”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys Finfoodin broilerikampanjasta

Animalian tiedote 28.6.2007

Satu Hassi jätti EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen Finfoodin broilerikampanjasta

Suomen europarlamentaarikko Satu Hassi jätti tänään komissiolle kirjallisen kysymyksen koskien Finfoodin mainoskampanjan saamaa rahoitusta. Kysymyksessään Hassi huomauttaa, että Finfood jakaa siipikarjanlihan kulutusta edistävissä mainoksissaan kuluttajille paikkaansa pitämätöntä tietoa.

Samalla Hassi kysyi komissiolta, vaatiiko se EU-rahoitusta saavilta kampanjoilta totuudenmukaista tiedonjakoa ja tuleeko komissio siinä tapauksessa vetämään Finfoodin saaman rahoituksen takaisin.

EU-komissio on antanut 400 000 euron rahoituksen Finfoodin mainoskampanjalle, joka pyrkii edistämään siipikarjan lihan kulutusta Suomessa. Myös Suomen valtio ja siipikarjanlihan tuottajat rahoittavat osaltaan kyseistä kampanjaa. Kampanja alkoi tämän vuoden alussa ja sen on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2009 asti.

Hassi kommentoi: ”Jos EU-tukea käytetään broileribisneksen mainoskampanjaan, pitäisi pysyä tosiasioissa. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että Suomessa kasvatettavia broilereita pidetään tiheämmässä kuin Euroopassa keskimäärin. Mainoskampanjat, joissa esitetään paikkansapitämättömiä tietoja, eivät sinänsä ole mikään uutuus, mutta sellaista ei sentään pitäisi tukea verovaroin.”

Finfoodin mainoksissa sanotaan muun muassa, että ”EU:ssa lihalintujen hyvä hoito ja terveys ovat tarkoin säänneltyä.” Tosiasiassa EU:ssa ei tällä hetkellä ole voimassa lainsäädäntöä, joka määräisi lihasiipikarjan kasvatukselle edes minimaalisia eläinten hyvinvointia ylläpitäviä vaatimuksia. Joitakin rajoituksia määräävä direktiivi tulee EU:ssa voimaan vuonna 2010.

Finfoodin mainokset antavat lisäksi ymmärtää, että broilerit elävät hyvän elämän. EU-komission tieteellinen komitea on kuitenkin raportissaan todennut muun muassa, että lihasiipikarjan kasvatustiheyden on oltava korkeintaan 25kg/m², jotta suurimmilta hyvinvointiongelmilta voidaan välttyä. Erittäin hyvissäkin olosuhteissa hyvinvointiongelmat kasvavat nopeasti kasvatustiheyden ylittäessä 30 kg/ m². Luvut perustuvat lihasiipikarjan käyttäytymistä ja jalkaongelmia kartoittaviin tutkimuksiin.

Suomessa on toistaiseksi voimassa vain suositus, jonka mukaan tiheys tulisi olla alle 35 kg/ m², silti lihasiipikarjaa kasvatetaan täällä tiheydellä 42-44kg/ m², mikä on tiheämmin kuin muualla Euroopassa. Luku tarkoittaa noin 20-22 lintua neliömetrillä, mikä komission tutkimuksen perusteella tarkoittaa selkeitä puutteita eläinten hyvinvoinnissa.

Animalia kritisoi Finfoodia valheellisen tiedon jakamisesta kuluttajille. Kuluttajille tulee antaa totuudenmukaista tietoa siitä, miten eläimiä Suomessa kasvatetaan, jotta he voivat tehdä ostopäätöksensä tosiasioihin perustuen. Animalia muistuttaa, että julkista rahoitusta tulisi suunnata ainoastaan faktoihin perustuviin tiedotushankkeisiin.

* Kirjallinen kysymys: Commission support for Finnish chicken meat

The Commission is providing 400,000 € to support the federation of Finnish food producer associations, Finfood, to promote Finnish chicken meat by an advertising campaign, which is ongoing and scheduled to continue until 2009. An example of the campaign can be accessed at www.digipaper.fi/yhteishyva/3528/index.php?pgnumb=112 and www.sulkahattuunsiipikarjalle.fi.

The campaign makes two assertions, first that Finnish meat chickens are given a good life; second that in the EU, good husbandry of meat chickens is strictly regulated. Both statements are false.

The scientific opinion of the Commission’s own experts is Finnish meat chicken are not given a good life. The 2000 SCAHAW report on broiler welfare states “‘It is clear from the behaviour and leg disorder studies that the stocking density must be 25kg/m2 or lower for major welfare problems to be largely avoided and that above 30kg/m2, even with very good environmental control systems, there is a steep rise in the frequency of serious problems….” Finnish producers routinely stock to a density of 42-44 kg per square meter, less then the size of one A4 sheet per one meat chicken. This is one of the highest stocking levels in Europe and will be outlawed in the EU by 2010 due to the suffering it causes.

In the campaign webpage or other material there is no information about stock density, although this is a crucial factor of the living conditions of chickens.

What comes to the second promotional statement, broiler husbandry in the EU is in fact not strictly regulated. No specific welfare standards for meat chickens are yet in force. Until the implementation of the new directive there is only an EU recommendation to an upper limit of 35 kg/m2 for the density of meat chickens.

Is the Commission going to specify criteria which have to be met by a promotional campaign before it can receive funding from EU? If there are not yet such criteria, is the Commission planning to prepare them?

Does the Commission require that recipients of EU funding restrict their promotional claims to statements which are true? If this is the case, will the Commission withdraw the funding from the campaign of Finfood?