”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Lihan syöntiä tulisi vähentää ilmaston suojelemiseksi

Teollisuusvaliokunta ITRE äänesti perinteisiä energiamuotoja koskevasta raportista. Siinä meni läpi kovin omituisia juttuja, muun muassa se, että vetyä voisi ruveta valmistamaan fossiilisista polttoaineista. Jos näin tehdään, esimerkiksi vetyautot eivät olisi ollenkaan puhtaita, niiden päästöt vain siirrettäisiin maanteiltä kivihiilivoimaloiden savupiippuihin. Valiokunnan enemmistö myös vastusti niin sanottua teknologian siirtoa eli teknistä apua kehitysmaille, jotta nämä voivat nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen tekniikkaan. Raportista ovat näköjään olleet neuvottelemassa tosi fossiilit.

ITRE äänesti myös lausunnosta, joka koskee lentoliikenteen liittämistä hiilidioksidin päästökauppaan. ITRE:n lausunto ehdottaa suuria vesityksiä komission esitykseen, muun muassa myöhempää aloitusaikaa ja löysäkätisempää päästöoikeuksien jakoa lentoyhtiöille. Myös parlamentin liikennevaliokunta TRAN on esittänyt samantapaisia vesityksiä. Toivon, että ne eivät mene läpi asian pääkäsittelyvaliokunnassa eli ympäristövaliokunnassa eivätkä täysistunnossa.

Sain komissiolta vastauksen kyselyyni, joka koski matkustajalaivojen jätevesien päästämistä Itämereen. Komissio sanoo vastauksessaan ”voivansa kannattaa” IMO:ssa eli kansainvälisessä merenkulkujärjestössä tiukempia sääntöjä Itämeren laivojen jätevesille, jos jokin Itämeren rannikkovaltio sellaisia esittää. Komissio sanoo olevansa myös valmis miettimään matkustajalaivojen jätevesiä koskevien EU:n omien säädösten tiukentamista.

Kotimatkalla luin suomalaisista lehdistä, että meillä kohistaan presidentti Halosen kuulumisesta 70-luvulla DDR:n tunnustamiskomiteaan. Minusta menee jo mielipidevainon puolelle, jos nyt päätetään, ettei 30 vuotta sitten olisi saanut kannattaa DDR:n tunnustamista. Minä ainakin kannatin sitä enkä näe siinä mitään häpeämisen aihetta. DDR oli olemassa oleva valtio. Ja kyllähän Suomi jossain vaiheessa 70-lukua tunnustikin sekä DDR:n että Saksan liittotasavallan. Tämän kannattaminen on täysin eri asia kuin se, että jotkut ovat ehkä toimittaneet valtiosalaisuuksia DDR:n tai Neuvostoliiton salaisille palveluille.

Australiassa julkaistu kehottaa rikkaitten maitten kansalaisia vähentämään lihan syöntiä ilmaston suojelemiseksi. Raportin mukaan kestävä päiväannos lihaa olisi noin 90 g päivässä, kun rikkaitten maitten kansalaiset nykyisin popsivat päivässä lihaa 200-250 g. Huokaus! Nykyään on melkein aina huono omatunto kun syö, eikä ollenkaan siksi että olisin lihava. Parhaalla hyötysuhteella rehua muuttavat lihaksi kirjolohi, kana ja sika. Mutta kalankasvatus likaa Itämerta, broilereita ja sikoja pidetään ahtaissa oloissa. Lisäksi nyt on Suomessakin alettu syöttää geenimanipuloitua rehua ymmärtääkseni juuri sioille ja broilereille. Naudan ja lampaanliha puolestaan ovat ilmastolle erityisen huonoja, koska märehtijöiden ruoansulatus tuottaa suuret metaanipäästöt. Meillä kotona syödäänkin kalan lisäksi lähinnä suoraan eräältä saamelaiselta poroisännältä ostettua poroa. Mutta märehtijä porokin on, eli se röyhtäilee metaania ja lämmittää näin ilmastoa.

Japanissa on kesällä julkaistu tutkimus, jonka mukaan lihakilon tuotanto aiheuttaa yhtä paljon kasvihuonepäästöjä kuin kolmen tunnin autoretki, jonka aikana kotona kaikki valot ovat päällä. Jostain muistilokeroihini on jäänyt, että maailman peltopinta-alasta kaksi kolmannesta käytetään rehun tuotantoon.

Tuvalulaiset vetoavat muuhun maailmaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, etteivät heidän kotisaarensa hukkuisi mereen. Tuvalun saarilla asuu 10 000 ihmistä. Saaren keskikorkeus merenpinnasta on vain kaksi metriä. Merenpinnan nykyisellä nousuvauhdilla saaret häviävät pinnan alle 30-50 vuodessa.

Worldwatch-instituutti on julkistanut uuden ”Vital Signs”-raportin. Sen julkistamistilaisuudessa raportin tekoa johtanut Erik Assadourian on sanonut, että mahdollisuus estää ilmastonmuutoksen muuttuminen katastrofaaliseksi sulkeutuu nopeasti. Hän vaati EU:ta painostamaan USA:a ryhtymään ripeämpiin ilmastonsuojelutoimiin. Raportissa kerrotaan muun muassa, että vuonna 2005 maailman metsistä hakattiin enemmän puuta kuin koskaan ennen ja että lihan kulutus kasvaa nopeasti. Samalla kasvavat soijapellot. Etelä-Amerikassa soijaviljelmien tieltä saatetaan hakata 22 miljoonaa hehtaaria trooppista metsää lisää seuraavien 20 vuoden aikana. Soija syötetään karjalle.

USA:ssa tuomioistuin on päättänyt hylätä kanteen, jolla autoteollisuus yritti julistaa laittomaksi Kalifornian toimet autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Hyvä!