”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan tulevaisuuden suurin uhka

Suuri osa Euroopan parlamentissa tekemästäni työstä liittyy tavalla tai toisella ilmastonsuojeluun. Olen toiminut vihreiden varjoesittelijänä eli vihreiden neuvottelijana kaikissa ilmastonmuutosta koskevissa päätöslauselmaesityksissä, joita täysistunto hyväksyi ensimmäisellä puolivuotiskaudellani viisi kappaletta.

Mitä parlamentti on saanut aikaan?

Parlamentti on päätöslauselmillaan näyttänyt tietä muille EU-instituutioille eli komissiolle ja ministerineuvostolle. Kaikki EU-instituutiot ovat vuosia sitten hyväksyneet tavoitteeksi sen, että maapalloa ei päästetä lämpenemään yli kahta astetta verrattuna esiteolliseen aikaan.

Tammikuussa 2005 parlamentti ensimmäisenä EU-instituutiona lausui julki sen, mitä tämä tarkoittaa päästövähennyksinä. Parlamentti totesi, että teollistuneiden maiden tulisi vähentää päästöjään (vuoteen 1990 verrattuna) 30 % vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 % vuoteen 2050 mennessä.

Päätöslauselmaesitykset ja parlamentin hyväksymät tekstit:

* EU:n strategiasta Buenos Airesin ilmastokonferenssissa 2004 »
* Buenos Airesin ilmastonmuutoskonferenssin tuloksista 2005 »
* Kansallisten asiantuntijoiden ilmastonmuutosseminaarista 2005 »
* Ilmastonmuutoksesta 2006 »
* EU:n strategiasta Nairobin ilmastonmuutoskokouksessa 2006 »

Saman vuoden helmikuussa ympäristöministerineuvosto totesi melkein saman. Maaliskuussa 2007 EU:n huippukokous sitoutui siihen, että EU on valmis vähentämään päästöjään vuoteen 2020 mennessä 30 %, jos tyydyttävä kansainvälinen sopimus syntyy, ja 20 % vaikka yksinkin. Tämä on saanut uutta vauhtia kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, jotka monta vuotta junnasivat paikoillaan.

Olen osallistunut Euroopan parlamentin delegaation jäsenenä kansainvälisiin ilmastoneuvottelukonferensseihin, virallisemmin YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksiin, Buenos Airesissa 2004, Montrealissa 2005 ja Nairobissa 2006.

Vihreiden ilmastokampanja – stop climate change!

Europarlamentin vihreällä ryhmällä on myös oma ilmasto- ja energiatyöryhmä, jonka jäsen tietenkin olen. Tässä ryhmässä valmistelemme oman ryhmämme ilmasto- ja energiapoliittisia linjauksia, teetämme asiantuntijaselvityksiä sekä järjestämme asiantuntijakuulemisia.

* Lisää vihreän ryhmän ilmastopolitiikasta löytyy osoitteesta www.stopclimatechange.net

Aasia–EU ilmastodialogi syyskuussa 2006

Syyskuun alussa 2006 olin järjestämässä Aasia–Eurooppa ilmastodialogitilaisuutta Helsingissä. Finlandia-talolle kokoontui eri alojen vaikuttajia Euroopasta ja Aasiasta EU:n ja Aasian maiden johtajien ASEM-huippukokouksen alla keskustelmaan ilmastokriisistä ja siitä mitä voitaisiin tehdä. Paikalla oli 18:sta Aasian ja Euroopan maasta noin 60 kansanedustajaa, teollisuuden edustajaa, tutkijaa ja kansalaisjärjestöjohtajaa.

Lue lisää »

Vulnerable Arctic – Haavoittuva Arktis -näyttely

Maapallon ilmastonmuutokset oireet näkyvät ensimmäiseksi napa-alueiden lähettyvillä, myös arktisilla alueilla. Esimerkiksi Pohjoisen Jäämeren jääpeitteen vuotuinen keskipinta-ala on 30 vuodessa pienentynyt noin 9 %:lla, mikä vastaa Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhteenlaskettua pinta-alaa.

Lue lisää »

Maaliskuussa 2006 järjestin Euroopan parlamentissa näyttelyn aiheesta. Myöhemmin EU:n komissio pyysi näyttelyn myös kadulle komission päärakennuksen eteen, jossa se oli koko kesäkuun 2006.

Haavoittuva Arktis-näyttely on netissä suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.vulnerablearctic.net.

Globaalia verkostoitumista

Olen toiminut vuodesta 2003 Worldwatch-instituutin johtokunnan jäsenenä. Instituutti on itsenäinen ympäristö- ja yhteiskuntapoliittista tutkimusta tekevä organisaatio ja se julkaisee muun muassa vuosittaisia Maailman tila -raportteja (State of the World).

Lue lisää »

Muita ilmastonmuutokseen liittyviä mietintöjä Euroopan parlamentissa

Lainsäädäntökauden puoliväliin mennessä Euroopan parlamentissa on tehty myös kaksi mietintöä ilmastonmuutoksesta:

* Anders Wijkmanin mietintö maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisesta »
* Caroline Lucasin mietintö lentoliikenteen ilmastonmuutosvaikutusten vähentämisestä »

« alkuun