”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kuumia perunoita ja vihertyviä liikennevisioita

EU:n komissio on tänään myöntänyt viljelyluvan geneettisesti muunnellulle Amflora–perunalle, jonka takana on saksalainen kemianteollisuusjätti BASF. Se on 12 vuoteen ensimmäinen EU:n myöntämä lupa GM-viljelykasville. Vihreät ilmaisivat heti pettymyksensä tähän päätökseen. Mielipidetiedusteluissa 70 prosenttia eurooppalaisista vastustaa geneettisesti muunneltua ruokaa. Tähän ”gemoon” liittyy myös terveyshuolia, koska sen merkkigeeninä käytetään antibioottiresistenssigeeniä. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut tämän ongelmaksi, koska jos antibioottiresistenssigeeni pääsee leviämään tautibakteereihin, tuloksena voi olla uusia epidemioita, joihin ei ole lääkettä.

GM-asiat kuuluvat uudessa komissiossa terveyskomissaari Dallille. Hän aloitti siis räväkästi ajamalla ensi töikseen läpi päätöksen, jossa viitataan kintaalla terveyshuolille. On Dallin linjassa onneksi myös myönteinen puoli, hän on ilmoittanut tukevansa sitä, että kukin EU-maa saa itse päättää, saako sen alueella viljellä ”gemoja”. Jos tämä oikeasti toteutetaan, se tarkoittaa että vaikka GM-lajike saisikin EU-tason viljelyluvan, jäsenmaa voisi kuitenkin kieltää sen viljelyn alueellaan.

Suomessahan keskustalaiset pääministeri Vanhanen sekä maa- ja metsätalousministeri Anttila ovat tässä asiassa pelanneet kaksilla korteilla. Julkisesti he ovat vaatineet GM-rehulla ruokittujen eläinten lihan merkintää ja ainakin Vanhanen on kannattanut Suomen peltojen pitämistä vapaina geneettisestä muuntelusta. Mutta EU-päätöksiä tehtäessä he ovat antaneet geneettiseen muunteluun ultramyönteisesti suhtautuvien virkamiesten huseerata, ainakaan virkamiestason päätöksenteossa Suomi ei ole tukenut jäsenmaiden oikeutta päättää pysyä geenimuuntelusta vapaina.

Parlamentin puolella olen tänään ollut useammassakin palaverissa, jossa on käsitelty EU:n ilmastotavoitteita.

Uuden komission ilmastokomissaari Connie Hedegaard näyttää sohaisseen liikennepuolella uutta ajattelua liikkeelle. Hedegaardhan sanoi valiokunnan kuulemistilaisuudessa, että hän aikoo valmistella EU:lle ”ilmasto- ja liikennepaketin”. Nyt liikennepääosastossa näköjään halutaan estää aloitteen liukuminen tässä asiassa ilmastopääosastolle. Niinpä siellä on alettu itse laatia visioita siitä, miten EU kehittää liikennettä vähäpäästöiseen suuntaan.

Liikennehän on ollut varsinainen ilmastonsuojelun murheenkryyni, liikenteen päästöt ovat olleet koko ajan kasvussa vaikka teollisuuden ja energiantuotannon päästöt on saatu lievään laskuun tai ainakin tasaantumaan. Onkin jo korkea aika, että ilmastonsuojelu otetaan tosissaan myös liikennepolitiikassa. Jos tämä tapahtuu komission liikenne- ja ilmastopääosastojen reviiritaistelun kautta niin siitä vaan minun puolestani.

Poimintoja uutisvirrasta:

USA:sta kuuluu paljon kannunvalantaa maan ilmastolainsäädännön suunnasta. Se päästökauppaan perustuva laki, jonka edustajainhuone jo hyväksyi, kun ei ilmeisesti saa senaatissa vaadittavaa 60 äänen enemmistöä. Julkisissa spekulaatioissa esiintyvät vaihtoehtoiset mallit eivät kuitenkaan ainakaan kaikki ole kovin kaukana päästökaupasta, esimerkiksi se malli, että liikennepolttoaineesta maksettaisiin päästövero ja sähköntuottajille asetettaisiin päästökiintiöt, joilla saa käydä kauppaa. Pääasia, että säätävät ilmastolain ja mahdollisimman tehokkaasti päästöjä vähentävän. Ja hyvä kun neuvotteluissa on mukana myös republikaaneja.

Britannian Carbon Trust (brittihallituksen perustama säätiö, jonka tehtävä on rahoittaa päästövähennysinvestointeja siten, että rahalla saadaan mahdollisimman iso päästövähennyshyöty) varoittaa, että EU on antamassa ilmaisia päästölupia liian löysin perustein. Teollisuushan on vaatinut päästökaupan päästölupien jakamista ilmaiseksi kansainvälisen kilpailun varjolla, ja komissio onkin laatinut pitkän – mielestäni ylipitkän – listan ilmaisiin päästöoikeuksiin oikeutetuista sektoreista. Carbon Trustin raportin mukaan osa tällä listalla olevista 164 sektorista on siellä ilman kunnon perusteita, eli niitä ei oikeasti uhkaa ”hiilivuodon” vaara. Carbon Trust varoittaa, että liian avokätinen ilmaisten päästöoikeuksien jakelu johtaa koko kansantalouden kannalta turhan kalliisiin päästövähennyksiin. Koko päästöjen maksullisuuden ideahan on, että se johtaa päästöjen vähentämiseen siellä missä se on halvinta. Vaikka monessa firmassa tämän takia kiristeltäisiinkin hampaita, koko kansantalouden kannalta tämä on halvin tapa vähentää päästöjä.

Ilmatieteen laitos tiedottaa, että vaikka Suomessa talvi onkin ollut kylmä, maailmanlaajuisesti tilanne on ollut ihan päinvastainen. USAn meri- ja ilmakehähallinnon NOAA:n mukaan viime tammikuu oli neljänneksi lämpimin mittaushistoriassa, joka on alkanut 1880-luvulla.

Saksan perustuslakituomioistuin on tehnyt mielenkiintoisen päätöksen. Se liittyy mutkan kautta niin sanottuun SWIFT-asiaan, eli siihen, saako EU-maissa tehtyjä rajat ylittäviä tilisiirtoja koskevat tiedot toimittaa Yhdysvalloille terrorismin vastustamisen nimissä. EU-maathan ovat jo muutamien vuosien ajan hyväksyneet tämän menettelyn, mutta parlamentti tyrmäsi sen viime kuussa Lissabonin sopimuksen antamien uusien valtuuksien nojalla. Uusi tuomioistuinpäätös koskee telekommunikaatiotietojen luovuttamista. Tuomioistuin totesi, että puheluita, sähköposteja yms. koskevien tietojen luovuttaminen on laillista vain, jos on kyseessä perusteltu rikosepäily. Kaikkia kansalaisia ei siis saa ”varmuuden vuoksi” kohdella ikään kuin rikoksesta epäiltyjä. Hyvä!