”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista koskevan mekanismin epäonnistuminen Meksikossa

Kirjallinen kysymys
Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
Satu Hassi (Verts/ALE) ja Franziska Keller (Verts/ALE)
(17.4.2014)


EU:n edustusto ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt Meksikossa hyväksyivät vuonna 2010 paikallisen suunnitelman panna täytäntöön EU:n suuntaviivat, jotka koskivat ihmisoikeuksien puolustajia Meksikossa. Kyseisestä vuodesta alkaen Meksikolla ja EU:lla on ollut voimassa strateginen kumppanuus, johon kuuluu korkean tason vuoropuhelu ihmisoikeuksista. Neljäs ihmisoikeusvuoropuhelu käytiin menestyksekkäästi Brysselissä maaliskuussa 2014. Tässä vuoropuhelussa yksi keskustelunaiheista oli ihmisoikeuksien puolustajien ja journalistien suojelemista koskeva mekanismi.
Ihmisoikeuksien puolustajiin ja journalisteihin kohdistuvia riskejä ajatellen Meksikossa perustettiin vuonna 2012 kansallinen mekanismi heidän suojelemisekseen. Vaikka monenlaisia toimia on toteutettu sen tyydyttävän toimivuuden takaamiseksi, meksikolaiset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat huolissaan siitä, että mekanismi ei vieläkään toimi tehokkaasti ja tuloksellisesti. Äskettäin uusi kriisi tuntuu vaikuttaneen mekanismiin, sillä sen kerrotaan menettäneen kolmanneksen työntekijöistään. Lisäksi kansalaisyhteiskuntaa edustava elin on päättänyt lähteä mekanismista sen vuoksi, että olosuhteet suojelua koskevien asioiden käsittelemiseksi ovat muuttuneet ja että Meksikon valtio on huolestuttavalla tavalla vetänyt institutionaalisen ja poliittisen tukensa mekanismilta. Näin ollen mekanismi ei voi taata kaikkien ihmisoikeuksien puolustajien ja journalistien fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta, ja he ovat joutuneet entistäkin vaarallisempaan tilanteeseen viimeaikaisten tapahtumien johdosta.
Ottaen huomioon parlamentin kesäkuussa 2010 tekemät päätökset ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi samoin kuin ihmisoikeuksien puolustajia koskevat suuntaviivat, ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja sen toimintasuunnitelman sekä viimeisimmän EU:n ja Meksikon välisen ihmisoikeusvuoropuhelun jatkotoimet:
aikooko Euroopan ulkosuhdehallinto ilmaista huolestuneisuutensa tai ryhtyä muihin toimiin tämän tilanteen suhteen?
 
E-005225/2014
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin
komission puolesta antama vastaus
(18.6.2014)
EU ja Meksiko ovat kumpikin sitoutuneet suojelemaan ihmisoikeuksia sekä kahdenvälisellä että monenvälisellä tasolla. Tämä heijastuu EU:n ja Meksikon vuonna 2008 perustetussa strategisessa kumppanuudessa ja siihen kuuluvassa yhteisessä toimintasuunnitelmassa, jolla aloitettiin tehostettu ihmisoikeuskysymyksiä koskeva vuosittainen korkean tason vuoropuhelu ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan ja Meksikon ihmisoikeusvaltiosihteerin välillä.
EU on jo pidempään keskittynyt levittämään tietoa ja keräämään tukea ihmisoikeuksien puolustajille Meksikossa säännöllisen vuoropuhelun ja yhteistyön kautta.
EU:n edustajat ovat esittäneet huolensa ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista koskevan mekanismin toiminnasta kahden viimeisen Meksikon kanssa käydyn korkean tason ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä. Lisäksi EU on seurannut edustustonsa kautta tiiviisti mekanismiin liittyviä viimeaikaisia tapahtumia käytyään yksityiskohtaisia keskusteluja sekä Meksikon hallituksen että kansalaisyhteiskunnan kanssa. EU on myös tarjonnut tukea mekanismin saattamiseksi toimintakykyiseksi.
EU rahoittaa tämän lisäksi useita eri projekteja, joilla tuetaan ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa Meksikossa. Näihin kuuluu viisi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) hanketta, joiden tarkoitus on ihmisoikeuksien puolustajien toimintavalmiuksien kehittäminen ja niiden suojelemisen tukeminen. Hankkeista on pitkällä aikavälillä hyötyä Meksikon omalle suojelumekanismille. Tämä tuki jatkunee seuraavan ehdotuspyynnön jälkeen, jonka EU:n edustusto on käynnistämässä piakkoin.