Venäjän kansalaisilla vapaus kokoontua?
Parlamentti otti kantaa EU-Venäjä-sopimukseen täysistunnossa 9.6.2011
Saako nettiyhteyden katkaista väärennösten torjumiseksi ilman tuomioistuimen päätöstä?
Väärennösten vastaista ACTA-sopimusta koskeva päätöslauselma hyväksyttiin 10.3.2010
Saako Italian tiedotusvälineiden sananvapaudesta puhua?
Oikeistoryhmät puolustamassa Berlusconin toimia 21.10.2009.
Pitääkö EU:n puuttua Liettuan lakiin alaikäisten suojelusta ”haitalliselta informaatiolta” homoseksuaalisuudesta?
Päätöslauselma vaati selvittämään rikkooko laki EU:n kansalaisten perusoikeuksia 17.9.2009.
Terveys
Maksetaanko EU:n maataloustukea tupakalle?
Vuoden 2014 budjetista äänestettiin 23.10.2013
Vähennetäänkö tupakoinnin houkuttelevuutta?
McAvanin mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013

Tarvitseeko moottoripyörät katsastaa?
Kuhnin mietinnöstä äänestettiin 2.7.2013
Tiukennetaanko autojen melurajoja?
Moottoriajoneuvojen melunormeista äänestettiin 6.2.2013
Maksaako EU tupakkatukiaisia?
Parlamentti äänesti vuoden 2013 budjetista 23.10.2012
Kielletäänkö rintaimplanttien mainonta?
Viallisia rintaimplantteja koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin 14.6.2012
Kielletäänkö lasten- ja vauvanruuan tuotannossa myrkyllisimmät torjunta-aineet?
Riesin mietinnöstä äänestettiin 14.6.2012
Voiko jäsenmaa kieltää geenimuunneltujen lajikkeiden viljelyn?
Perusteluista, joiden nojalla geenimuunneltujen kasvien viljelyn voidaan kieltää, äänestettiin 5.7.2011
Löysätäänkö geenimuuntelun sääntöjä?
Sarbun mietinnöstä koskien ruokaturvallisuutta äänestettiin täysistunnossa 18.1.2011
Saako kloonausta käyttää lihantuotannossa? Merkitäänkö geenimuunnellulla rehulla tuotettu liha vai ei?
Uuselintarvikeasetuksestä äänestettiin täysistunnossa 7.7.2010
Merkitäänkö elintarvikkeiden ravintosisältö selkein liikennevalomerkein?
Sommerin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 16.6.2010
Saako kuluttajaa huijata lihaliimalla?
Parlamentti esti trombiinin sallimisen ruuan lisäaineena 19.5.2010
Saako työpaikoilla tupakoida?
Oikeistoenemmistö pyyhki tupakointikiellon päätöslauselmasta 26.11.2009.
Eläinsuojelu
Saako eläinkujetus kestää yli 8 tuntia?
Wojciechowskin mietinnöstä äänestettiin 12.12.2012
Rajoitetaanko eläinkuljetukset kahdeksaan tuntiin, kielletäänkö eläinten kloonaus ruokatuotannossa?
Eläinten suojelu- ja hyvinvointistrategiasta vuosille 2012-2015 äänestettiin täysistunnossa 4.7.2012
Saako EU-rahaa käyttää härkätaisteluihin?
EU-budjetista vuodelle 2011 äänestettiin 20.10.2010
Tuleeko tieteellisiä eläinkokeita vähentää määrätietoisesti?
Koe-eläindirektiivin uudistamisesta äänestettiin täysistunnossa 8.9.2010
Avoimuus ja instituutiot
Tuleeko meppien kulukorvauksen käyttöä valvoa?
2009 tilinpäätöksen vastuuvapaudesta äänestettiin 10.5.2011
Nostetaanko meppien avustajamäärärahoja ilman lisäselvitystä?
EU-budjetista vuodelle 2011 äänestettiin 20.10.2010
Tuleeko parlamentin johtavat virkamiehet valita pätevyyden mukaan?
Staesin mietinnöstä koskien vuoden 2008 tilinpäätöstä parlamentin osalta äänestettiin 5.5.2010
Kuinka avoimia EU:n asiakirjat ovat?
Parlamentti vaati toimia avoimuuden lisäämiseksi 17.12.2009
Sosiaaliturva ja työelämä
Otetaanko EU:n nuorisotyöttömyys vakavasti?
