”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kansalaisaloite seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkoituksesta

Arvoisa puhemies! Laki mahdollistaa rikoksiin syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamisen jo nyt. Viime vuonna seksuaalirikoksiin syyllistyneitä karkotettiin 25. He olivat kaksi kolmasosaa niistä, joille haettiin karkotusta. Kaikki henkirikokseen tai henkirikoksen yritykseen syyllistyneet karkotettiin. Myös huumerikollisia ja omaisuusrikollisia on karkotettu. On kuitenkin muistettava perustuslain määräys, että ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 
 
Tässä eduskunnassa on jo useampaan otteeseen ehditty keskustella seksuaalirikoksista. Nehän ovat aina törkeitä fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvia rikoksia, joita tulee torjua, ennaltaehkäistä ja joiden tekijät pitää aina asettaa vastuuseen. Kuten muun muassa edustaja Kymäläinen totesi, muun muassa suostumusaloite, jonka mukaan raiskauksen kriteeriksi tulee uhrin suostumuksen puute, tähtää juuri siihen, että raiskaajat saatetaan ainavastuuseen, mutta tärkeintä torjuntaa on ennalta ehkäisy. Sen kannalta olennainen on kiinnijäämiskynnys.
 
Hallitusohjelma sisältää useita toimia, joiden kautta kiinnijäämiskynnystä madalletaan. Poliisien resursseja kasvatetaan. Tukea uhreille lisätään, jotta uhrit paremmin uskaltavat kertoa kokemistaan rikoksista. Rikoshan jää tulematta viranomaisten tietoon, jos uhri ei siitä uskalla kertoa. Seksuaalirikoskeskusten ulottuvuutta laajennetaan ja lastenasiaintalo-mallia edistetään. Lisäksi hallitusohjelma sisältää naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman ja turvakotipaikkojen lisäämisen sekä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaistarkastelun ja kiristämisen, erityisesti rangaistusasteikon ja erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon tarkentamisen. 
 
Tässä keskustelussa seksuaalirikokset on monissa puheenvuoroissa kuvattu ikään kuin erityisesti ulkomaalaisia ja tiettyjä ulkomaalaisryhmiä koskevana asiana. Tiettyjen ulkomaalaisryhmien keskuudessa seksuaalirikokset ovat prosenttiosuuksina yleisempiä kuin suomalaisten keskuudessa. On kuitenkin muistettava se tosiasia, että Suomessa tapahtuvista seksuaalirikoksista aivan ylivoimainen valtaosa on suomalaisten, Suomessa syntyneiden tekemiä ja jokaisessa kansallisuusryhmässä seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat erittäin pieni vähemmistö. Tilastokeskuksen mukaan eri väestöryhmissä raiskauksista epäiltyjä henkilöitä on Suomen kansalaisten joukossa 0,01 prosenttia, Ruotsin kansalaisten joukossa 0,08 prosenttia, Viron kansalaisten keskuudessa 0,02 prosenttia, Venäjän ja entisen Neuvostoliiton kansalaisten keskuudessa 0,03 prosenttia, Somalian kansalaisissa 0,12 prosenttia ja muiden ulkomaiden kansalaisissa 0,24 prosenttia. Eli todella, kaikissa ryhmissä raiskauksiin ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat erittäin pieni vähemmistö. Siitä ei ole tutkimustietoa, ovatko nämä suhteet samat niissä seksuaalirikoksissa, jotka eivät koskaan tule poliisin tietoon. 
 
Arvoisa puhemies! On tärkeää, että lainsäädäntö kohtelee ihmisiä samanarvoisesti siitä riippumatta, mikä on heidän sukupuolensa, uskontonsa, ihonvärinsä, syntymämaansa ynnä muut sellaiset asiat, joihin he eivät voi itse vaikuttaa. Suomalaisilla on oikeus luottaa siihen, että yhteiskunta on turvallinen, ja tässä suhteessa se seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen, joka hallitusohjelmaan sisältyy, on erittäin tarpeellinen ja perusteltu. 
 
Puhe täysitunnossa 25.9.2019