”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hassi ja Halmeenpää: Hannukaisen kaivoshanke ei ole kestävällä pohjalla

Kolarissa puuhataan jälleen Hannukaisen avolouhoskaivoksen avaamista Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja Ylläksen matkailukeskittymän välittömään läheisyyteen. Vuodesta 2015 lähtien kaivoksen avaamista on suunnitellut kolme henkilöä työllistävä Hannukainen Mining Oy. Edellinen kaivoksen avaamista suunnitellut yrittäjä Northland Mines Oy arvioi ennen konkurssiin ajautumistaan, että hankkeeseen tarvittaisiin noin miljardin euron rahoitus.
Hannukaisen kaivos aiheuttaisi todennäköisesti haitallisia vesistövaikutuksia sekä maisema-, melu-, pöly-, tärinä- ja valosaastevaikutuksia, jotka heikentäisivät kaivoksen koko rakennus- ja toimintakauden ajan alueen luontoarvoja ja vaikuttaisivat alueen matkailuun erittäin negatiivisesti, Hassi ja Halmeenpää sanovat.
Ely-keskus ja aluehallintovirasto ovat todenneet Hannukainen Mining Oy:n suunnitelmat varsin puutteellisiksi. Käsittelyssä olevaan ympäristölupahakemukseen on nimetty lähes 120 täydennettävää kohtaa. Käynnistyessään kaivos tulisi toimimaan arviolta 17 vuotta, jonka jälkeen malmivarannot ehtyvät. Pysyville matkailu- ja luontaiselinkeinolle tämä voi olla liikaa. Kaivosten prosessitekniikan asiantuntija, Aalto yliopiston emeritusprofessori Kari Heiskanen on todennut, että Hannukaisen kaivos on taloudellisesti kannattamaton ja riski ympäristölle ja se voi toteutuessaan kaatua veronmaksajien syliin.
Hannukaisen kaivoksen prosessivedet johdettaisiin Tornion-Muonionjokeen, johon laskettaisiin myös Ruotsin Kaunisvaaran kaivoksen vedet, mikäli se konkurssin jälkeen vielä käynnistyy uudelleen. Molempien kaivosten prosessivedet voivat vaikuttaa jokeen niin vahingollisesti, että uhanalaiset vaelluskalakannat ja alueelle erittäin merkittävä lohimatkailu ja joen virkistyskäyttö kärsivät Tornion-Muonionjoessa. Molempien rajajokien valuma-alueet ovat Natura-suojelualuetta. Kaivoksen yhden kilometrin turva-alueen sisälle ja reunamille jäisi myös osa Kuer- ja Äkäsjoesta, joissa kutevan uhanalaisen meritaimenen poikastuotanto vaarantuisi. 
– Myös hankkeen mahdolliset haittavaikutukset poroelinkeinon harjoittamiseen ovat epäselvät, Hassi sanoo.
Lappi elää tällä hetkellä kaikkien aikojen matkailubuumia ja esimerkiksi Finnair on lisäämässä suoria turistilentoja Keski-Euroopasta Lappiin. Lapin matkailun kasvu on poikinut ympäri maakuntaa paljon uusia työllistäviä investointeja. Ylläksen matkailu on Kolarille ylivoimaisesti merkittävin elinkeino, puolet kunnan tuloista tulee matkailusta. Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta on Suomen suosituimpia kansallispuistoja, siellä kävi vuonna 2015 yhteensä yli puoli miljoonaa vierailijaa. 
– Hannukaisen kaivoksen avaaminen olisi taloudellisesti riskialtista ja huomattavan haitallista ympäristölle sekä luontais- ja matkailuelinkeinoille, Halmeenpää toteaa.
Lisätietoja:
Satu Hassi, satu.hassi@eduskunta.fi
Hanna Halmeenpää, hanna.halmeenpaa@eduskunta.fi
 
Tiedote 21.2.2017
Julkaisuvapaa heti