”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

John McCain lupaa päästökauppaa USA:an

Olin aamiaisella, jolla keskusteltiin uusiutuvan energian direktiivistä. Raportööri Claude Turmes, joka on juuri jättänyt käännettäväksi päätösehdotuksensa, kertoi ehdottavansa kokonaistavoitteen tiukentamista, sitovia välitavoitteita, sanktioita ja biopolttoainetavoitteesta luopumista. Lisäksi hän ehdottaa toisenlaista alkuperäsertifikaattikauppaa kuin komissio. Claude kertoi selvityksestä, joka mukaan nykyisin markkinoilla myytävästä ”vihreästä sähköstä” 25 – 30 % myydään kahteen kertaan. Claude sanoi myös, että kun uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta kasvaa, sähköverkon infrastruktuuri on uudistettava. Silloin, kun sähköä tuottavat esimerkiksi tuhannet pienet aurinkopaneelit talojen katoilla, tarvitaan toisenlaista sähköverkkoa kuin silloin, kun sähköä tuotetaan vain isoissa voimalaitoksissa.

Paikalla olevat uusiutuvan energian alan edustajat vaikuttivat pitävän kaikkia muita Clauden ehdotuksia kannatettavina, paitsi biopolttoainetavoitteesta luopumista. Infrastruktuuritavoitteista he korostivat ennen muuta sitä, että uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä pitäisi olla etuoikeutettu pääsy verkkoon (Suomessa ei muuten ole, eli Suomessa ei välttämättä saa sähköyhtiöltä mitään hintaa siitä sähköstä, jonka yksityisen tuulivoimalan tai aurinkopaneelin omistaja syöttää verkkoon). Joku totesi, että nyt vain 2 % viljelykelpoisesta maasta käytetään biopolttoaineiden tuotantoon. Biopolttoaineiden tuotannon ongelmista pidetään iso melu samalla, kun kukaan ei välitä siitä, mitä tapahtuu Nigeriassa.

John McCain on pitänyt puheen ilmastopolitiikastaan. Siinä on paljon hyviä asioita. Hän haluaa tieteellisesti perustellut ja sitovat päästövähennystavoitteet, aikatauluineen. Hän myös totesi, että silloinkin, jos Kiina kieltäytyy rajoittamasta päästöjään, meillä on silti velvollisuus toimia.

Olen tavannut McCainin Globe-parlamentaarikkoverkoston ilmastotapaamisissa ja sen pohjalta tiedän, että hän on kauan työskennellyt ilmastoasioiden parissa. Hän on, yhdessä senaattori Liebermannin kanssa, myös tehnyt ensimmäiset päästökauppalakialoitteet USA:n senaatissa. Nyt Barack Obama kuitenkin kritisoi McCainin puhetta sanoen että on mykistävää, miten hän puhuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, mutta on kuitenkin äänestänyt käytännöllisesti katsoen kaikkia niitä ehdotuksia vastaan, joilla olisi oikeasti investoitu puhtaaseen energiaan.

Suomessa on paljastunut lisää asioita vaalirahoituksesta, myös Paula Lehtomäki oli vaalien jälkeen jättänyt ilmoittamatta isoja vaalirahoittajia. Ruukki Group, joka paljastui Kallin rahoittajaksi, on antanut Lehtomäellekin 20 000 euroa. Kehittyvien maakuntien Suomi on myös tukenut sekä Kallia että Lehtomäkeä. Nämä luvut eivät yllätä minua yhtään. Kun olen itse raapinut lähinnä omia rahojani kokoon vaalimainosten maksamiseksi ja nähnyt, miten paljon isommalla rahalla useimmat muiden puolueiden ehdokkaat kampanjoivat, olen koko ajan ajatellut, että ”vanhojen puolueiden” ehdokkailla on takuulla ulkopuolisia rahoittajia.

EU:n komissio on julkaissut energiatehokkuuden parantamisesta paperin, jossa arvioidaan, että tietotekniikan avulla EU:n ”hiilijalanjälkeä kyetään pienentämään massiivisesti”, erityisesti rakennuksissa, valaistuksessa sekä sähkön tuotannossa ja jakelussa. Myös tietotekniikan omaa hiilijalanjälkeä pitää pienentää.