”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Blog Listing

Ennallistamisasetuksesta

En saanut puheenvuoroa eduskunnan kyselytunnin keskustelussa EUn ennallistamisasetuksesta. Tämän olisin sanonut:

”Otamme luontovelkaa koko ajan heikentämällä luonnon monimuotoisuutta. Myös sillä on hinta, pahimmillaan yhteiskuntien toimintakyvyn romahtaminen. Kun puhutaan ympäristötoimien hinnasta, on epärealistista olla ottamatta huomioon ympäristönsuojelun laiminlyönnin hintaa.
Ennallistamisasetus on huono suomennos EUn asetusehdotuksen nimelle. Kyse on pikemminkin luonnon elvyttämisestä, toimista luonnon tilan parantamiseksi. Komission Suomelle arvioimista kustannuksista puolet liittyy vesistöjen tilan parantamiseen. Ihmettelen Kokoomuksen vastustusta, koska monet Kokoomuksen kärkipoliitikot toisaalta esiintyvät Itämeren ja muiden vesistöjen suojelijoina.
Arvoisa pääministeri, pidättekö perusteltuna, että kansainvälisiä sitoumuksia, joissa Suomikin on mukana, kuten sitoumusta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen 2030 mennessä, toteutetaan myös EUn yhteistoimin? Pidättekö perusteltuna, että EUssa asetamme yhteisiä tavoitteita, joiden toteuttamisen keinot päätetään kussakin jäsenmaassa kansallisesti?”