Päätöslauselmasta nuoristotyöttömyyden torjumiseksi äänestettiin 12.6.2013
Taataanko kaikille EU-kansalaisille asunto, ja millä ehdoilla?
Karima Dellin asuntopulaa käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin 11.6.2013
Käydäänkö banaanikauppaa reilusti vai ympäristöä tuhoten ja työläisiä riistäen?
EU:n ja Latinalaisen Anerikan välisestä banaanikauppasopimuksesta äänestettiin 3.2.2011
Miten pitkä äitiysloma taataan EU:n äideille, entä millä korvauksella?
Äitiyslomadirektiivistä äänestettiin ensimmäisessä lukemisessa täysistunnossa 20.10.2010
Kuinka paljon yrittäjäkuljettajat saavat tehdä ylitöitä?
Bauerin mietinnöstä koskien kuljettajayrittäjien työaikaa hyväksyttiin täysistunnossa 16.6.2010
Maatalous
Millainen sakko rapsahtaa viherryttämisvaatimusten rikkomisesta?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Ilmoitusvelvollisuus hullun lehmän taudista maataloustuen ehtona
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Saako hiilirikkaita turvemaita raivata?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Julkistetaanko maataloustuen saajat?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Pitääkö maataloustukea saadakseen noudattaa pohjavesidirektiiviä?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Pitääkö maataloustukea saadakseen noudattaa torjunta-ainedirektiiviä?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Miten velvoittavia ympäristösäädökset ovat maataloudessa?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Saako samoista ympäristötoimista kaksinkertaista tukea?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Miten maatalouspolitiikassa otetaan huomioon kehitystavoitteet?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Poistetaanko kehitysmaiden markkinoille haitalliset EU:n maatalouden vientituet?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Asetetaanko maanviljelijöiden suorille tuille 300 000 euron vuosittainen tukikatto?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Viherrytetäänkö EU:n maatalouspolitiikkaa?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013
Tasa-arvo
Ajaako EU seksuaalioikeuksia ja lisääntymisterveyttä?
Estrelan mietinnöstä äänestettiin 10.12.2013
Tarvitaanko pörssiyhtiöiden johtoon sukupuolikiintiöitä?
Esityksestä 40 % prosentin sukupuolikiintiöistä äänestettiin 20.11.2013
Onko naisilla oikeus aborttiin?
Estrelan mietinnöstä äänestettiin 22.10.
Onko naisilla oikeus aborttiin?
Papadapouloun mietinnöstä äänestettiin 8.10.2013
Kansalaisen oikeus käyttää kaikkia EU:ssa virallisia kieliä ollessaan yhteydessä EU-instituutioihin
Päätöslauselmasta julkisiin kuulemisiin ja niiden saatavuuteen kaikilla EU-kielillä äänestettiin 14.6.2012
Naisten oikeudet ihmisoikeuksia koskevassa vuosiraportissa
Howittin mietinnöstä äänestettiin 18.4.2012
Tarvitaanko naisia yritysjohdossa?
Naiskiintiöistä yritysten johdossa äänestettiin 6.7.2011
Laittomien maahanmuuttajien oikeus terveydenhoitoon, naisten oikeus ehkäisyyn ja aborttiin
Estrelan mietinnöstä äänestettiin 8.3.2011
Onko naisilla oikeus aborttiin ja lisääntymisterveyteen?
De Keyserin mietinnöstä koskien Saharan eteläpuolisen Afrikan terveydenhoitoa äänestettiin täysistunnossa 7.10.2010
Naisten oikeus päättää seksuaalisuudestaan ja lisääntymisestään, isien oikeus isyyslomaan?
Tasa-arvon toteutumisen raportti 2009 täysistunnossa 10.2.2010
Ulkosuhteet
Tuetaanko EU-varoilla puolustusta ja esimerkiksi lennokkiohjelmia?
Koppan mietinnöstä äänestettiin 21.11.
Koordinoidaanko EU-maiden puolustusbudjetteja päällekkäisyyksien välttämiseksi?
Gahlerin mietinnöstä äänestettiin 21.11.2013
Jäädytetäänkö vapaakauppaneuvottelut USA:n kanssa NSA-vakoiluohjelman takia? Tarjotaanko Snowdenille turvapaikka?
NSA-vakoiluohjelmaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin 4.7.2013
Asetetaanko Magnitskyn kuolemaan osalliset viisumikieltoon?
Swobodan mietinnöstä äänestettiin täysisunnossa 13.12.2012.
