”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

”Hehkulamppudirektiivi” syntyi komission ja jäsenmaiden yhteistyönä

Vastine – Tekniikka ja talous 22.3. 2009

Tekniikka ja talous-lehdessä 13.3. Pertti Rantala antoi minulle hieman ansiotonta arvonnousua EU:n hehkulamppupäätöksen suhteen.

Kyseinen päätös perustuu niin sanottuun ekodesign-direktiiviin, jonka säätämisestä on jo useita vuosia. Asian raportööri eli käsittelyn vetäjä parlamentissa oli muuten suomalainen Astrid Thors. Direktiivi antaa EU-komissiolle valtuudet asettaa erilaisille laitteille energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia.

EU:n huippukokous, mukana myös Matti Vanhanen, kiirehti maaliskuussa 2007 valaistuksen energiatehokkuuden nostamista. Päätös tarkoitti juuri sitä, että komission pitää ryhtyä toimiin, jotta sähkösyöpöimpien lamppumallien myynti loppuu.

Viime joulukuussa ja EU:n jäsenmaiden komitea hyväksyi lamppupäätöksen yksimielisesti. Suomea siellä edusti hallituksen nimeämä asiantuntijavirkamies. Minun tai muidenkaan suomalaisten meppien mielipidettä ei kysytty. Siitä huolimatta kannatan päätöstä.

Europarlamentti olisi voinut niin halutessaan kumota päätöksen. Näin ei tapahtunut, vaan parlamentin ympäristövaliokunta asettui kannattamaan sitä äänin 44-14.

Esittämäni luvut vuotuisesta sähkön säästöstä ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä (lähes 40 TWh ja 15 miljoonaa tonnia) eivät ole minun hihastani vaan EU:n komission asiantuntijoiden laskelmia. Aikaisemmissa keskusteluissa Suomen osalta esittämäni luvut ovat peräisin Motivalta, joka on maamme hallituksen asettama energiansäästön neuvonta- ja palvelukeskus.

Samaisen direktiivin nojalla on jo päätetty rajoittaa myytävien elektroniikkalaitteiden valmiustilakulutus 1 wattiin ja myöhemmin 0,5 wattiin. Vastikään on Europarlamentin ja EU:n ministerineuvoston välillä saavutettu neuvottelutulos ekodesign-direktiivin laajennuksesta koskemaan myös esimerkiksi ikkunoita ja rakennusten lämpöeristeitä. Toivon, että komissio asettaa myös niiden lämmöneristävyydelle vähimmäisvaatimukset, koska näin kyetään parantamaan uusien ja remontoitavien talojen energiatehokkuutta.