”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU:n kemikaalilain valmistelusta

Vastine – Turun Sanomat 06.05.08

Ville Niinistö kirjoitti TS:ssa 18.4. siitä, miten kemian teollisuuden lobbaus vesitti EU:n uutta kemikaalilakia, useita kuluttajatuotteissa käytettyjä kemikaaleja jäi testausvelvollisuuden ulkopuolelle. Vesityksessä kunnostautui erityisesti europarlamentin konservatiiviryhmä. Eija-Riitta Korhola kiisti tämän vastineessaan 22.4.

Ville Niinistö on aivan oikeassa. EU:n uutta kemikaalilakia tarvittiin, koska arkisissa tuotteissa, kuten vaatteissa, leluissa, huonekaluissa, maaleissa, kosmetiikassa ja pesuaineissa, on kymmeniätuhansia kemikaaleja, joiden vaikutusta ihmisten terveyteen ja ympäristöön ei ole tutkittu.

EU:n komissio ehdotti, että teollisuuden tulee testata kaikkien niiden kemikaalien turvallisuus, joita valmistetaan tai tuodaan EU:hun yli tonni vuodessa, ja että vaarallisimpien aineiden käyttö muuttuu luvanvaraiseksi.

Kemian teollisuus käynnisti poikkeuksellisen kiivaan lobbauskampanjan. Europarlamentin valiokunnissa useat konservatiiviryhmän jäsenet toistivat kemian teollisuuden väitteitä uudistuksen kalleudesta. He myös jättivät satoja kemian teollisuuden toiveiden mukaisia muutosehdotuksia. Osa niistä oli sanasta sanaan kopioitu teollisuudelta, osassa sanamuotoa oli muutettu, mutta ajatus oli kemian teollisuuden lobbareilta.

Europarlamentin vihreä ryhmä teetti brittitutkija Mary Craigilla analyysin kemikaalilakiin jätetyistä muutosehdotuksista. Craigin tulosten mukaan useiden poliittisten ryhmien edustajat – eivät kuitenkaan vihreiden – jättivät kemian teollisuuden nuottien mukaisia ehdotuksia. Konservatiivit tekivät tätä selvästi enemmän kuin mikään muu ryhmä.

Lopputulos oli, että kemikaalien testausvelvoitteita heikennettiin komission ehdottamasta. Kemikaaleista, joita valmistetaan / tuodaan EU:hun 1-10 tonnia vuodessa, pakolliset testit koskevat uusien aineiden lisäksi vain niitä, joiden haitallisuudesta on ennestään tietoa. Edes kaikkia kuluttajatuotteissa käytettäviä kemikaaleja ei tarvitse testata. Testausvelvoitteen ulkopuolelle jäi yli 10 000 kemikaalia. Tämä oli nimenomaan konservatiiviryhmän "ansiota".

Euroopan parlamentti myös tiukensi kemikaalilakia. Sellaiset terveydelle haitalliset pitkäikäiset kemikaalit, jotka kertyvät elimistöön, on pakko korvata muilla aineilla, mikäli turvallisempi vaihtoehto tunnetaan. Konservatiiviryhmän enemmistö vastusti tätä tiukennusta. Parlamentin ja ministerineuvoston välisten neuvottelujen loppusuoralla ministerineuvosto oli jo suostumassa siihen, että tämä korvausvelvollisuus ulotettaisiin myös aineisiin, jotka häiritsevät hormonitoimintaa, mutta konservatiiviryhmä torpedoi tämän.

Satu Hassi
Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja (vihr)