”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Alexander Stubb ja Satu Hassi 18.12.2007

Aihe: Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta

Suomalaisen televisiokanavan MTV 3:n dokumentissa 45-minuuttia kuvattiin hevosten kuljetusta teurastettavaksi Puolasta Italiaan ilman ruokaa ja juomaa. Kuljetuksessa oli mukana niin tiineenä olevia hevosia kuin raajarikkojakin. Hevoset joutuivat kokemaan täysin turhaa väkivaltaa, ja koko 1 300 kilometrin ja 3 vuorokautta kestäneen matkan aikana eivät eläimet päässeet kertaakaan jaloittelemaan. Ohjelmassa kuvatut kuljetukset ovat selkeästi eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana tehdyn asetuksen (EY) N:o 1/2005 vastaisia. Onko komissiolla käsitystä rikkomusten yleisyydestä? Mitä komissio aikoo tehdä parantaakseen asetuksen valvontaa ja rajoilla tapahtuvia tarkastuksia? Miten komissio suhtautuu ajatukseen tiukentaa nykyistä lainsäädäntöä niin, että esimerkiksi enimmäiskuljetusmatkaa rajoitettaisiin 8 tuntiin tai asetuksen rikkomisesta aiheutuvia rangaistuksia tiukennettaisiin?

E-6535/07FI
Markos Kyprianoun komission puolesta antama vastaus
(27.2.2008)

Komissio on tietoinen siitä, että elävien eläinten kuljettamista koskevaa lainsäädäntöä rikotaan joiltakin osin. Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen säännösten täytäntöönpano on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Lisäksi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komission pääosaston tarkastuslaitos (Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO), Grange, Irlanti) tekee säännöllisesti tarkastuskäyntejä jäsenvaltioihin todetakseen, ovatko toimivaltaiset viranomaiset toteuttaneet EU-lainsäädännössä edellytetyt toimenpiteet.

Vuonna 2007 FVO teki tarkastuskäynnin Italiaan, Romaniaan, Puolaan ja Liettuaan. Tarkastusten avulla arvioitiin eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten täyttymistä teuraaksi kuljetettavien hevosten osalta. Tarkastuskertomukset ovat nähtävillä FVO:n verkkosivuilla .

Valvonnan tehostamiseksi komissiossa laaditaan parhaillaan navigointijärjestelmiin perustuvia malleja, joilla voidaan parantaa neuvoston asetuksen 1/2005/EY täytäntöönpanoa. Kyseessä on yksi äskettäin vahvistetun Galileo-avaruusohjelman tärkeimmistä sovelluksista. Koska navigointijärjestelmiin sisältyy laitteet, joilla on mahdollista saada selville ajoajat ja ajoneuvojen sijainti sekä tietoja eläinten kuljetustiloista, esimerkiksi niiden lämpötila, ne ovat sopiva väline eläinten hyvinvoinnin seurantaan kuljetuksen aikana. Myös toimivaltaisten viranomaisten suorittamat tarkastukset tehostuvat, kun ne voidaan kohdistaa niihin ajoneuvoihin, jotka eivät ole EU-sääntöjen määräysten mukaisia.

Jotta voidaan varmistaa, että rikkomistapauksissa sovellettavia rangaistuksia koskevia neuvoston asetuksen säännöksiä noudatetaan, komissio valvoo tarkasti, että jäsenvaltiot ilmoittavat asianmukaisesti vahvistamistaan asiaa koskevista säännöistä.

Komissio aikoo tehdä viimeistään vuonna 2009 neuvostolle ja parlamentille ehdotuksen, jolla tarkistetaan kuljetusasetuksen eri eläinlajien kuljetusaikoja ja tilavaatimuksia koskevat säännöt nykyisen tieteellisen tiedon edellyttämälle tasolle.