”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Libyan teurastus kauhistuttaa – mutta sen pitäisi myös herättää

Libyan diktaattori Gaddafi valitsi joukkomurhan vastaukseksi kansalaisten protesteihin. Erittäin surullista ja äärimmäisen tuomittavaa.

 

Tilanne koskettaa meitä ja ylipäänsä koko maailmaa muutoinkin kuin sen kautta, että olemme ihmisiä, ja että arabimaista on viime viikkoina tullut Eurooppaan tuhansia ihmisiä.

 

EU-parlamentin vihreiden toinen puheenjohtaja Dany Cohn-Bendit vaati heti Libyan protestien alettua EU:ta lopettamaan horjuvan politiikkansa arabimaailman suhteen, ja erityisesti lopettamaan Gaddafin hallinnon kanssa käydyt neuvottelut maasta tulleiden pakolaisten palauttamiseksi.

 

Dany nimitti näitä neuvotteluja ”kyynisiksi”.

 

Euroopan kädet eivät ole muutenkaan puhtaat. Uusimmat asevientitilastot, vuodelta 2009, kertovat EU-maiden myöntäneen lupia aseiden ja tietoliikenteen häirintätekniikan vientiin Libyaan 687,6 miljoonan euron edestä.

 

Arabimaailman tapahtumat ovat nostaneet öljyn hintaa. Libyan kuohunnan alettua barrelihinta on noussut yli 100 dollariin. Se tulee heijastumaan ruoan hintaan, joka on jo ennestään kohonnut korkeuksiin.

 

New York Timesin kolumnisti Thomas Friedman nimittää tapahtumia ”kaikkien herätysten äidiksi” ja sanoo viestin olevan: ”Amerikka, olet rakentanut talosi tulivuoren juurelle. Tulivuori syöksee laavaa useista halkeamista ja tärisee kuin räjähtämäisillään. Siirrä talosi!” Hän jatkaa, että tässä yhteydessä ”siirrä talosi” tarkoittaa ”luovu öljyriippuvuudestasi”.

 

Öljyriippuvuudesta eroon auttavat samat toimet kuin ilmastonmuutoksen hillintään. Mutta ainakaan USA:n republikaanipuolue ei näytä ottavan onkeensa.

 

Viime lauantaina republikaalienemmistöinen edustajainhuone linjasi budjettipäätöksessään, että USA lopettaa rahoituksensa YK:n alaiselle ilmastotutkijapaneelille, IPCC:lle. Sama enemmistö haluaa leikata NOAA:sta (National Oceanic and Atmospheric Administration) sen ilmastotietopalvelun ja ympäristöministeriön (EPA) budjetista melkein kolmasosan.

 

Obama sen sijaan haluaa antaa uusien energiamuotojen tutkimukseen ja kehittämiseen 8 miljardia dollaria. Melkein puolet sen vaatimasta rahasta saataisiin lopettamalla fossiilienergian tukiaiset.

 

Samaan aikaan on tullut kaksikin selvitystä siitä, että ilmastonsuojelu oikeasti hyödyttää taloutta.

 

Saksalainen Potsdamin ilmastontutkimusinstituutti – jonka johtaja on Angela Merkelin neuvonantaja ilmastoasioissa – on julkaissut selvityksen, jonka mukaan EU:n päästötavoitteen tiukentaminen nykyisestä -20%:sta -30%:iin, siis vuoteen 2020, kasvattaisi kansantaloutta, koska se kannustaisi investoimaan ja sijoittamaan vähähiilisiin ratkaisuihin.

 

Tutkimus on tehty Saksan ympäristöministeriön toimeksiannosta. Mainittakoon, että Saksan ympäristöministeri on kristillisdemokraatti.

 

Tutkimuksen mukaan päästövähennystavoitteen tiukentaminen 30 prosenttiin voisi kasvattaa EU-maiden kansantuotetta 0,6 % vuodessa ja luoda noin kuusi miljoonaa uutta työpaikkaa 2020 mennessä, ja kasvattaa Eurooppaan tehtäviä sijoituksia 620 miljoonalla eurolla verrattuna siihen, että päästötavoitetta ei tiukennettaisi.

 

Tutkimus viittaa siihen, että 1930-luvun iso lama päättyi kun valtiot alkoivat rahoittaa sotaan valmistautumista. Nyt voitaisiin vastaavasti sijoittaa vihreään talouteen.

 

YK:n ympäristöohjelman eli UNEP:in tuore tutkimus antaa samansuuntaisen tuloksen. Se suosittelee, että maailman bruttokansantuotteesta sijoitettaisiin noin 2 % eli noin 1300 mrd dollaria vihreisiin sektoreihin. Tämä kasvattaisi maailmantaloutta yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin vanhan menon jatkaminen, business as usual.

 

Sen lisäksi, että maailma pystyisi siirtymään vähähiiliseen talouteen ja selättämään ilmastonmuutoksen, vihreillä investoinneilla voitaisiin vähentää kaatopaikkajätteen määrää jopa 85 % vuoteen 2050.

 

Samaan aikaan jatkuu vääntö jatkuu yksityiskohtaisista päätöksistä, jotka vaikuttavat tuleviin ilmastopäästöihimme. Viime viikolla parlamentin enemmistö – valitettavasti – löysensi pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoja komission ehdottamasta. Komissio oli ehdottanut rajaksi 135 g/km vuodelle 2020, mutta viime viikolla rajaksi se löysennettiin 147 grammaan kilometriltä. Raja tarkoittaa siis kyseisenä vuonna myytyjen autojen päästöjen keskiarvoa, joka lasketaan kullekin valmistajalle erikseen.

 

Yksi niistä toimista, joista EU:ssa on päätetty liikenteen päästöjen vähentämiseksi, on se, että liikennepolttoaineen elinkaarihiilidioksidipäästöjä tulee vähentää vuoteen 2020. Sen takia kunkin polttoainetyypin elinkaaripäästöille ollaan laatimassa ohjearvoja.

 

Kanada on parin viime vuoden aikana alkanut tehdä kasvavaa bisnestä öljyhiekasta tehtävällä öljyllä. Öljyn tuottamiseen tällä tavalla kuluu tietysti paljon enemmän energiaa kuin perinteisen raakaöljyn tuottamiseen. Tämän tulisi tietysti näkyä öljyhiekkaöljyn elinkaaripäästöjen ohjearvoissa.

 

Mutta Kanada lobbaa apinan raivolla, jotta öljyhiekkaöljyä kohdeltaisiin kuin perinteistä raakaöljyä. Uusimpien tietojen mukaan se uhkaa jopa EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen kaatamiselle, jos EU ei suostu.

 

Asiasta käydään ankaraa vääntöä myös komission sisällä. Tietojeni mukaan kauppapääosasto lobbaa jotta Kanadan vaatimuksiin suostuttaisiin. Toivottavasti ei suostuta, se veisi uskottavuuden koko kyseiseltä lainsäädännöltä.