Liikenteen päästöt kasvavat nopeammin kuin minkään muun sektorin ja henkilöautot aiheuttavat 12 % EU:n hiilidioksidipäästöistä. Jo vuonna 1998 Euroopan autoteollisuus lupasi vapaaehtoisella sitoumuksella vähentää uusien autojen CO2-päästöt keskimäärin 140 grammaan kilometriltä vuoteen 2008 mennessä ja arvoon 120 g/km vuoteen 2012. EU-alueella myytävien autojen keskipäästöt olivat vuonna 2007 kuitenkin 158g/km. Koska autoteollisuus viis veisasi lupauksestaan, vuonna 2008 komissio ehdotti laillisesti sitovia CO2-päästörajoja autoille. Komission esitys oli 130 g/km vuonna 2012.

Lopullinen neuvottelutulos Europarlamentin ja ministerineuvoston välillä vesitti komission esityksen pahasti. Päästöraja astuu voimaan kolme vuotta myöhemmin eli vasta vuonna 2015. Lisäksi hyväksyttiin joukko laskentaperusteita, jotka käytännössä lieventävät päästörajaa komission esittämästä ja päästörajan ylityksistä autonvalmistajille koituvat sakot päätettiin niin mataliksi, että niillä tuskin on käytännössä merkitystä ennen vuotta 2019. Autojen kehittyminen polttoainepihimmiksi jää polttoaineen hintakehityksen ja vastuullisten kuluttajien varaan.

Lista porsaanrei'istä:

Siirtymäkausi: 130 g/km raja voimaan vasta 2015, vuonna 2012 vain 65 % myydyistä autoista pitää täyttää tämä vaatimus. Komission mukaan tämä tarkoittaa samaa kuin 130g/km:n rajan siirtäminen vuoteen 2015, koska painavimmat ja saastuttavimmat autot voidaan jättää laskelman ulkopuolelle.

Alemmat sakot: Komission ehdotus 95€ jokaiselta rajan ylittävältä grammalta autoa kohden astuu voimaan vasta 2019. Komission mukaan tätä alhaisempi sakko ei luo autoteollisuudelle kannustetta parannuksiin.

Ekoinnovaatiot:
Autontuottajat voivat vähentää 7 grammaa autoa kohden tekemistään "päästövähennysinnovaatioista" joita ei voida tarkistaa testeissä.

Tuplahyvitys:
Alle 50g/km päästävät autot lasketaan 3,5 autoksi vuoteen 2016 asti.

Pitkän aikavälin päästöraja:  2020 uusien autojen keskipäästöraja 95 g/km, on kirjoitettu lakiin, mutta ei käytännössä astu voimaan ilman uuden lain säätämistä. Jos komissio tämän lakiehdotuksen tekee, autoteollisuuden lobbausrumba alkaa melkoisen varmasti uudestaan.

Kun nämä kaikki porsaanreiät lasketaan yhteen, autojen keskipäästö voi vuonna 2012 olla 162 g/km. Vuonna 2008 autojen keskipäästöt olivat 158 g/km.

Löysiä rajoja ajoivat erityisesti Saksan ja Ruotsin autoteollisuus.

"Valitettavasti tulos ei lainkaan helpota ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämistä Euroopassa", totesi Satu Hassi.

"Tulos on pettymys myös autoilijoiden kukkarolle. Komission estys olisi vähentänyt autojen polttoaineenkulutusta niin paljon, että kuluttajat olisivat säästäneet bensa- ja dieselpumpuilla kaksi kertaa suuremman summan verran rahaa kuin autoihin vaadittavat tekniset parannukset olisivat tulleet maksamaan teollisuuden oman arvion mukaan ", sanoi Hassi.

Autodirektiivin esittelijän Guido Sacconin mietintö »
Lopullinen lainsäädäntöteksti »

Linkki tiedotteisiin:

Tiedote 02.12.08: Autoteollisuus jyräsi ilmaston »

Tiedote 19.09.08: Autoteollisuus lyhytnäköinen kampanjoidessaan löysien päästörajojen puolesta »
Tiedote 05.09.07: Hassi kritisoi Euroopan liikennepolitiikkaa »
Tiedote 12.09.07: Europarlamentin ympäristövaliokunta vaatii reipasta vähennytä uusien autojen hiilidioksidipäästöihin »
Tiedote 24.10.07: Europarlamentti vesitti autojen päästörajat »
TEK-lehden kolumni: Raikkaampaan liikenteeseen »