”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU guidelines on human rights defenders

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Satu Hassi (Verts/ALE) 20.4.2011

In 2010 the mission and the embassies of the accredited States of the European Union in Mexico approved a local strategy to implement the EU guidelines on human rights defenders with the maximal efficiency. The same year, the European Union and Mexico signed an agreement for strategic association. Based on this framework document already two political dialogues on human rights have taken place.

Concerning concrete cases of human rights defenders at risk, there are several examples for good practices. However, in a letter dated 18th March 2011, 75 Mexican human rights organisations expressed their concern regarding the shortfalls in the dialogue on human rights with Mexican civil society.
There are several deficits concerning the implementation of point 11 of the EU’s guidelines on human rights defenders emphasized in the letter:
1) Consultation with the Mexican organisations to develop the local strategy for implementation of the EU-guidelines.
2) Annual meeting to discuss the human rights situation.
The same letter expresses the concern about the lack of consultation and dialogue with the Mexican defenders regarding the Political Dialogues on Human Rights between the European Union and Mexico.

Considering the European Parliament’s decisions in June 2010 on EU policies in favour of the human rights defenders, and in September 2007 about the transparency of the dialogues and consultations on human rights in third countries, as well as the aforementioned point 11 of the EU Guidelines for human rights defenders:
• What actions will be undertaken by the External Action Service of the EU to deal with the civil society requests to improve the implementation of point 11 of the EU Guidelines?
• How will the European Delegation in Mexico implement the resolutions of the European Parliament to improve consultations and the transparency of political dialogues on human rights? Which concrete measures will be taken?

FI
E-004314/2011
Korkean edustajan / varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin
komission puolesta antama vastaus
(1.7.2011)

EU:n edustusto ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt Meksikossa ylläpitävät säännöllisiä suoria yhteyksiä kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin Meksikossa. Kerran tai pari vuodessa ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalaisjärjestöt kutsutaan EU:n poliittisten neuvonantajien kokoukseen. EU:n edustusto ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt järjestävät lisäksi Meksikon eri osavaltioihin säännöllisesti arviointimatkoja, joiden aikana EU:n diplomaatit voivat kerätä tietoja ihmisoikeustilanteen kehittymisestä ja tavata ihmisoikeusrikkomusten uhreja ja heidän perheenjäseniään. Tällä työllä pannaan täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevia EU:n suuntaviivoja  ja samalla sillä valmistellaan EU:n ja Meksikon ihmisoikeuksia käsittelevän vuoropuhelun istuntoja.

Lukuisat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, sidosryhmät ja yksittäiset ihmisoikeuksien puolustajat valmistelivat aktiivisesti EU:n ja Meksikon ihmisoikeuksia käsittelevän vuoropuhelun  edellistä istuntoa, joka pidettiin Brysselissä 2. maaliskuuta 2011. Sen tuloksena yksittäiset henkilöt solmivat yhteyksiä Meksikoon ja Brysseliin, ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestettiin erityinen kuuleminen Brysselissä 25. helmikuuta 2011. Tämän jälkeen EU:n edustusto Meksikossa järjesti Mexico Cityssä paikallisille järjestöille tilaisuuden, jossa puitiin kyseisen vuoropuheluistunnon tuloksia. Meksikon suurlähetystö EU:ssa järjesti vastaavan tilaisuuden Brysselissä toimivien organisaatioiden kanssa. Lisäksi Euroopan ulkosuhdehallinto järjesti ylimääräisen jälkipuintitilaisuuden, joka siirrettiin kansalaisjärjestöjen pyynnöstä pidettäväksi 15. kesäkuuta, jotta useammilla kansalaisyhteiskunnan edustajilla olisi tilaisuus osallistua mielipiteiden vaihtoon.

Kuten EU–Meksiko-sekakomitean lokakuussa 2010 antamasta yhteisestä tiedonannosta  ilmenee, on lisäksi sovittu mahdollisuudesta järjestää tulevaisuudessa ihmisoikeuksia koskeva kansalaisyhteiskunnan seminaari täydentämään EU:n ja Meksikon ihmisoikeuksia käsittelevää vuoropuhelua.