”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ranskalaisen Vinci-yhtiön osallistuminen Khimkin moottoritiehankkeeseen

Kirjallinen kysymys komissiolle
12.7.2012
Satu Hassi, Tarja Cronberg, Michèle Rivasi, Werner Schulz, (Greens/EFA) and Corinne Lepage (ALDE)

Ranskalainen Vinci-yhtiö johtaa Severo-Zapadnaja Kontsessionnaja Kompanija -ryhmittymää, joka on tehnyt Venäjällä toimilupasopimuksen Moskovan ja Pietarin välisen moottoritien ensimmäisen osuuden rakennuttamisesta. Tie on suunniteltu kulkemaan halki Himkin metsän, joka on yksi Moskovan alueen harvoista jäljellä olevista metsistä, joilla on huomattavaa ympäristöllistä arvoa. Paikalliset vastustavat tätä reititystä voimakkaasti.

Vuonna 2011 tunnetun kansalaisjärjestöverkoston CEE Bankwatchin tekemässä tutkimuksessa1  kävi ilmi, että Severo-Zapadnaja Kontsessionnaja Kompanija koostuu offshore-yhtiöiden ja veroparatiisien monimutkaisesta verkostosta. Korruptioepäilyille on saatu näyttöä, sillä Venäjän hallitus muutti laittomasti Himkin metsän statusta, jotta valittu reitti voitaisiin sallia. Yleisesti ollaan sitä mieltä, ettei reitti ole järkevin mahdollinen, mutta ilmeisesti päätöksen taustalla olivat yleisen edun sijaan henkilökohtaiset edut rakennuttamisalalla ja presidentti Vladimir Putinin lähipiirin suosiminen.

On tapahtunut myös vakavia ihmisoikeusloukkauksia: reitin muuttamisen puolesta rauhanomaiseen kampanjointiin osallistuneet paikalliset aktivistit ovat joutuneet poliisin uhkausten ja fyysisen väkivallan kohteeksi.

– Onko komissio tietoinen kyseisen ranskalaisen yhtiön osallistumisesta tähän kiisteltyyn hankkeeseen?
– Mitä johtopäätöksiä komissio tekee Bankwatchin tutkimuksen pohjalta?
– Rikkooko Vincin toiminta hankkeessa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä?
– Aikooko komissio puuttua Vincin toimintaan hankkeessa?

1 Ks. http://bankwatch.org/documents/Vinci_oligarchs_taxhavens_Khimki.pdf

E-006992/2012
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin
komission puolesta antama vastaus

(28.8.2012)

EU seuraa Himkin metsäalueeseen liittyviä tapahtumia ja tiehanketta vastustavaa ympäristöliikettä erittäin tiiviisti. Se on tietoinen arvoisten parlamentinjäsenten mainitseman yhtiön osallistumisesta hankkeeseen.

EU on pannut merkille CEE Bankwatchin tutkimuksen, mutta ei voi tehdä sen perusteella erityisiä päätelmiä. Korruptioepäilyistä on ilmoitettava kansallisille viranomaisille. On syytä huomata, että sekä EBRD että EIP vetäytyivät tästä hankkeesta vuonna 2010.
EU tukee jatkossakin korruption torjumista Venäjällä. Ensimmäinen EU:n ja Venäjän välinen korruptiontorjunnan asiantuntijoiden kokous pidettiin joulukuussa 2011 Moskovassa. EU aikoo toteuttaa jatkotoimia ensimmäisen kokouksen jälkeen ja järjestää Brysselissä syksyllä laajemman seminaarin, johon osallistuu kansalaisjärjestöjä ja myös Himkin ympäristöliikkeen edustajia. Muita korruptiontorjuntatoimia on suunniteltu toteutettavaksi EU:n ja Venäjän modernisaatiokumppanuuden yhteydessä.
EU on myös ilmaissut huolensa Himkin ympäristöliikkeeseen liittyvien tapahtumien yhteydessä esiintyneistä ihmisoikeusloukkauksista sekä yleisestä sanan- ja kokoontumisvapaustilanteesta Venäjällä. Asiasta keskusteltiin viimeisimmässä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa Pietarissa. Oikeusvaltioperiaatetta koskevia kysymyksiä käsiteltiin yksityiskohtaisemmin viimeisimmässä ihmisoikeuksia koskevassa kuulemisessa, joka järjestettiin 20. heinäkuuta.

Moskovassa toimiva EU:n edustusto pitää Himkin tapahtumissa tiiviisti yhteyttä sekä Venäjän viranomaisiin että Himkin ympäristöliikkeen edustajiin.