”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Halmeenpää ja Hassi kysyivät hallitukselta Terrafamen aikeista lisätä sulfaattipäästöjään – vanhoja vahinkojakaan ei olla korjattu

Vihreiden kansanedustajat Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi ovat tänään jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, onko yhteiskunnan edun mukaista myöntää Terrafamen kaivokselle uusi ympäristölupa, joka sallii nykyistä suuremmat päästöt. Lisäksi he kysyvät varautuuko valtio kustantamaan myös vanhat sotkut eli pilaantuneiden lähijärvien puhdistuksen. Terrafamen toiminnan ylläpitämiseksi on annettu jo yli 200 miljoonaa euroa valtion rahoja.
Kaivosyhtiö Terrafame on vastikään jättänyt uuden ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle voidakseen lisätä entisestään sulfaattipäästöjään sekä päätuotteidensa nikkelin ja sinkin tuotantomääriä.
Viime viikolla Helsingin yliopisto julkaisi tiedotteen tutkimuksestaan, josta käy ilmi, että Talvivaaran kaivostoiminnan päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan hapeton ja eloton. Tutkimusta johtanut ympäristömuutoksen professori Atte Korhola on arvioinut Terrafamen purkuputken päässä sijaitsevan Nuasjärven tilan todennäköisesti romahtavan, mikäli sulfaattipitoinen kuormitus jatkuu nykyisellään.
– Onko yhteiskunnan, ihmisten ja ympäristön etu myöntää Terrafamen kaivokselle uusi ympäristölupa, joka sallii nykyistä suuremmat päästöt, kun edellisiäkään vahinkoja lähijärvissä ei ole korjattu ja niiden tila on todettu erittäin heikoksi, Halmeenpää kysyy.
Kainuun ELY-keskus määräsi vuoden 2015 lopulla Talvivaaran ennallistamaan kaksi yhtiön pilaamaa järveä. Kesällä 2016 alkavaksi suunniteltua puhdistusta kaavailtiin kaikkiaan neljälle järvelle: Salmiselle, Kivijärvelle, Kalliojärvelle ja Ylä-Lumijärvelle, joiden puhdistamisen hinnaksi arvioitiin tuolloin kymmenen miljoonaa euroa. Nyt ELY-keskuksesta kuitenkin kerrotaan, että koska järvien pilaaja oli Talvivaara, sen seuraajaa Terrafamea ei voi pitää velvollisena puhdistamaan järviä, ja näin valtio joutuisi maksamaan järvien puhdistamisen ja ennallistamisen.
– Mikäli valtio ryhtyy vahinkojen maksajaksi, maksetaanko tasapuolisuuden nimissä veronmaksajien rahoista myös kaivoksen lähijärvien maanomistajille aiheuttamat haitat, Hassi kysyy.
 
Lisätietoja:
Satu Hassi
satu.hassi@eduskunta.fi