”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Diagnoosinumero kemikaaliyliherkkyydelle

Kirjallinen kysymys komissiolle

Satu Hassi (Verts/ALE), Riikka Manner (ALDE), Sirpa Pietikäinen (EPP) ja Liisa Jaakonsaari (S&D)

Kemikaaliyliherkkyys (Multiple Chemical Sensitivity) on sairaus, joka aiheuttaa enenevässä määrin työkyvyttömyyttä. Kemikaalelle ja hajusteille voimakkaasti yliherkät kärsivät mm. päänsärystä, pahoinvoinnista ja hengitystieoireista jo pienistä määristä ilmassa olevia kemikaaleja, ja lukuisat uudet tutkimukset osoittavat, että kyseessä on fyysinen tauti.

Kuitenkaan kaikissa maissa ei ole käytössä kansallista diagnoosinumeroa, jota ilman sairastuneet eivät ole oikeutettuja sosiaaliturvaan kuten sairauspäivärahoihin ja tuettuun asumiseen. Vaikka kemikaaliherkkyyttä ei osata nykytiedolla lääketieteellisesti parantaa, on todettu, että varhaisella altistukseen puuttumisella voidaan estää taudin kehittyminen invalidisoivaksi.

Monissa maissa, mukaan lukien Saksa ja Itävalta, kemikaaliherkkyydelle on annettu kansallinen diagnoosinumero, mikä auttaa ehkäisemään ennalta sairauden pahenemista. Toisissa maissa kuten  Suomessa se puuttuu. Suomessa on arvioitu, että noin 20 000 henkilöä on pysyvästi työkyvyttömiä vakavan kemikaaliyliherkkyyden vuoksi.

Jos Maailman terveysjärjestö WHO lisäisi diagnoosinumeron kemikaaliyliherkkyydelle kansainväliseen tautiluokitukseen ICD-10 tai sen tällä hetkellä valmisteilla olevaan seuraavaan versioon ICD-11, diagnoosinumero saataisiin myös niihin maihin, joissa ei ole kansallista diagnoosinumeroa.

Onko komissio tietoinen ongelmista, joita aiheutuu siitä, ettei kemikaaliyliherkkyydellä ei ole diagnoosinumeroa WHO:n tautiluokituksessa? Aikooko se WHO:ssa ajaa diagnoosinumeron lisäämistä kansainväliseen tautiluokitukseen?

 

E-011169/2011
John Dallin
komission puolesta antama vastaus
(16.1.2012)

Arvoisan parlamentin jäsenen kannattaa tutustua vastaukseen, jonka komissio on antanut kirjalliseen kysymykseen E-005624/2011 .

Komissio osallistuu kansainvälisen tautiluokituksen (ICD) tarkistukseen Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa tekemänsä jatkuvan yhteistyön puitteissa. ICD kuuluu kokonaisuudessaan WHO:n vastuualaan. Komissio on tietoinen siitä, että myrkytykseen liittyvien sairauksien asiantuntijat ovat ehdottaneet uuden koodin käyttöönottoa kemikaaliyliherkkyydelle ja että asiaa tarkastellaan ulkoisia tekijöitä, tapaturmia ja myrkytyksiä käsittelevässä neuvoa-antavassa ryhmässä, jonka WHO on perustanut johtamaan näitä seikkoja koskevien lukujen tarkistamisprosessia uutta tautiluokitusta (ICD-11) varten.

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetussa asetuksessa  vahvistetaan vaaroihin perustuvat kriteerit hengitysteitä herkistävien aineiden luokitusta varten. Asetuksessa säädetään myös hengitysteitä herkistäviä aineita sisältävien kemikaalien merkintävaatimuksesta, jotta työntekijät ja kuluttajat olisivat tietoisia siitä, mitkä tuotteet sisältävät niitä. REACH-asetus  antaa lisäksi keinoja ottaa tarvittaessa käyttöön hyväksyntävaatimus tai rajoituksia hengitysteitä herkistävien aineiden kaltaisten vaarallisten aineiden käytölle.