”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Blog Listing

Mielipide: Turpeen muodostuminen vie tuhansia vuosia

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa, julkaistu myöhemmin myös Keski-Suomalaisessa.

Suomessa levitetään aktiivisesti väitettä, jonka mukaan turve on uusiutumatonta vain siksi, että eduskunnan suuri valiokunta vuonna 2000 näin päätti, äänten mentyä tasan ja arvan ratkaistua äänestystuloksen. Länsi-Savo -lehdessä näin väitti Kauko Tuupainen.

Tarina on mehevä, mutta pötyä. Eduskunnan suuressa valiokunnassa on kyllä aikoinaan äänestetty siitä, mitä mieltä Suomi on turpeen uusiutuvuudesta. Asiaa ei kuitenkaan ratkaise yhdenkään valtion mielipide vaan kaikkien polttoaineiden ilmastovaikutukset on arvioinut YK:n tutkijapaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

IPCC:n ilmastotutkijat ottivat turpeen uudelleen arvioitavaksi 2000-luvun alussa, käsittääkseni turvealan vaatimuksesta, ja päätyivät erottamaan turpeen luokasta ”fossiiliset” omaksi luokakseen ”turve” mutta turpeen päästöarvio pysyi entisellään, samassa suuruusluokassa kuin kivihiilen.

Jos joka valtio saisi itse päättää mitkä polttoaineet ovat uusiutuvia, öljy olisi uusiutuvaa Saudi-Arabiassa ja kivihiili Puolassa ja valtioiden ilmastotoimien vertailu olisi mahdotonta.

Turpeen muodostuminen vie tuhansia vuosia. Sen poltto on edelleen sallittu, mutta kannattavuus on heikentynyt. Tämä ei ole seurausta kotimaisista päätöksistä vaan hiilidioksiditonnin hinnannoususta EU:n päästökaupassa. Se olisi ollut ennakoitavissa yksinkertaisesti siksi, että EU:n – kuten kaikkien maiden – ilmastopäästöjä pitää alentaa nopeasti.

Pahimman karhunpalveluksen turvealalle ovat tehneet poliitikot, jotka ovat uskotelleet, että laajamittainen turpeen poltto voi jatkua hamaan ikuisuuteen. Monet yrittäjät ovat uskoneet tähän ja tehneet investointeja, jotka ovat muuttuneet kannattamattomiksi.

Jokainen, joka välittää siitä, millaisessa maailmassa nykyiset lapset ja nuoret ja heidän jälkeläisensä tulevat elämään, toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tässä meitä suomalaisia ja kaikkia muitakin auttaa se, että 2000-luvulla tuuli- ja aurinkovoimasta on tullut edullisimmat sähköntuotantomuodot lähes kaikissa maailman maissa. Niiden avulla vältymme rahoittamasta Putinin Venäjää tai muitakaan fossiilidiktatuureja.

Satu Hassi

Kirjoittaja on tamperelainen vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja.