”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU:n laajuisen panttijärjestelmän luominen pulloille ja tölkeille

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
 Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Verts/ALE) 12.5.2011

Euroopan komission valmistellessa resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmaa juomapakkausten kierrättämisen tehostaminen auttaisi EU:ta luonnonvarojen säästeliäämmässä käytössä. Useat EU-maat ovat jo ottaneet käyttöön kansallisen panttijärjestelmän juomapakkauksille, millä edistetään muovin ja alumiinin kierrätystä. Esimerkiksi Suomessa on hyvin toimiva pantillisten pullojen kierrätysjärjestelmä sekä panttiin perustuva metallisten juomatölkkien ja muovisten juomapullojen palautussysteemi.

Maaliskuussa 2005 komissaari Stavros Dimas vastasi esittämääni kirjalliseen kysymykseen, että komissiolla ei ole suunnitelmia EU:n laajuisen panttijärjestelmän kehittämiseksi, mutta se tulee käsittelemään uusia ennaltaehkäiseviä toimia pakkausten ympäristövaikutusten vähentämiseksi kertomuksessa, jonka direktiivi 2004/12/EY vaati sitä esittämään.

Direktiivin täytäntöönpanosta 6.12.2006 julkaistu kertomus ei tällaista aloitetta esittänyt. Se katsoi, että esimerkiksi Saksassa pakollinen juomapullojen panttijärjestelmä on aiheuttanut kilpailun vääristymistä EU:n sisämarkkinoilla, sillä se on vaikeuttanut maahantuotujen erimallisissa pulloissa olevien juomien myymistä. Ongelma korjaantuisi koko EU:n kattavalla panttijärjestelmällä.

EU:n laajuinen pantti voitaisiin luoda materiaalina hyödyntämiskelpoisille metallisilla ja muovisille juomapakkauksille, jolloin mistä tahansa EU-maasta ostetun pakkauksen voisi palauttaa toiseen EU-maahan. Tämä auttaisi EU:ta saavuttamaan kierrätystavoitteensa. Suomessa pantillisten alumiinitölkkien palautusaste oli vuonna 2010 94% ja kierrätysmuovipullojen 92%.

Harkitseeko komissio EU:n laajuisen panttijärjestelmän luomista juomapakkauksille? Jos ei, mitä muita ehdotuksia sillä on näiden pakkausten kierrätyksen tehostamiseksi EU:n Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi?

 

FI
E-005039/2011
Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(7.7.2011)

Pakkauksista ja pakkausjätteistä annettu direktiivi 94/62/EY  velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan asianmukaisia pakkausjätteen keräysjärjestelmiä. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltiot voivat valita vaatimusten täyttämiseksi asianmukaisimman jätehuoltovaihtoehdon. Näin ollen jäsenvaltiot voivat vapaasti valita pakkausten keräysjärjestelmät, jotka sopivat parhaiten niiden paikallisiin olosuhteisiin ja erityyppisten pakkausten ja pakattujen tuotteiden kulutus- ja jakelutapoihin.

Komissio myöntää, että kansallisilla juomapakkausten panttijärjestelmillä voidaan saavuttaa korkeat palautusasteet ja edistää näin puhtaampaa ympäristöä ja resurssitehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kokemukset osoittavat, että joillakin pantittomilla kansallisilla juomapakkausten keräysjärjestelmillä on myös saavutettu korkea kierrätysaste (esimerkiksi Belgiassa ja Alankomaissa). Tällä hetkellä komissio ei aio tehdä ehdotusta EU:n laajuisesta panttijärjestelmästä.

Komissiolla on kuitenkin tällä hetkellä käynnissä pilottihanketta koskeva tutkimus, jossa arvioidaan metallisten juomatölkkien Euroopan laajuisen palautusjärjestelmän vaihtoehtoja ja toteutettavuutta. Tutkimuksen tulosten on määrä valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Tutkimuksesta on lisätietoja verkkosivulla http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/cans/intro.htm. Lisäksi komissio kehittää erilaisia lähestymistapoja resurssitehokasta Eurooppaa koskevan EU:n lippulaivahankkeen yhteydessä käytävissä keskusteluissa.