”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hyönteismyrkkyjä hedelmissä Europarlamentissa

Kaunis aamu. Kokouspaikalla on aivan uskomattoman upeat seinämaalaukset ja muut krumeluurit. Keskustelimme tulevaisuushaasteista ja Euroopan vihreiden linjasta.

Kaksi kansalaisjärjestöä, ”Milieudefensie” ja ”Pesticide Action Network” osti viime heinäkuussa Europarlamentista 8 näytettä erilaisia hedelmiä ja antoi ne laboratorioon analysoitavaksi. Niistä löytyi 28 erilaista pestisidiä eli hyönteismyrkkyä. Joukossa oli 10 karsinogeeniksi (syöpää aiheuttavaksi) tiedettyä ainetta, 8 ainetta, joita epäillään hormonihäiritsijöiksi, ja kolme hermomyrkkyä. WHO eli maailman terveysjärjestö on luokitellut kaksi näistä kemikaaleista ”erittäin vaarallisiksi”. Neljää hyönteismyrkkyä oli yli Belgiassa sallitun rajan. Koko raportti löytyy täältä.

Viime vuonna EU:n komissio julkaisi raportin, jonka mukaan 40 %:ssa EU-maissa myytävistä hedelmistä ja vihanneksista on hyönteismyrkkyjäämiä, eli toisin sanoen melkein puolessa hedelmistä ja vihanneksista. Tämä on tosi surullista, koska juuri hedelmiä ja vihanneksia pitäisi syödä paljon, jotta pysyisi terveenä.

Onkin turvallisinta syödä luomutuotteita, muuten altistuu hyvin todennäköisesti samalla hyönteismyrkyille.

Kansalaisjärjestöjen tempauksen taustalla on se, että kaksi hyönteismyrkkyjä koskevaa lakiesitystä on tulossa ensi viikolle täysistuntoon. Parlamentin ympäristövaliokunta otti aika tiukan linjan direktiiviin, joka säätelee hyönteismyrkkyjen hyväksyntää markkinoille. Valiokunnan suuri enemmistö oli sitä mieltä, että pelloille ei saisi levittää aineita, jotka aiheuttavat syöpää, geenimuutoksia, hedelmättömyyttä ja hormonihäiriöitä, eikä aineita, jotka kertyvät elimistöön ja pysyvät siellä. Valiokunta myös vaati, että viljelijöiden tulee tehdä suunnitelmat hyönteismyrkkyjen käytön vähentämiseksi ja tiukensi ympäristömyrkyllisyyden arviointia. Esimerkiksi se on arvioitava, onko aine myrkyllinen mehiläisille. Valiokunta antoi EU:n jäsenmaille myös oikeuden kieltää hyönteismyrkyn käyttö omalla alueellaan, vaikka se olisi muualla EU:ssa sallittu.

Lisäksi valiokunta vaati, että hyönteismyrkkyjen käyttö pitää dokumentoida, niin että kaupoissa tiedetään, mitä hyönteismyrkkyjä niissä myytävien hedelmien ja vihannesten viljelyssä on käytetty. Olisipa hienoa, jos vaikka Tampereen S- ja K-kaupoissa tai Stockmannilla asiakas voisi kysyä, mitä hyönteismyrkkyjä on pantu espanjalaisiin tai hollantilaisiin omenoihin, tomaatteihin, parsakaaleihin ja mansikoihin.

Tänään kuulin, että EPP eli konservatiiviryhmä on vetäytynyt hyönteismyrkkydirektiivistä eri ryhmien välillä neuvotellusta kompromissista. Hyönteismyrkkyjen valmistajat ja muun muassa Espanjan valtavan vihannes- ja hedelmäbisneksen edustajat ovat innokkaasti lobanneet direktiivin vesittämiseksi täysistunnossa.

Tässä taas yksi esimerkki siitä, että päätöksenteon hetkellä Europarlamentin konservatiivit ottavat toimintaohjeensa juuri niiltä bisnesaloilta, jotka haluavat tehdä voittoa ihmisten terveyden ja ympäristön kustannuksella.

