”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kioton sopimus ja Suomen velvoite EU:n Kioto-taakanjaossa

Erityisesti vuosina 2002-2005 julkisuudessa väitettiin useasti, että Kioton sopimus ja siihen liittyvä EU-maiden keskinäinen Kioto-taakanjako ovat minun aikaansaannoksiani. Vaihtoehtoisesti väitettiin, että Pekka Haavisto ja minä olemme solmineet nämä sopimukset omavaltaisesti koko muun Suomen selän takana.

Miten se oikeasti meni?

Olin ympäristöministeri 1999-2002. Kioton sopimus solmittiin joulukuussa 1997. Osana päätöstä, jolla EU sitoutui Kiotoon oli EUn sisäinen päätös ns taakanjaosta. Kioton sopimuksessa kaikkien EU-maiden päästövähennyssitoumus on -8% vuoden 1990 tasosta. Taakanjakosopimuksessa tämä 8 %:n päästövähennys jyvitettiin EU-maiden kesken. Suomen sitoumukseksi tuli 0% (verrattuna 1990 tasoon), eli siis 8%:lla EUn keskitasosta helpotettu tavoite. Suurin päästövähennys (-21%) tuli Saksalle.
Suomen Kioto-päästövähennystä valmisteltiin mm. kansallisessa ilmastokomiteassa, joka päätyi ehdottamaan 0% tavoitetta. Lipposen I hallituksen hyväksymä neuvottelumandaatti silloiselle ympäristöministeri Pekka Haavistolle oli 0%, joka siis myös tuli EUn päätökseksi.
Minun ministerikaudellani ilmastoneuvotteluissa saatiin 2001 aikaan Kioton tulkinnanvaraisia kohtia tarkentava ns. Marrakeshin sopimus, joka mahdollisti Kioton ratifoinnin. Eduskunta ratifioi Kioton yksimielisesti toukokuussa 2002, mm. EK ja SAK tukivat lausunnoissaan ratifiointia.
Kioton sopimus astui voimaan helmikuussa 2005, kun Venäjän ratifioitua sen yli 55% teollisuusmaiden päästöistä edustava määrä maita oli sen ratifioinut.

Kannatanko?

Kannatan Kioton sopimusta.

Mitä sitten tapahtui?

Joulukuussa 2015 solmittiin Pariisin ilmastosopimus, jossa lähes kaikki maailman maat sitoutuivat toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi alle kahden asteen:
http://www.ym.fi/pariisi2015
Suomi täytti Kioton ensimmäisen sopimuskauden tavoitteet selvästi:
http://yle.fi/uutiset/suomi_taytti_kioton_sopimuksen_ensimmaiset_tavoitteet/7191554
Suomalaiset puhtaan teknologian alan eli cleantechin yritykset vahvassa kasvussa:
http://www.finpro.fi/uutiset/-/asset_publisher/1skL/content/suomen-cleantech-liiketoiminta-jatkoi-kasvuaan-vuonna-2013