Myönnetäänkö Palestiinalle tarkkailija-asema YK:ssa?
Gazaan liittyvästä päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 22.11.2012
Onko Euroopan Investointipankin petrattava kestävässä kehityksessä ennen lisärahoitusta?
Kalfinin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 17.2.2011
Saako Islanti jatkaa valaanpyyntiä jos se mielii EU:n jäseneksi?
Islannin jäsenyyttä koskevasta päätöslauselmasta ja vihreiden muutosehdotuksesta 2 äänestettiin 7.7.2010
Tuleeko jäsenmaiden luopua ensi-iskusta puolustuspolitiikan välineenä?
Päätöslauselmasta koskien ydinsulkusopimusta äänestettiin 10.3.2010
Maahanmuuttajien oikeudet EU:n sopimuksessa Afrikan, Tyynenmeren ja Karibian maiden kanssa
Eva Jolyn mietinnöstä äänestettiin 20.1.2010
Talous
Uudistetaanko pankkisektori?
Päätöslauselmasta äänestettiin 13.6.2013
Millä ehdoilla luodaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus?
Päätöslauselmasta äänestettiin 23.5.2013
Pitääkö monikansallisten yritysten julkaista eri maissa maksetut verot?
Parlamentti äänesti Kekuksen mietinnöstä 21.5.2013
EU:n yhteinen patenttijärjestelmä
Parlamentti äänesti Rapkayn mietinnöstä 11.12.2012
Vihreämpi rakennerahasto ja maatalouspolitiikka?
Parlamentti äänesti vuoden 2013 budjetista 23.10.2012
Kerätäänkö verovaroja finanssitransaktioverolla?
Parlamentti äänesti Anni Podimatan mietinnöstä 23.5.2012
Otetaanko käyttöön yritysveron minimitaso verokilpailun vähentämiseksi?
Marianne Thyssenin mietinnöstä yhteisestä yritysveropohjasta äänestettiin 19.4.2012
Pitäisikö parlamentin luopua toisesta istuntopaikasta?
Vaughanin mietinnöstä äänestettiin 29.3.2012
Onko veronkierto sallittua EU-maissa?
Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin ratkaisuista äänestettiin 6.7.2011
Voidaanko maataloustuille asettaa yläraja?
Parlamentti äänesti tulevasta maatalouspolitiikasta täysistunnossa 23.6.2011
Pitäisikö EU:n tukea tupakan tuotantoa ja vientiä?
Parlamentti äänesti budjettiesityksestä täysistunnossa 23.6.2011
Toisiko yksi istuntopaikka säästöjä?
Parlamentti äänesti vuosien 2014–2020 budjetista täysistunnossa 8.6.2011
Ajaako EU globaalia Tobinin veroa?
Podimatan mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 8.3.2011
Tiukennetaanko riskirahastojen sääntöjä?
Riskirahastoja koskevista säännöistä äänestettiin täysistunnossa 11.11.2010
Varaudutaanko kansainväliseen valuutansiirtoveroon jo vuoden 2011 EU-budjetissa?
Täysistunto äänesti 20.10.2010
Voidaanko ottaa käyttöön Tobinin eli kansainvälisten rahasiirtojen vero ilmastonmuutoksen sopeutumisen rahoitukseen?
Päätöslauselmasta koskien kansainvälisiä rahasiirtoja äänestettiin 10.3.2010
Parannetaanko kilpailukykyvä lisäämällä joustavuutta työnantajille?
Päätöslauselmasta EU2020-strategiaan äänestettiin 10.3.2010
Äänestystuloksia löydät myös parlamentin kotisivuilta. Jos haluat selvittää äänestyskäyttäytymisen tietyssä asiassa, helpottaa, jos tiedät minä päivänä täysistunto on asiasta äänestänyt, kuka oli mietinnönlaatija ja mikä muutosehdotuksen numero. Kaikista äänestyksistä ei merkitä kuka mitenkin on äänestänyt, sillä kannat merkitään pöytäkirjaan vain silloin, kun jokin poliittinen ryhmä on pyytänyt nimenhuutoäänestystä. Tärkeimmistä äänestyksistä useimmiten kuitenkin löytyy nimenhuutoäänestys.
Vihreä ryhmä on avannut äänestysvalvomon. Siellä on saatavilla tietoa kaikkien poliittisten ryhmien ja meppien kannoista koskien keskeisiä päätöksiä.