Eurooppalais-yhdysvaltalainen tutkijatiimi on arvioinut ympäristötekijöiden vaikutusta syöpien syntyyn. Euroopassa joka neljäs kuolema johtuu syövästä. Raportin mukaan maatalouden hyönteismyrkkyjen osuus syöpien aiheuttajana on nousussa. Useat epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että vanhempien altistuminen pestisideille lisää lasten syöpäriskiä, ja myös lasten oma altistuminen niille.

Raportin mukaan muita syöpää lisääviä ympäristötekijöitä ovat esimerkiksi säteily. Myös sähkömagneettisiin kenttiin liittyvä säteily on epäiltyjen listalla. Muita tekijöitä ovat altistuminen hengitysilman pienhiukkasille ja polyaromaattisille hiilivedyille, eli kaupunki-ilman tyypillisille saasteille ja tietenkin tupakansavu.

Ruotsi on päättänyt huutokaupata hiilidioksidin päästöoikeudet sähkön ja kaukolämmön tuottajille päästökaupan seuraavalla kaudella eli 2008-2012. Tätä päätöstä tietysti helpottaa se, että suurin osa Ruotsin sähköstä tuotetaan vesi- ja ydinvoimalla, mutta silti se on mielestäni hyvä veto.

Italialainen firma vie oikeuteen EU:n komission päätöksen jatkaa Kiinassa valmistettujen energiansäästölamppujen rangaistustullia. Komission päätös onkin ihan pöhkö, se pitää energiansäästölamppujen hinnan keinotekoisen korkeana ja hidastaa energiaa törsäävien hehkulamppujen vaihtoa fiksumpiin. Kyseinen firma, Targetti Sankey, valmistuttaa pienoisloistelamppuja Kiinassa.

Viime viikolla julkaistu raportti kertoo, että laivaliikenne on vielä pahempi saastuttaja kuin tähän asti on tiedetty. Yksi syy tähän on laivaliikenteen kasvu, joka on ennakoitua nopeampaa. Nykyisin maailman meriä seilaa 90 000 alusta ja niistä aiheutuvien päästöjen ennustetaan kasvavan 75 % vuoteen 2020.

Viime viikolla myös 15 nobelistia kokoontui konferenssiin Saksan Potsdamiin, jossa maailmaa varoitettiin ilmastonmuutoksesta. Tämä tapahtui päivää ennen kuin Al Gore ja IPCC saivat Nobelin rauhanpalkinnon.

Prahan kokouksemme yhteydessä pidettiin illalla yleisötilaisuus, jossa esiteltiin Europarlamentin vihreän ryhmän teettämä energian ”visioskenaario”. Se osoittaa, että EU:ssa on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä ja samalla jatkaa luopumista ydinvoimasta. Jotta energian säästö ja uusiutuva energia etenisi tavalla, jonka olemassa oleva tekniikka tekee mahdolliseksi, kannusteita on tietenkin tiukennettava. Esimerkiksi on tarpeen, että hiilidioksidin päästöoikeudet sähköyhtiöille huutokaupataan viimeistään vuodesta 2012 alkaen. Ja tietenkin on säädettävä sitovaa lainsäädäntöä erilaisten vekottimien energianormeista, esimerkiksi televisioiden, tietokoneiden ja lamppujen, niiden valmiustilakulutus mukaan lukien.

Visioskenaarion tekoa johtanut tri Felix Matthes totesi, että ydinvoimasta luopuminen parantaa ilmastopolitiikan ennakoitavuutta. Nimittäin jos missä tahansa päin maailmaa tapahtuu ydinvoimaonnettomuus, ydinvoiman hyväksyntä ihmisten keskuudessa romahtaa, ja mitä todennäköisimmin kaikki ydinvoimaprojektit pannaan jäihin. Biopolttoaineista Felix totesi, että vain toisella sukupolvella (jota voidaan tehdä jätteistä ja kaikenlaisista energiakasveista, esimerkiksi ruokohelvestä) on päästövähennyspotentiaalia.

Vihreä luxemburgilaismeppi Claude Turmes totesi, että EU:n rakennerahastojen rahaa pitää antaa myös rakennusten energiaperuskorjauksiin, rakennusten lämmitys ja jäähdytyshän aiheuttaa noin 40 % EU:n hiilidioksidipäästöistä.