”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU:n metsien terveydentilan seurannan jatkuminen vuoden 2010 jälkeen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP) 26.7.2010

Euroopan metsäympäristön seuranta perustuu pitkäkestoiselle tiedonkeruulle, jota on kerätty kansallisissa metsäinventaarioissa ja Euroopan laajuisessa metsien terveydentilan seurannassa vuosikymmenten ajan. Metsien terveydentilan seuranta on jatkunut jo 25 vuotta 41 maan, Euroopan komission ja YK:n Euroopan talouskomission alaisuudessa toimivan ICP Forests -ohjelman yhteisponnistuksena. Pitkäkestoisen ja laajan seurannan aikana kertyneen aikasarjadatan avulla on voitu tehdä laadukasta tieteellistä tutkimusta ja kasvattaa ymmärrystä metsäympäristön muutosten syy-seuraussuhteista, jotka eivät olisi löytyneet ilman tätä tietovarantoa.

Komissio on ollut mukana rahoittamassa Euroopan metsien terveydentilan seurantaa vuodesta 1986 lähtien. Komission rahoitus loppui vuonna 2006 ”Forest Focus” -asetuksen rauetessa. Jäsenmaille vakuutettiin, että komission osuus ohjelman rahoituksesta jatkuu myöhemmin LIFE+-hankkeiden muodossa, minkä vuoksi osallistuvat valtiot rahoittivat seurantaohjelman kokonaan itse vuosina 2007–2008. Vuosina 2009–2010 komissio taas rahoitti seurantaohjelmaa LIFE+-hankkeella ”FutMon”. Vuosien 2011–2013 ajaksi EU:n jäsenmaat hakivat seurantaohjelmalle rahoitusta LIFE+-hankkeelle ”ForEU”. Komissio kuitenkin hylkäsi tämän rahoitusanomuksen.

Komission rahoituksen loppuessa metsäohjelman jatkuminen vuoden 2010 jälkeen on vaarassa. Tämä metsänseurannan loppuminen olisi jyrkässä ristiriidassa useiden komission omien tavoitteiden kanssa. Vuonna 2006 valmistuneessa metsänhoitoa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa esitetään, että yhtenä suunnitelman avaintoimista valmistellaan Euroopan metsien seurantajärjestelmää, ja todetaan seuraavaa: ”Forest Focus -toimintasuunnitelma päättyy vuonna 2006. Ympäristön seurantaa EU:n tasolla voidaan tukea vuosina 2007–2013 uudesta Life+-välineestä.” (KOM(2006)0302)

Miten komissio aikoo toteuttaa metsänhoitoa koskevan toimintasuunnitelman avainkohdan 8 ja varmistaa, että metsien terveydentilan seuranta jatkuu EU:ssa vuoden 2010 jälkeen?