”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kuluttajien voitava luottaa kaupan hyllyllä olevien tuotteiden turvallisuuteen

Satu Hassi Turussa 27.4.2004

Arkipäivän turvallisuus on meidän kaikkien perusoikeus. Keskeinen osa tätä on kauppojen hyllyillä olevien tuotteiden turvallisuus. Meidän kuluttajien on voitava luottaa esimerkiksi siihen, että hygienia- ja kosmetiikkatuotteet tai vauvojen lelut eivät sisällä syöpää tai geenimuutoksia aiheuttavia aineita. Samoin meidän on voitava luottaa siihen, että hengitysilmamme tai juomavetemme eivät vaaranna terveyttämme. Olisikin hyvin tärkeää, että EU:ssa hyväksytään kemikaalidirektiivi, joka velvoittaa kemikaalien valmistajat ja markkinoijat testaamaan käytössä olevat mutta toistaiseksi vielä testaamattomat kemikaalit. Euroopan kemian teollisuuden kampanja kemikaalidirektiiviä vastaan on vastuuton ja suuntautuu todellisuudessa meidän kaikkien terveyttä vastaan.

Euroopan markkinoilla arvioidaan olevan noin 100 000 sellaista kemikaalia, joita ei aikoinaan ole testattu vastaavalla tavalla kuin uudet kemikaalit nykyisin on testattava. Se, että jotain kemikaalia on käytetty pitkään, ei takaa aineen turvallisuutta, eikä myöskään riittävää tietoa siitä, millä tavoin käytettynä aine on turvallinen. Tästä osoituksena on se, että kemikaalit tuottavat jatkuvasti uusia yllätyksiä.

Aikoinaan oli yllätys, kun huomattiin että DDT ja monet muutkin myrkyt ovat hyvin pysyviä yhdisteitä, jotka kertyvät ja rikastuvat luonnon ravintoketjuihin, kulkeutuvat kauas ja päätyvät lopulta ihmistenkin ravintoon, jopa äidinmaitoon. Pitkäikäisiä orgaanisia myrkkyjä havaitaan jopa Huippuvuorten eliöissä. Puunjalostusteollisuuden jätevesistä vesistöihin, esimerkiksi Kymijoen pohjaan kertyneet dioksiinit olivat aikoinaan yllätys, samoin se että sahoilla käytetyt kloorifenolit kulkeutuivat pohjavesiin ja aiheuttivat muun muassa syöpää.

Tuoreempia yllätyksiä ovat niin sanotut hormonihäiritsijäkemikaalit, joiden on havaittu vähentävän koiraspuolisten kalojen osuutta ja jotka mahdollisesti osaltaan selittävät myös havaitun eurooppalaisten miesten sperman laadun heikkenemisen, sekä satamien ja telakka-alueiden pohjalietteisiin kertynyt myrkyllinen tributyylitina.

Kukaan ei tiedä, montako vastaavaa yllätystä on vielä edessämme. Siksi on hyvin tärkeää, että EU:ssa säädetään kemikaalidirektiivi, jota komissio on ehdottanut. Sen myötä markkinoilla käytössä olevat kemikaalit on testattava tietyn aikataulun ja kiireellisyysjärjestyksen mukaan. Nopeimmin tulee testata muun muassa kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa sekä lasten tarvikkeissa käytettävät kemikaalit sekä ne, joiden vaarallisuudesta on ennestään tietoa.

Kemikaalidirektiivin käsittely Euroopan parlamentissa on valitettavasti viivästynyt kemian teollisuuden massiivisen vastakampanjan vuoksi. Asia jää kesäkuun vaaleissa valittavan parlamentin ratkaistavaksi. Sen tulee edetä asiassa ripeästi. Teollisuuden kampanja kemikaalidirektiiviä vastaan suuntautuu todellisuudessa tavallisia ihmisiä ja meidän kaikkien terveyttä vastaan.

Uskon, että direktiivi ei suinkaan heikennä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, vaan päinvastoin parantaa sitä. Kyllä ihmiset kaikkialla maailmassa mieluiten haluavat tuotteita, jotka sisältävät vain testattuja ja turvallisiksi havaittuja ainesosia. Sitä paitsi kemikaalidirektiivillä EU pakottaa käytännössä myös muiden maiden teollisuuden noudattamaan direktiivin vaatimuksia, mikäli ne haluavat tuoda tuotteitaan Eurooppaan. Näin EU ei suinkaan heikennä omaa kilpailukykyään vaan parantaa sitä, ja samalla vie maailmassa eteenpäin muutosta, joka on koko ihmiskunnan etu.

Lisää tietoa aiheesta näistä osoitteista:
Euroopan vihreiden ruokakampanja »