”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys Terrafame Oy:n kaivoksen työturvallisuuden valvonnasta

Satu Hassi, vihr ym.
Kirjallinen kysymys Terrafame Oy:n kaivoksen työturvallisuuden valvonnasta
Eduskunnan puhemiehelle
Sotkamossa sijaitsevalta nykyisin Terrafame Oy:nä ja alun perin Talvivaarana tunnetulta valtion enemmistöomistamalta kaivokselta on raportoitu vaarallisia turvallisuuskulttuurin puutteita ja laiminlyöntejä, joista osa voi vaarantaa työntekijän terveyden jopa pysyvästi.
Suomen Kuvalehden 31.1.2019 julkaisema artikkeli kertoo, kuinka puutteelliset suojavarusteet ovat aiheuttaneet muun muassa altistumista myrkylliselle metallipitoiselle PLS-liuokselle. Haastateltu entinen työntekijä kertoo, että työnantaja oli töiden aloittamisen yhteydessä kertonut suojaimista, mutta ymmärrys esimerkiksi liuoksen myrkyllisyydestä oli hyvin puutteellista.
Työturvallisuuspuutteiden vakavuutta kuvaa, että artikkelissa kokemuksistaan kertonut entinen aliurakoitsijan työntekijä raportoi myrkyllisen liuoksen kulkeutuneen jopa käytettyjen suojavarusteiden läpi. Vaikka hänen ymmärryksensä mukaan työssä olisi pitänyt käyttää liuoksen iholle pääsyn estävää suojapukua ja -saappaita, työntekijöillä oli tavalliset työvaatteet.
Laitteistoja käsiteltäessä ilmeni myös tilanteita, jolloin suojaimia, kuten hansikkaita, ei voinut lainkaan käyttää esimerkiksi pieniä letkuja käsin vaihdettaessa. Kaivoksella oli myös koettu tilanteita, joissa myrkyllistä liuosta on räiskynyt huomattavia määriä suoraan kasvoille.
Suomen Kuvalehden artikkelin mukaan myös töihintulotarkastuksia on laiminlyöty. Haastatellulle ei ollut lainkaan järjestetty tarkastusta ja sen sisältämää kemikaalialtistustestiä. Aluehallintovirastosta sanotaan, että työntekijälle tulee tehdä biomonitorointi eli kemikaalialtistustesti työskentelyn alussa. Töihin tullessa tehdyn testin perusteella nikkelin kertymistä virtsaan pitää seurata.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseisen kaivoksen työturvallisuuspuutteet nousevat julkisuuteen. Muun muassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on aikaisemminkin antanut vakavat moitteet kaivoksen laiminlyönneistä, myös pahimmasta mahdollisesta tapauksesta eli työntekijän kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että työsuojeluviranomaiset valvovat kaivosten työturvallisuutta riittävästi, jotta toistuvat puutteet ja laiminlyönnit eivät ole mahdollisia ja
onko hallitus aikeissa ryhtyä toimiin Talvivaara-Terrafame-kaivoksen epäiltyjen vakavien työturvallisuuden laiminlyöntien tutkimiseksi sekä avun tarjoamiseksi niille työntekijöille, joiden terveys on vaarantunut?
Helsingissä 7.2.2019
Satu Hassi, vihr
Hanna Halmeenpää, vihr
Krista Mikkonen, vihr