”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hattuhyllyn käännös julkistettiin

Meppiverkosto Globe järjesti aamiaistapaamisen, jolla tanskalainen professori kertoi äskettäin Kööpenhaminassa pidetyn ilmastotutkijakokouksen annista.

Hän viittasi IPCC:hen jonka mukaan todennäköisyys sille, että ilmastonmuutos johtuu muusta kuin ihmisen toiminnasta, on alle 10 %. ”Nousisitko lentokoneeseen, josta asiantuntijat arvioivat, että perille pääsyn todennäköisyys on alle 10 %”, hän kysyi. Hän kertoi myös, että maapallolle kertyvästä ”ylimääräisestä” lämmöstä 5 % varastoituu ilmakehään, 85 % meriin. Valtameret ovat lämmenneet nopeammin kuin oli tiedossa laadittaessa IPCC:n uusinta raporttia. Ihmiskunta polttaa nykyisin joka vuosi fossiilisia polttoaineita niin paljon, että luonnolta kului miljoona vuotta niiden muodostamiseen.

Jos halutaan rajoittaa maapallon lämpeneminen alle kahteen asteeseen (verrattuna esiteolliseen aikaan) ihmiskunta ei saisi vuoden 2080 jälkeen enää aiheuttaa lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä, vaan pitäisi siirtyä hiilidioksidin imuroimiseen ilmakehästä. Vuonna 2050 päästökiintiö maailman kansalaista kohti on 2 tonnia hiilidioksidia vuodessa. USA:n nykyiset päästöt henkeä kohden ovat 23 tonnia vuodessa.

Ilmastonmuutos tarkoittaa myös vesivarojen uudelleenjakoa. Useimmat kuivat alueet kuivuvat entisestään, märistä seuduista tulee entistä märempiä. Pienikin merenpinnan nousu aiheuttaa suuren eron esimerkiksi myrskyjen yleisyydessä. Nykymenolla valtameret happamoituvat niin, että vuonna 2075 korallit eivät enää pysty muodostamaan kalsiumkarbonaattia.

Hän kertoi myös, että Tanskan hallitus perusti ilmastokomitean, jonka jäseninä on pelkkiä tutkijoita ja jonka tehtävä selvittää, miten Tanskasta voitaisiin tehdä kokonaan fossiilivapaa.

EU:n komissiossa on valmisteilla eräiden kodinkoneiden energiamerkinnät. Se on sinänsä hyvä, mutta komissio haluaa siirtyä täysin käsittämättömään merkintätapaan. Perinteisessä energiamerkissä, jonka ihmiset ovat jo oppineet tunnistamaan, on asteikko A-G, jossa A on paras. Kun vekottimet kehittyvät energiatehokkaammiksi, komissio ei halua (laitevalmistajien painostuksen vuoksi) päivittää kunkin luokan kriteereitä, vaan sen sijaan luoda uusia luokkia, A-20%, A-40% jne. Tämä tarkoittaisi, että kaupoissa myytävissä kodinkoneissa ei enää olisi näkyvissä se, mikä on kunkin laiteryhmän paras energialuokka. Lisäksi olisi sellaisia energialuokkia, joihin ei kuulu yhtään laitetta (G ja siitä seuraavat). Mitäs kuluttajainformaatiota tuommoinen muka olisi olevinaan?

EU:n energiamerkin sääntöjen uudistaminen on parhaillaan vireillä. Komissio haluaisi siirtyä yllä kuvattuun epäselvään merkintätapaan. Parlamentti taas tukee sitä, että säilytetään hyväksi havaittu merkintämalli, ja tekniikan kehittyessä päivitetään kunkin energialuokan kriteereitä. Nyt komissio yrittää oharia ennen kuin uusi laki on säädetty.

Parlamentin teollisuus- ja energiavaliokunnan demarit ja vihreät kirjoittivat yhteisen protestikirjeen tätä vastaan.

Illalla pidin pienen vastaanoton sen kunniaksi, että englanninkielinen käännös kirjastani Tukka hattuhyllyllä on tullut painosta. Paikalle tuli yllättävän paljon väkeä, yli 50 henkeä, sain pitkän tovin kirjoittaa omistuskirjoituksia. Italialainen Vittorio Prodi, joka itse on tällä parlamenttikaudella kokenut syöpähoidot, tuli halaamaan.

Poimintoja uutisvirrasta:

Reuters kirjoittaa paljastuksia YK:n ilmastosopimuksen mukaisia päästöhyvityksiä koskevasta päätöksenteosta. Niin sanottuja CDM tai JI-päästöhyvityksiä ostamalla voi kompensoida sen, että teollisuusmaa tai yritys ei vähennä päästöjä niin kuin sen pitäisi. CDM-päästöhyvityskaupassa liikkuvat isot rahat. Paljastusten mukaan YK:n CDM-johtokunnassa, jonka jäsenet ovat vannoneet valan, että eivät tee päätöksiä jääveinä, ei kuitenkaan ole saatu aikaan selkeitä menettelysääntöjä. Johtokunnan jäsenten valtaosa vastustaa jääviyssääntöjen selventämistä.

Nyt yksi johtokunnan jäsen syyttää monia kollegoitaan siitä, että nämä suosivat päätöksissään omiin kotimaihinsa tulevia projekteja, tai kotimaansa firmojen projekteja, tai omien entisten työnantajiensa projekteja. Yhden jäsenen epäillään tehneen päätöksiä sellaisen yrityksen asioissa, johon hänellä itsellään on taloudellisia kytkentöjä.

Asian tekee vielä hämärämmäksi se, että mikään ulkopuolinen taho ei tarkasta CDM-johtokunnan toimintaa.

Eipä yhtään harmita, että viime vuonna EU:n ilmastolakipaketin käsittelyssä tein kaikkeni, jotta valtaosa EU:n päästövähennyksistä pitäisi oikeasti tehdä EU-maissa itsessään, sen sijaan että ostetaan päästöhyvitystodistuksia muualta.

Hyvä uutinen Suomesta: Suomen hallitus on päättänyt että valtion virastojen ja laitosten kaikki hankinnat pitää tehdä ympäristökriteerein vuoteen 2015 mennessä. Kunnille asetetaan ohjeellinen 50 % tavoite. Hienoa! Valtio ja kunnat ovat tosi iso asiakas vaikka mille firmoille. Jos ne vaativat tiukkoja ympäristökriteereitä ostoksissaan, sillä on oikeasti vaikutusta tekniikan kehittämiseen.