”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Merien hiilidioksidinielu on heikentynyt

Aamupäivällä oli taas ”effort sharing” –päätöksen niin sanottu varjokokous, eli poliittisten ryhmien neuvottelu siitä, miten toimimme parlamentin ja ministerineuvoston välisissä neuvotteluissa tässä asiassa, jossa olen parlamentin raportööri ja näin ollen parlamentin pääneuvottelija.

Parlamentin täysistunto tuki tänään suurella ääntenenemmistöllä (471 puolesta, 6 vastaan, 21 tyhjää) vihreiden aloitteesta laadittua päätöslauselmaa rypäleaseiden käytön, tuotannon ja kuljetusten kieltämisestä. Parlamentti kehottaa komissiota ja ministerineuvostoa toimimaan aktiivisesti, jotta kaikki EU-maat liittyisivät mukaan rypäleaseiden kieltosopimukseen.

Istunto äänesti myös ”sinisestä kortista”, jonka voivat saada EU-maiden ulkopuolelta tänne töihin pyrkivät ammattitaitoiset työntekijät. Vihreät arvostelivat päätöstä liian laimeaksi, ”haaleaksi tervetulotoivotukseksi”, koska päätökseen sisältyy koko joukko rajoituksia.

Hollantilaismeppi Katalijne Buitenweg kertoi kutsuneensa hollantilaisia työsuojelutarkastajia tarkastamaan meppien työhuoneet Strasbourgissa. Työsuojelutarkastajat löysivät pitkän listan puutteista työoloissa. Asia ei koske pelkästään meppejä, vaan myös avustajia, koska Strasbourgissa meppi ja avustaja jakavat yhteisen työhuoneen.

Iltapäivällä ja illalla oli Europarlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien yhteiskokous EU:n ilmastopolitiikasta. Tilaisuudessa puhunut EEA:n (Euroopan ympäristövirasto, EU-päätöksentekijöitä palveleva tutkimuslaitos) johtaja Jacgueline Mc Glade kertoi muun muassa, että maailman merien kyky sitoa hiilidioksidia on heikentynyt 16 %. Hänen mukaansa tämä valvottaa tutkijoita öisin. Ei ihme, koska se merkitsee että entistä suurempi osa ihmiskunnan tupruttamasta hiilidioksidista jää ilmakehään, jonka hiilidioksidipitoisuus onkin noussut nopeammin kuin IPCC:n pessimistisimmissäkään skenaarioissa. Hän kertoi myös luonnon monimuotoisuutta koskevasta ”Sternin raportista”, jossa on laskettu biodiversiteetin heikkenemisen taloudellista merkitystä. Sen laatimista johtaneen Pavan Sukdevin mukaan luonnon monimuotoisuuden hupenemisen taloudellinen merkitys on moninkertainen verrattuna nykyiseen talouskriisiin. Myönteisenä seikkana McGlade mainitsi, että uusiutuva energia kasvaa EU:ssa nopeammin kuin muut energiamuodot. McGlade korosti myös EU-maita yhdistävän ”superverkon” tärkeyttä.

Kalifornialainen Henry Waxman on valittu kongressin energiavaliokunnan puheenjohtajaksi. Ympäristöjärjestöt olivat valinnasta iloisia ja sanovat, että autoteollisuuden asianajaja on vaihdettu ympäristön puolustajaan.

Muutkin kuin minä ovat sanoneet, että Saksan vihreiden puheenjohtajaksi valittu Cen Özdemir on hyvä kandidaatti Euroopan Obamaksi. Cem itse vierastaa rinnastusta ja sanoo olevansa ”vihreiden Özdemir”. Cemin kannattajat eivät arkaile tätä rinnastusta, he ovat kuulemma käyttäneet rintanappia, jossa lukee ”yes we Cem”.