”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto nykyaikaiseen orjuuteen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
nykyaikaiseen orjuuteen
Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen
Raukeamispäivä: 11.3.2010

 
0066/2009
Kirjallinen kannanotto nykyaikaiseen orjuuteen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että koko maailmassa kaikkiaan 12,3 miljoonaa ihmistä luokitellaan nykyaikaisiksi orjiksi,
B. ottaa huomioon arviot, että vuosittain kansainvälisten rajojen yli salakuljetetaan 600 000–800 000 miestä, naista ja lasta, joista monet pakotetaan prostituutioon,
C. ottaa huomioon, että 14 Euroopan unionin jäsenvaltiota, eli enemmistö, ei ole ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimusta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta,
1. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa ilmenevän ihmiskaupan ja pakkotyövoiman käytön kitkemiseksi tarvitaan pikaisesti toimia;
2. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä niin tehneet, allekirjoittamaan ja ratifioimaan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta;
3. kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan 29. huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiiviin 2004/81/EY oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Euroopan neuvostolle ja Yhdistyneille kansakunnille.