”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Härmälän Natura-puheet pötyä

Vastine Turun Sanomille ja Aamulehdelle

Sunnuntain 2.4. Asiat-liitteessä Esa Härmälä sanoo, että "yhteiskunta tulee vielä hirvittelemään" Pekka Haaviston ja minun ministerikausien hintaa, viitaten Naturaan ja päästökauppaan.

Härmälä on uskomaton. Yhdenkään tähänastisen ja tuskin tulevankaan ympäristöministerin toimet eivät maksa yhteiskunnalle likimainkaan niin paljon kuin Esa Härmälän ja MTK:n aikaansaannokset.

Härmälä tietää tarkkaan, että kuudesta ministeristä koostunut työryhmä kävi kymmeniä tunteja kestäneissä kokouksissa juurta jaksain läpi Naturan sisällön ja että se perustuu EU-lainsäädäntöön, joka oli olemassa ennen Suomen liittymistä unioniin. Lopputuloksen laillisuus on tutkittu kaikissa mahdollisissa oikeusasteissa.
Esa Härmälä oli yksi keskeisistä EU-jäsenyyssopimusta neuvotelleista virkamiehistä Esko Ahon hallituksen aikana. Hän siis on yksi niistä ihmisistä, jotka olisivat voineet saada Suomelle poikkeuksia luonto- ja lintudirektiivien toteuttamistapaan.

Siirryttyään EU-jäsenyysneuvottelijasta MTK:n puheenjohtajaksi Esa Härmälä alkoi pitää yhtä räväköitä palopuheita EU-jäsenyyttä vastaan kuin hänen edeltäjänsä Heikki Haavisto, joka puolestaan siirtyi MTK:n puheenjohtajasta jäsenyysneuvotteluja vetäväksi ulkoministeriksi. Ja jäsenyysneuvotteluja ennen Haavistoa vetänyt ulkoministeri Paavo Väyrynen puolestaan ryhtyi jäsenyyden vastustajien kellokkaaksi. Tämä lienee kimppatakinkäännön Suomen ennätys.

MTK:n pelottelukampanja Naturaa vastaan tuskin on sen jäsenten edun mukainen. Ihmiset on harhautettu pelkäämään jopa kansallispuistojen liittämistä Naturaan. Natura-alueista valtaosa onkin entisiä luonnonsuojelualueita. Vain alle prosentti on aiemmin suojelematonta yksityismaata. Luonnonsuojelualueiksi muuttuvista yksityismaista yli puolet on lunastettu valtiolle vapaaehtoisilla kaupoilla tai, jos omistaja on halunnut säilyttää omistusoikeutensa, rauhoitettu korvausta vastaan.

Mitä tulee päästökauppaan, sitä koskevat neuvottelut EU:n ministerineuvostossa käytiin ympäristöministerien Backman ja Enestam aikana. Päästökaupan kotimaiseen toteutukseen, josta vastaa Vanhasen hallitus, tuli virheitä, joista suurin on sähköyhtiöiden mahdollisuus tienata asiattomia voittoja ilmaiseksi saamillaan päästöoikeuksilla. Silti pidän järkevänä päästökauppaa ja muita markkinapohjaisia keinoja. Se, että päästöille tulee hinta, vaikuttaa kummasti yritysten käyttäytymiseen. Tämä näkyy siitäkin, että jo viime vuonna, joka oli ensimmäinen päästökauppavuosi, kivihiilen polttoa vähennettiin niin, että Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat melkein Kioto-tasoon.

Satu Hassi