”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kaivoslaki vaatii kokonaisuudistuksen

Kaivoslaki uusittiin vuonna 2011, mutta jo nyt on näkyvissä, että se ei riittävästi suojaa ympäristöä eikä lähiseudun asukkaita.
Kaivosyhtiöt eivät maksa valtiolle mitään maasta kaivamastaan malmista. Talvivaaran kaivos on voinut jatkaa toimintaansa, vaikka sen lupahakemuksessa esitetyt päästöluvut ovat osoittautuneet täysin virheellisiksi.
Lisäksi ympäristöongelmiin varautuminen ei ole kaivoslaissa ajan tasalla. Nivalan kaivoksen ympäristövahingot jäivät kanadalaisen yhtiön jäljiltä veronmaksajien maksettaviksi. Talvivaaran kaivos aiheutti vuosia vahinkoja ympäristölleen, ja monet maanomistajat jäivät odottamaan korvauksia.  Kaivosten jälkeensä jättämät ympäristövahingot ovat kaatuneet veronmaksajien niskoille, kun kaivosten vakuudet eivät ole sotkujen siivoamiseen riittäneet.
Kuusamossa mitellään siitä, onko kunnalla oikeus estää kaivos, jota kunnan päättäjien enemmistö ei halua, Sodankylässä siitä, voiko luonnonsuojelualueelle perustaa kaivoksen. 
Linkkejä:
Kaivosvero ja 9 muuta vihreän eduskuntaryhmän ehdotusta kaivoslain uusimiseksi: https://www.vihreat.fi/kaivoslaki
Vihreiden keskustelualoite eduskunnalle kaivostoiminnan vastuullisuudesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/KA_20+2018.aspx

Ympäristövaliokunnan puheenjohtajisto: Lintilä vähättelee kaivoslain huononnusta
 
Kirjallinen kysymys kuntien oikeudesta kieltää kaivostoiminta alueellaan
 
Kirjallinen kysymys malminetsinnän kieltämisestä luonnonsuojelualueilla
 
Kirjallinen kysymys kaivostoiminnan verotuksesta
 
Kirjallinen kysymys kaivosteollisuuden läpinäkyvyyden lisäämisestä
 
Kirjallinen kysymys Terrafame Oy:n kaivoksen työturvallisuuden valvonnasta
 
Kirjallinen kysymys Terrafamen kaivoksen valvonnasta
 
Kirjallinen kysymys CETA-sopimukseen liittyvän kaivoslain uudistamista koskevan eduskunnan lausuman toteuttamisesta
 
Kirjallinen kysymys Kaunisvaaran ja Hannukaisen kaivosten yhteisvaikutusten selvittämisestä
 
Kirjallinen kysymys Hannukaisen kaivoksen ympäristöluvasta