”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU-parlamentti otti kantaa naisten oikeuksiin – Soini ja Essayah taas aborttioikeutta vastaan

Tänään on 100 vuotta siitä, kun kansainvälistä naisten päivää vietettiin ensimmäistä kertaa. EU-parlamentissa asiaa juhlistettiin pienimuotoisin seremonioin ja puhein.

Naisten kannalta tärkeämpiä ovat kuitenkin asiat, joihin parlamentti otti kantaa. Tänään hyväksyttiin kaksikin raporttia, jotka liittyvät naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon. Kumpikaan ei ollut varsinainen lainsäädäntöpäätös, vaan molemmat olivat periaatteellisia kannanottoja.

Ensimmäinen niistä, Edite Estrelan raportti, koski sitä, miten terveyseroja voidaan vähentää. Tässä raportissa parlamentti vaati muun muassa tasa-arvoisia terveyspalveluja maahanmuuttajille sekä sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyvien kysymysten ottamista huomioon.

EU-parlamentin selvä enemmistö asettui kannattamaan myös sitä, että ehkäisyvälineiden tulee olla helposti saatavilla ja että naisilla tulisi olla oikeus turvalliseen aborttiin.

Kaikista yllä mainituista asioista, siis tasa-arvoisista terveyspalveluista maahanmuuttajille (kohta 5, osat 2 ja 3), ehkäisyvälineiden saatavuudesta ja oikeudesta turvalliseen aborttiin (kohta 25, osat 1 ja 2), oli nimenhuutoäänestykset, ja lisäksi monesta muusta asiasta.

Äänestyksissä osa oikeistosta vastusti kaikkia näitä asioita. Sen, miten suomalaiset mepit ovat äänestäneet, näet täältä. Essayah äänesti laittomien maahanmuuttajien terveydenhoidon järjestämistä vastaan, Soini ja Essayah vastustivat naisten oikeutta aborttiin. Äänestystulokset myös alla.

Toinen naisten oikeuksien kannalta keskeinen raportti oli Nedelchevan raportti naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Valitettavasti tästä raportista ei ollut mikään ryhmä pyytänyt nimenhuutoäänestyksiä, joten siitä miten kukin meppi äänesti, ei jäänyt virallista dokumenttia.

Katselin kuitenkin Nedelchevan raportin äänestysten aikana, miten Timo Soinin käsi nousi, vai nousiko. Enimmäkseen ei noussut.

Soini ei nostanut kättään äänestykseen, kun otettiin kantaa esimerkiksi sukupuolten palkkatasa-arvoon, minimipalkkaan tai heikossa asemassa olevien naisten auttamiseen.

Sen sijaan Soinin käsi nousi kohdassa 66 vastustamaan lisääntymisterveysoikeuksia (alakohta 1), ehkäisyvälineiden saatavuutta (alakohta 2) ja abortin saatavuutta (alakohta 3). Soinin käsi nousi myös loppuäänestyksessä vastustamaan koko Nedelchevan raporttia.

Soini jäi kuitenkin selvään vähemmistöön, parlamentin enemmistö kannatti näitä naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kannalta keskeisiä oikeuksia. Soinin kanssa samoilla linjoilla oli kuitenkin monta oikeistolaista, sekä hänen omasta, laitaoikealle sijoittuvasta EFD-ryhmästään että Britannian konservatiivien ympärille kotusta ECR-ryhmästä, ja myös parlamentin isoimmasta ryhmästä EPP:sta, johon myös Suomen kokoomuslaiset ja kristillisdemokraatit kuuluvat.

Ja näin suomalaiset mepit äänestivät Edite Estrelan mietinnöstä (terveyserojen vähentämisestä), jossa oli monta nimenhuutoäänestystä:

Laittomien maahanmuuttajien terveydenhuolto:
Kohta 5/2. ”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ryhmillä, kuten laittomilla maahanmuuttajilla, on yhdenvertainen oikeus saada terveyspalveluja”, erillisäänestys sanoista ”kuten laittomilla maahanmuuttajilla”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Essayah
Tyhjää: Takkula
Hyväksyttiin äänin 595-68.

Kohta 5/3. ”kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan mahdollisuutta rahoittaa laittomien maahanmuuttajien terveydenhuolto julkisista varoista laatimalla määritelmä terveydenhuollon peruspalveluista kansallisessa lainsäädännössä määritellyn mukaisesti”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Itälä. Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Essayah
Tyhjää: Soini
 
Hyväksyttiin äänin 600-55.

Ehkäisyvälineiden saatavuus ja abortti

Kohta 25/1 ”katsoo, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden olisi taattava naisille mahdollisuus saada helposti ehkäisyvälineitä…”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Essayah, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: –
Tyhjää: Soini
Poissa: Takkula
Hyväksyttiin äänin 547-94.

Kohta 25/2 ”…sekä oikeus turvalliseen raskauden keskeytykseen”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Soini, Essayah
Hyväksyttiin äänin 424-199.

Loppuäänestys koko raportista
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Soini, Essayah
Tyhjää: Takkula
Hyväksyttiin äänin 379-228.
Ks istuntopöytäkirjan ”roll-call votes” 8.3. 2011 s. 24-27, 38-40, 48-49, 70-71: www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do