”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hatunnosto Hesarille VTT:n turvekytkyn paljastamisesta

Hesarille täytyy esittää kiitos eilisen ja tämän päivän lehdissä julkaistuista, VTT:n turvekytkentöjä koskevista tiedoista. Se, että Hesari toi asian päivänvaloon, tuntuu kuin raikkaalta tuulahdukselta maassa, jossa poliittisten päätösten tekijöillä ja valmistelijoilla on aivan liikaa kytkyjä erilaisiin firmoihin ja taloudellisiin eturyhmiin.

VTT:n teknologiajohtaja Satu Helynen istuu kansainvälisen turveyhdistyksen IPS:n hallituksessa. Kuinka ollakaan, juuri VTT:n selvityksillä perusteltiin hallituksen uusi energiaveromalli, jossa kivihiiltä ja varsinkin turvetta kohdellaan silkkihansikkain ja maakaasua kaltoin, vaikka kivihiilen ja turpeen päästöt ovat pahimmat.

Muistatteko vielä ne taloustieteen professorit, jotka viime keväänä erosivat valtiovarainministeriön yhteydessä toimivasta asiantuntijaelimestä, koska kokivat, että Suomessa ensin tehdään päätökset ja sitten muotoillaan sopivan näköisiä asiantuntijaselvityksiä ja –lausuntoja niiden tueksi. Olen nähnyt suomalaista talous- ja energiapolitiikkaa ja muun muassa veropäätöksiä riittävästi ollakseni samaa mieltä näiden professorien kanssa.

Helynen väittää IPS:ää tieteelliseksi järjestöksi, koska siinä on mukana myös tutkijoita. Hesarin tietojen perusteella vaikuttaa pikemminkin siltä, että IPS on turvebisneksen lobbaukselle sivustatukea antava järjestö, johon on kutsuttu sopivia tutkijoita antamaan tieteellistä sädekehää turvefirmojen väitteille. IPS:n pääsihteeri on Turveteollisuusliiton toimitusjohtaja Jaakko Sipola. Helynen on aikaisemmin muun muassa ollut turpeen puolesta puhuneen Finnbio ry:n puheenjohtaja.

Tutkimusjohtaja Helysen roolista käydyssä keskustelussa VTT:n hallituksen puheenjohtaja Martti Mäenpää sanoo muun muassa seuraavaa: ”… kyllä VTT:n tutkijat toimivat aina tutkimustoimeksiannon mukaisesti ja tekevät sen parhaalla mahdollisella tavalla ja tutkijan puolueettomuudella.” Tässä sekoaa kaksi asiaa, henkilön persoonaa koskeva arvio ja jääviys. Jos jollakulla on läheinen kytkentä taloudellista etua havittelevaan tahoon, hän on jäävi tekemään yhteiskunnan päätöksiä, jotka vaikuttavat tuohon tahoon, ja yhtä hyvin tekemään ja johtamaan asiantuntijaselvityksiä, joiden tulokset vaikuttavat kyseiseen tahoon. Jos joku todetaan jääviksi, se ei tarkoita, että leimattaisiin hänet ihmisenä epäkelvoksi. Se tarkoittaa vain, että ihmistä ei pidä panna tehtäviin, joissa hän voi joutua kiusaukseen suosia tai sorsia itselleen läheistä tahoa, tietoisesti tai tiedostamattaan.

VTT tekee niin paljon energia-alaan vaikuttavia tutkimuksia, että mielestäni niin läheinen kytkentä turvebisnekseen kuin Helysellä ei kerta kaikkiaan sovi VTT:n tutkimusjohtajalle.

”Pyöröovesta” VTT:n ja turvebisneksen välillä on kulkenut muitakin kuin VTT:n Helynen. VTT:ssä on aikaisemmin ollut toimialajohtajana Mikko Kara. Viimeksi näin Karaa kaksi vuotta sitten, jolloin hän kulki Euroopan parlamentissa turvefirma Vapon edustajana ajamassa turpeen hyväksyntää biopolttoaineen raaka-aineeksi – eli siis uusiutuvaksi. Olen syksyn 2008 blogeissa käsitellyt Karan tuolloisia väitteitä.

Hesari on myös kysynyt neljän oikeusoppineen mielipidettä VTT:n tiedotusohjeista – tai ohjeista ettei saa tiedottaa, kuten Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää luonnehtii. Nämä oikeusoppineet sanovat, että VTT:n ohjeet rikkovat sananvapautta, joka on kansalaiselle perustuslaissa turvattu oikeus. Olen itse ajatellut täsmälleen samaa. Työnantaja ei saa rajoittaa sitä, mitä ihminen sanoo yksityishenkilönä. Oikeustieteen tohtori Päivi Tiilikka toteaa lisäksi, että ohjeet rajoittavat myös tieteen vapautta, joka sekin on perustuslaissa turvattu oikeus.

Onneksi on perustuslaki. Ja nykyisin myös EU:n perussopimuksissa on turvattu vastaavanlaiset kansalaisen perusoikeudet kuin Suomen omassa perustuslaissa.