”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Komissio julkaisi EU:n Kioto-päästöistä myönteisiä mutta kaunisteltuja lukuja

Ympäristövaliokunta äänesti polttoainedirektiivistä. Olen varsin tyytyväinen tulokseen. Valiokunta tukee sitä, että liikennepolttoaineen elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä pitää asteittain vähentää. Hyväksytty muotoilu ei suosi mitään tiettyä biopolttoaineen muotoa, eli antaa teknologian kehityksen ja markkinoiden määrätä, mikä vaihtoehto valtaa alaa.

Parlamentin puhemies Pöttering ja pääsihteeri Römer allekirjoittivat Emas-sopimuksen. Pöttering piti puheen, jossa hän kertoi käynnistäneensä parlamentin päästöjen vähentämisen. Nyt ollaan aloittamassa tutkimusta siitä, millä kaikilla tavoilla parlamentti aiheuttaa päästöjä. Sen pitäisi valmistua ensi maaliskuussa. Parlamentin Brysselin ja Luxemburgin rakennuksissa on jo vaihdettu vihreään sähköön, Strasbourgissa tehdään se jonkin ajan kuluttua.

Valiokunta äänesti myös energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseksi perustettavaa rahastoa koskevasta lausunnosta. Vihreät voittivat melkein kaikki kohdat.

Suomalaismepit söivät lounasta Suomen akatemian ja Tekesin edustajien kanssa, keskustelunaihe oli tietysti tutkimuspolitiikka. Tilaisuuden parhaan idean esitti Lasse Lehtinen. Hän ehdotti, että perustetaan Suomeen ”Chinatown”, kutsutaan Kiinasta Suomeen oikein roppakaupalla opiskelijoita. Sillä tavalla saadaan maahan nuoria lahjakkuuksia, joita tarvitaan, jotta Suomi pystyy pitämään huolta harmaantuvasta väestöstä.

EU:n komissio julkaisi tilastot EU:n kasvihuonekaasupäästökehityksestä. Sen mukaan EU on Kioto-uralla. Jos kaikki olemassaolo ja tulossa olevat lait toteutetaan kunnolla, EU:n päästöt vuonna 2010 tulevat olemaan 11,4 % alle vuoden 1990 tason, eli päästään parempaan kuin Kiotossa luvattuun 8 %:n vähennykseen.

Ikävä kyllä luvut olivat vähän liian hyviä ollakseen totta. Komission julkaisemissa luvuissa näkyi, että EU-maat tulevat ostamaan päästöoikeuksia muualta maailmasta noin 2,5 %:n verran. Mutta sitä ei kerrottu, että todennäköisesti hiilidioksidin päästökaupassa mukana olevat firmat tulevat ostamaan päästöoikeuksia EU:n ulkopuolelta noin 7 %. Tämä tarkoittaa, että EU:n kotimaiset päästöt vuonna 2010 tulevat olemaan suunnilleen samat kuin 1990. On se tietysti paljon parempi tilalle kuin USA:ssa, jonka päästöt olivat vuonna 2005 16,5 % yli vuoden 1990 tason, vaikka he Kiotossa lupasivat vähentää 7 %. Ja onhan sekin jotakin, että EU:n talous on vuodesta 1990 kasvanut 35 % mutta päästöt ovat laskeneet 2 %, eli siis suunnilleen pysyneet ennallaan. Mutta silti pitäisi saada päästöt alaspäin kotimaisilla toimilla.

Komission lukujen mukaan Suomi tulee kirittämään päästövähennyksiään yli 17 %:n verran uusilla toimilla. Herää kysymys, mitä tämä on. Olkiluodon uusi ydinvoimala tuskin ainakaan, koska se ei juurikaan ehdi vaikuttaa Kioto-vuosien (2008-2012) päästöihin. Ehkä se tarkoittaa vain suomalaisfirmojen ulkomailta ostamia päästökiintiöitä.

UNDP (YK:n kehitysrahasto) on julkaissut raportin siitä, mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan ja miten siihen varaudutaan. Esimerkiksi Mekongin suistoalueella Vietnamin rannikolla ihmisille jaetaan jo pelastusliivejä, koska yleistyvät myrskyt aiheuttavat tulvia. UNDP varoittaa, että ilmastonmuutos voi johtaa siihen, että lähivuosikymmeninä ihmiskunnan kehitys menee taaksepäin. Vuosien 2000 ja 2004 välillä 262 miljoonaa ihmistä kärsi ilmastonmuutokseen liittyvistä katastrofeista, 98 % heistä asui kehitysmaissa.

UNDP sanoo myös, että teollisuusmaiden tulee vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2050 ja kehitysmaidenkin pitää vähentää 20 %. Niinpä.