”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Gambian ihmisoikeusloukkaukset

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó (ALDE) , Sophia in ’t Veld (ALDE) , Michael Cashman (PSE) , Emine Bozkurt (PSE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Satu Hassi (Verts/ALE) , Olle Schmidt (ALDE) ja Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) 25.6.2008

Aihe: Gambian ihmisoikeusloukkaukset

Onko komissio tietoinen Gambian presidentti Yahya Jammehin viimeaikaisista lausunnoista, jotka koskevat maan lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten/transseksuaalisten (LGBT) kohtelua?

Presidentti Jammeh aloitti 15. toukokuuta 2008 poliittisen pyörityksen, jossa hän uhkasi aloittavansa homojen mestaamisen, elleivät he poistuisi maasta 24 tunnin kuluessa. Presidentti Jammeh lupasi homoseksuaalilaeista ”tiukempia kuin Iranissa” ja sanoi ”leikkaavansa pään poikki” jokaiselta maan homolta. Associated Press ‑uutistoimistolta saatujen tietojen mukaan presidentin lausuntoja tukivat maan korkein islamilainen neuvosto, joka totesi, että presidentti Jammeh oli ottanut ”periaatteellisen kannan” Gambian LGBT-ryhmiä vastaan.

Presidentin toukokuussa antaman lausunnon jälkeen LGBT-ryhmiin on kohdistettu pakkokeinoja. Homoseksuaalisuus on laitonta ja LGBT-ryhmiin kuuluviksi epäiltyjä voidaan rangaista jopa 14 vuoden pituisella vapausrangaistuksella. Gambiassa pidätettiin kaksi espanjalaista homoksi epäiltyä miestä 30. toukokuuta 2008 ja heidät vapautettiin 4. kesäkuuta 2008. Onko komissio kanssani yhtä mieltä siitä, että miesten pidättäminen ei ollut ainoastaan rikkomus heidän ihmisoikeuksiaan vastaan, vaan että sillä rikottiin myös Cotonoussa tehdyn AKT–EY ‑kumppanuussopimuksen mukaista ”ihmisoikeuksien kunnioittamista”?

Aikooko komissio ottaa nämä kysymykset esiin Gambian viranomaisten kanssa? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että Gambiassa noudatetaan ihmisoikeuksia ja ettei homoseksuaalisuudesta rangaista kuolemantuomiolla, eikä sitä pidetä rikollisena?

E-3595/2008 
Louis Michelin komission puolesta antama vastaus
18.7.2008
 
Komissio on pannut huolestuneena merkille tietyt huomautukset, joita Gambian presidentin sanotaan esittäneen toukokuussa 2008 järjestetyssä poliittisessa tilaisuudessa. EU:n edustaja (Yhdistynyt kuningaskunta) Banjulissa on pyytänyt Gambian viranomaisilta selvitystä näistä huomautuksista, ja komissio odottaa mahdollista vastausta erittäin kiinnostuneena.

Komission edustusta Banjulissa oli jo aiemmin pyydetty käynnistämään Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukainen poliittinen vuoropuhelu Gambian kanssa. Komission poliittista sitoutumista Gambiaan on tähän saakka rajoittanut EU:n vähäinen edustus Gambiassa (ainoastaan Yhdistynyt kuningaskunta) ja komission alueellisen toimiston työtaakka. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin nostaneet Gambian tärkeämpään asemaan. Vuoropuhelun tarve vahvistettiin hiljattain uudestaan EU:n Afrikka-työryhmän kokouksessa.

Aikuisten välisen ja yhteisymmärryksessä harjoittaman homoseksin kriminalisointi on yksi aihe, jonka komissio aikoo ottaa laajemmassa ihmisoikeuksien asiayhteydessä esille vuoropuhelussa Gambian viranomaisten kanssa. Gambia on käytännössä poistanut kuolemanrangaistuksen eikä viranomaisten kanta tähän asiaan näytä muuttuneen.

EY on Gambian tärkeä kehitysyhteistyökumppani ja suhteet ovat yleisesti hyvät. Komissio jatkaa rakentavaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista Gambian viranomaisten kanssa.