”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys verokuitti.fi-sivustoa vastaavan tiedotuspalvelun kehittämisestä

Satu Hassi, vihr
Kirjallinen kysymys verokuitti.fi-sivustoa vastaavan tiedotuspalvelun kehittämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Joitakin vuosia sitten joukko kansalaisia perusti verokuitti.fi-verkkosivun havainnollistaakseen sitä, miten kansalaisten maksamat verorahat käytetään. Kun sivulle ilmoitti kuukausipalkkansa, nettilaskuri laski, paljonko näistä tuloista on maksettu valtion tuloveroa, ja sen jälkeen ilmoitti valtion kyseisen vuoden budjetin perusteella, mihin nämä rahat käytetään. Sivuston perustajat jaksoivat kuitenkin sitä vapaaehtoistyönä päivittää vain joidenkin vuosien ajan, viimeksi vuonna 2014.
Sivulta saa edelleen suuruusluokkakuvan maksamistaan tuloveroista ja siitä, mihin nämä rahat menevät, ja myös siitä, mitkä menoerät ovat suuria ja mitkä pieniä. Mutta kansalaisten näkökulmasta mielenkiintoisinta olisi tietenkin saada tietää mahdollisimman ajantasainen tieto.
Esimerkiksi 2 500 euron kuukausituloille verokuitti.fi-sivusto tulostaa tällaisen laskelman vuoden 2014 valtion budjetin perusteella:
Ensin on listattu joukko menoeriä, jotka tiedetään kansalaisia kiinnostaviksi:
Kansanedustajat 2,34 euroa
Tasavallan presidentin vierailut ja kokousmatkat 0,31 euroa
Puoluetoiminnan tukeminen 3,66 euroa
Kriisinhallinta (UM) 7,93 euroa
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (OM) 3,15 euroa
Poliisitoimi (SM) 79,33 euroa
Maahanmuutto (SM) 7,31 euroa
Sotilaallinen maanpuolustus (PLM) 250,88 euroa
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (VM) 3,77 euroa
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (VM) 26,95 euroa
Maksut Euroopan unionille (VM) 207,20 euroa
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (OKM) 0,34 euroa
Yleissivistävä koulutus (OKM) 103,00 euroa
Opintotuki (OKM) 98,65 euroa
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (OKM) 1,53 euroa
Maaseudun kehittäminen (MMM) 11,70 euroa
Satovahinkojen korvaaminen (MMM) 0,37 euroa
Liikenneverkko (LVM) 183,12 euroa
Valtionavustus Länsimetron rakentamiseen (LVM) 6,00 euroa
Siviilipalvelus (TEM) 0,55 euroa
Tekesin toimintamenot (TEM) 4,39 euroa
Kotouttaminen (TEM) 10,27 euroa
Lapsilisät (STM) 159,63 euroa
Veteraanien tukeminen (STM) 29,42 euroa
Rokotteiden hankinta (STM) 2,46 euroa
Valtionvelan korko 191,05 euroa
Pääluokat
Eduskunta 16,97 euroa
Tasavallan presidentti 4,06 euroa
Ulkoministeriö 137,46 euroa
Oikeusministeriö 96,41 euroa
Puolustusministeriö 296,12 euroa
Valtiovarainministeriö 1 620,54 euroa
Opetusministeriö 651,83 euroa
Maa- ja metsätalousministeriö 216,77 euroa
Liikenne- ja viestintäministeriö 319,41 euroa
Työ- ja elinkeinoministeriö 332,76 euroa
Sosiaali- ja terveysministeriö 1 345,64 euroa
Ympäristöministeriö 28,41 euroa
Valtionvelan korot 195,21 euroa
Yhteensä 5 403,35 euroa
Tällaisen nettisivun ylläpito voisi hyvin olla osa valtioneuvoston tiedotustoimintaa. Sen jälkeen, kun sivusto olisi luotu, lienee mahdollista tehdä siitä automaattisesti päivittyvä siten, että laskelma vastaisi aina kulloisenkin vuoden veroasteikkoa ja valtion budjettia. Valtion tulo- ja menoarviohan on joka tapauksessa verkossa. Palvelu voitaisiin luoda myös sellaiseksi, että kansalainen voisi itse listata itseään kiinnostavia menoeriä niiden lisäksi, joita sivusto automaattisesti tarjoaa.
Kansalaisten näkökulmasta olisi tietysti kiinnostavaa, jos myös kunnat ylläpitäisivät ja päivittäisivät vastaavia verkkosivuja, joista kukin saisi tietää, paljonko juuri hän maksaa kunakin vuonna kunnallisveroa ja mihin nämä rahat käytetään.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus havainnollistaa verorahojen käyttöä ja valtion budjettiin sisältyvien eri menoerien suuruusluokkia perustamalla verokuitti.fi-sivua vastaavan verkkosivun, josta kukin kansalainen saa tiedon juuri hänen tuloistaan perittävien valtion tuloverojen määrästä ja siitä, mihin nämä varat kuluvana vuonna käytetään?
Helsingissä 20.2.2019
Satu Hassi, vihr