”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto eläimillä suoritettavia tutkimuksia ja kokeita koskevien vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
eläimillä suoritettavia tutkimuksia ja kokeita koskevien vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen
Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas,  Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Raukeamispäivä: 21.1.2010

 
0053/2009
Kirjallinen kannanotto eläimillä suoritettavia tutkimuksia ja kokeita koskevien vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset tuntevat kasvavaa huolta eläinten hyvinvoinnista,
B. ottaa huomioon, että Euroopan komission työasiakirjassa eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta yhteisön toimintasuunnitelmasta (2006-2010) todetaan, että lopullisena päämääränä on korvata eläinkokeet menetelmillä, joissa ei käytetä eläimiä,
C. ottaa huomioon, että komissio tarjoaa ECVAM:n (Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskus) kautta rahoitusta ja palveluja vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi eläinkokeille ja näiden menetelmien validoimiseksi ja että tuloksia voitaisiin parantaa lisäämällä rahoitusta, parantamalla koordinointia ja vauhdittamalla hallintomenettelyjä,
D. ottaa huomioon, että vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen sisältyy teknisten ja tietellisten valmiuksien soveltamista, mikä edesauttaa Lissabonin strategian päämäärien saavuttamista,
1. kehottaa komissiota lisäämään rahoitusta vaihtoehtojen löytämiseksi eläimillä suoritettaville tutkimuksille ja kokeille sekä laajentamaan ECVAM:n velvoitteita, jotta edistetään eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämistä ja käyttöä soveltavassa tutkimuksessa ja perustutkimuksessa sekä sääntelyn edellyttämässä testauksessa;
2. pyytää, että komissio arvioisi vaihtoehtoja tähän työhön saatavilla olevien varojen lisäämiseksi, mukaan luettuna 1 prosentin ”tutkimusmaksun” lisääminen elämillä testattuja aineksia sisältävien tuotteiden myyntihintaan;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.