”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

"Hehkulamppudirektiivi"

EU alkoi syksystä 2009 alkaen poistaa markkinoilta energiaa tuhlaavia perinteisiä hehkulamppuja. Viimeiset perinnehehkulamput poistuvat markkinoilta syyskuussa 2012. Myös tämä on kerrottu minun aikaansaannoksekseni.

Miten se oikeasti meni?

Kyseessä ei ole direktiivi, vaan ns Ekodesign-direktiivin alainen toimeenpanopäätös. Ekodesign-direktiivi on hyväksytty 2005. Direktiivi antaa valtuudet asettaa ns komitologiapäätöksenä (jonka tekevät komissio yhdessä jäsenmaiden hallituksia edustavien asiantuntijoiden komitean kanssa) energiankulutusrajoja energiaa kuluttaville tuotteille.
Ekodesign-direktiivin perusteella energiankulutusrajoja on säädetty muun muassa elektroniikkalaitteiden, kuten televisioiden ja tietokoneiden tyhjäkäyntikulutukselle (1 watti laitteille, joilla ei ole näyttöä ja 2 wattia niille, joilla on, 3 vuotta myöhemmin raja laskee puoleen).
Sähkösyöpöimpien lamppujen poistamisesta markkinoilta tehtiin poliittinen periaatepäätös maaliskuun 2007 EU-huippukokouksessa, jossa Suomea edusti silloinen pääministeri Vanhanen ja jota johti Saksan liittokansleri Angela Merkel. Sen pohjalta komissio valmisteli varsinaisen lamppupäätöksen, jonka hyväksyi komission ja EU-maiden hallitusten asiantuntijakomitea.
Suomea siellä edusti työ- ja elinkeinoministeriön virkamies.
Parlamentilla olisi ollut oikeus kumota lamppupäätös määräajan kuluessa. Tätä ehdotettiin ympäristövaliokunnassa keväällä 2009. Äänestin sen puolesta, että lamppupäätös jää voimaan.
Lamppupäätös ei suoraan sanele, millaisia lamppuja saa myydä, vaan se asettaa vaatimuksen hyötysuhteelle eli lampun tuottaman valon ja sähkönkulutuksen suhteelle. Raja on asetettu siten, että perinteiset hehkulamput eivät sitä täytä. Lampputyyppejä, jotka jäävät markkinoille, ovat halogeenihehkulamppu, pienoisloistelamppu (ns ”energiansäästölamppu” tai ”elohopealamppu”) sekä led-lamppu. Näistä energiatehokkain/ energiapihein on led. Siinä ja halogeenihehkulampussa ei ole elohopeaa. Nämä molemmat myös syttyvät hetkessä, toisin kuin pienoisloistelamppu, jonka kirkastumiseen menee jonkin verran aikaa.
Ekodesign-direktiivin soveltamisalaa laajennettiin 2011 siten, että sen nojalla voidaan mm asettaa lämmöneristysvaatimuksia ulko-oville, ikkunoille ja seinäelementeille.

Kannatanko?

Kannatan hehkulamppupäätöstä ja muitakin ekodesign-direktiivin nojalla tehtyjä päätöksiä, jotka yhteensä merkittävästi säästävät EU-maiden sähkönkulutusta ja myös tavallisten ihmisten sähkölaskuja. Lamppupäätös säästää EU-alueen sähkönkulutusta puolet Suomen sähkönkulutuksesta. Hiilidioksidipäästöjä se vähentää yhtä paljon kuin saataisiin poistamalla 3,5 miljoonaa henkilöautoa Euroopan teiltä.

Mitä sitten tapahtui?

Valaistuksen energiankulutus on laskenut ja led-lamput kehittyneet ks. Helsingin Sanomat

Vuonna 2006 valaistuksen osuus asuntojen sähkönkäytöstä oli 14 %, vuonna 2011 enää 8 %, syynä energiatehokkaiden lamppujen yleistyminen, ks. Motiva.