”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Metsät ja maatalous hiiltä sitomaan

Metsät ovat maapallolle ja ihmiskunnan tulevaisuudelle tärkeitä hiilinieluina, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmasta hiilidioksidia. Jotta Suomi tekisi oman osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen, maamme pitää olla hiilineutraali vuoteen 2030, tai ihan vihoviimeistään 2035 mennessä, ja sen jälkeen hiilinegatiivinen.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että päästöt Suomen alueelta eivät ylitä hiilinielujamme. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa, että nielut imevät ilmasta hiilidioksidia enemmän kuin päästöt sinne tupruttavat.

Jos kasvatamme metsähakkuita niin, että metsien hiilinielu pienenee, on vastaavasti tiukennettava päästövähennyksiä joillain muilla aloilla, kuten teollisuudessa tai liikenteessä. Parempi on pitää metsien hiilinieluista huolta rajoittamalla hakkuita maltillisesti, suunnilleen tämän vuosikymmenen puolivälin tasolle.

Ruoan tuotanto, metsähakkuut ja maankäytön muutokset aiheuttavat noin neljäsosan globaaleista päästöistä. Noin kolme neljäsosaa siitä maa-alasta, joka käytetään ruoan tuotantoon, on laidunta tai rehupeltoa. Kuitenkin saamme eläinperäisestä ruoasta vain kuudesosan syömistämme kaloreista ja valkuaisravinnostakin vain kolmasosan.

Korvaamalla eläintuotteita kasvisravinnolla voimme pienentää ruokamme ilmastojalanjälkeä. Myös ruoan haaskaamista pitää vähentää. Jos ruoan poisheitto olisi valtio, se olisi maailman kolmanneksi suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Myös suot ovat tärkeitä hiilinieluja, joten on tärkeää lisätä soidensuojelua ja estää uusien soiden tuhoaminen turpeen kaivulla.

Nykyisin myös pelloilta, erityisesti turvepohjaisilta pelloilta, pääsee ilmaan kasvihuonekaasuja. Turvemaiden raivaaminen pelloiksi pitää lopettaa. Viljelymenetelmiä voidaan kehittää niin, että peltomaan hiilipitoisuutta lisätään. Näin myös pelloista voi tulla hiilinieluja ja viljelijöistä ilmastosankareita.

Linkkejä:

Hiiltä pois ilmakehästä: vihreiden keinot hiilinielujen vahvistamiseksi: https://www.vihreat.fi/hiilta-pois-ilmakehasta-vihreiden-keinot-hiilinielujen-vahvistamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ilmastotyöryhmän raportti: Hiiletön liikenne 2045 – toimenpideohjelma
 
Ilmastopaneeli: metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen
 
 
Mustread-artikkeli: Suomalainen liha ei ole ”ilmastoteko”
 
Ympäristöministeriön arvio Suomen lajien uhanalaisuudesta
 
Ympäristöministeriön arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta
 
Kirjallinen kysymys avohakkuiden rajoittamisesta