”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Energy intensity of TV plasma screens

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE)and Nikolaos Vakalis (PPE-DE) 06.06.2007

Aihe: Energy intensity of TV plasma screens

According to the UK Government-funded Energy Saving Trust, plasma televisions, which are 50% bigger than their cathode-ray tube equivalents (namely conventional televisions), consume about four times more energy.

1. Does the Commission have data with respect to the energy intensity of different TV screen types, such as cathode-ray tube, liquid crystal display (LCD), plasmas, organic light emitting diode screens (OLED) and others?

2. Does the Commission think that Community legislation on energy efficiency covers sufficiently household electronics such as TV sets (including those with plasma screens)?

3. Does the Commission plan to propose any measures at Community level in order to encourage the development and take-up of more energy-efficient TV screens?

4. Does the Commission plan to put a labelling system in place which will properly inform the consumer about the energy intensity and energy efficiency potential of a TV set?

E-3017/07FI
Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus
(17.9.2007)

1. Energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevan direktiivin mukaisessa alustavassa tutkimuksessa selvitetään, miten televisioiden ympäristövaikutuksia, energiankulutus käytössä mukaan luettuna, voitaisiin parantaa niiden koko elinkaaren ajan. Tutkimus on juuri saatu päätökseen, ja sen tulokset löytyvät osoitteesta www.ecotelevision.org. Komissio pohtii tämän tutkimuksen perusteella ekologisen suunnittelun täytäntöönpanotoimenpidettä, johon sisältyy mahdollisesti energiankulutuksen ylärajat käyttö- ja valmiustilassa.

Tutkimus sisältää muun muassa tietoa erilaisten näyttöjen energiankulutuksesta eri toimintatiloissa. Sen mukaan katodisädeputki (CRT)-, nestekide (LCD)- ja plasmanäyttöjen energiankulutus kuva-alueyksikköä kohti vastaa suurin piirtein toisiaan, kun läpiprojektiorasteritekniikka (hyvin suurikokoiset näytöt) kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa. Suuntaukset, kuten täyteen teräväpiirtotekniikkaan siirtyminen, voivat lisätä etenkin nykyisten huippulaatuisten plasmanäyttöjen kuva-alayksikkökohtaista kulutusta.

Tutkimuksessa arvioidaan, että siirtyminen suurempiin näyttökokoihin ja televisioiden yleistyminen kotitalouksissa lähes kaksinkertaistaa televisioista johtuvan energiankulutuksen 40 terawattitunnista (TWh) vuonna 2005 76 terawattituntiin vuonna 2010.

Orgaanisia valoa säteileviä diodinäyttöjä (OLED) ei vielä ole kaupallisesti saatavilla.

2, 3 ja 4. Yhteisön lainsäädännön tarjoamia vaihtoehtoja ovat ekologisen suunnittelun vaatimusten määrittäminen, pakollinen energiamerkintä (merkintöjä koskeva puitedirektiivi ) ja kodinelektroniikan vapaaehtoinen ekomerkintä (parhaillaan tarkistettavana oleva ekomerkintädirektiivi ).

Televisioiden osalta edellä mainittua alustavaa tutkimusta käytetään apuna, kun energiatehokkaiden televisioiden lisäämiseksi laaditaan johdonmukainen paketti, joka mahdollisesti sisältää energiankulutuksen vähimmäisvaatimukset eri toimintatiloissa ja merkintöjä, joilla annetaan kuluttajille ja vähittäismyyjille tietoa hyvistä/parhaista laitteista. Ehdotettavista toimenpiteistä keskustellaan sidosryhmien kanssa, ja niiden vaikutukset arvioidaan.

Lisätietoja ekologisesta suunnittelusta löytyy osoitteesta:
http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm ja
http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/index_en.htm.

Tietoja energiamerkintäjärjestelmästä »
Tietoja ekomerkintäjärjestelmästä »