”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Demarit: oikeiston 15 katteetonta vaalilupausta

Euroopan demarit näyttävät kiinnittäneen huomiota samaan asiaan, jonka olen omassa nettipäiväkirjassani nostanut esiin jo aikaisemmin: Oikeiston Eurooppa-puolue EPP lupaa vaalimanifestissaan kaikenlaista hyvää ja kaunista, joka on räikeässä ristiriidassa sen kanssa, miten EPP-ryhmä on Europarlamentissa oikeasti toiminut.

Euroopan sosialistipuolue PES  (siis demarit) julkaisi eilen keskiviikkona 13.5. netissä listansa EPP:n vaalimanifestin 15 harhaanjohtavimmasta väitteestä.

Lue lista täältä »

Demarit nostavat esille muun muassa seuraavia asioita:

EPP sanoo tukevansa sitä, että EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020. Oikeasti EU:n ilmastolakien käsittelyssä viime vuonna EPP:n jäsenet ovat (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) tehneet parhaansa vesittääkseen sen, että EU:n päästövähennystavoite tiukennetaan 20 %:sta 30 %:iin, jos seuraava kansainvälinen ilmastosopimus syntyy.

Lisäksi konservatiivimepit ovat säännöllisesti äänestäneet ilmastolakeja vastaan: 17 heistä vastusti Euroopan parlamentin raporttia ilmastotoimien rahoituksesta, 33 vastusti Euroopan parlamentin ilmastovaliokunnan loppuraporttia vastaan, ja 29 konservatiivimeppiä äänesti päästökauppadirektiiviä vastaan sen loppuäänestyksessä.

(Minä lisään tähän että eivät demaritkaan aivan sataprosenttisen johdonmukaisia ole olleet ilmastoasioissa. Esimerkiksi viime syksyn ilmastolakipaketin neuvotteluissa demareita edustava luxemburgilainen Rober Goebbels, joka veti teollisuusvaliokunnan lausunnon käsittelyä muiden kuin päästökaupan alaisten päästövähennysten osalta, teki parhaansa lopputuloksen vesittämiseksi.)

(Omilla nettisivuillani olen myös kertonut esimerkin, jossa vihreät ehdottivat sanamuotoa, joka oli siteerattu lähes sanasta sanaan EPP:n vaaliohjelmasta, raporttiin joka koskee EU:n aluekehitysrahojen käyttöä. Pointti oli se, että nämä rahat pitää käyttää tavalla, joka on EU:n ilmastotavoitteiden kanssa sopusoinnussa. Useimmat EPP-mepit äänestivät näitä oman vaaliohjelmansa mukaisia tekstejä vastaan.)

EPP sanoo tukevansa uusiutuvan energian osuuden nostamista 20 %:iin. Demarit huomauttavat, että EPP-ryhmään kuuluva Europarlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Miroslav Ouzky äänesti tyhjää sen direktiivin loppuäänestyksessä, jolla säädettiin sitova velvoite nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin vuoteen 2020.
Monet konservatiivijohtoiset hallitukset ovat tehneet tuskin mitään uusiutuvan energian edistämiseksi omissa maissaan, näin esimerkiksi Ranskassa, Italiassa, Puolassa ja Luxemburgissa.

EPP sanoo tukevansa tiukkaa finanssimarkkinoiden valvontaa. Tätä EPP lupaa: “Tarvitsemme finanssi- ja talousjärjestelmän parempaa ja järkevämpää säätelyä ja valvontaa. … EPP tukee säätelytoimia, jotka edistävät läpinäkyvyyden, tilivelvollisuuden ja valvonnan lisäämistä sekä EU:n että kansainvälisellä tasolla.

Demarit huomauttavat, että heidän PES-ryhmänsä varoitti finanssikriisin vaarasta jo ennen romahdusta tanskalaisen Poul Nyrupin ja hollantilaisen Icke Van den Burgin raportissa huhtikuussa 2007, joka koski vipurahastoja (hedge-rahastoja). EPP-ryhmä hyökkäsi voimakkaasti näitä ehdotuksia vastaan, samoin kuin osa liberaaliryhmästä.

(Minä lisään tähän että myös vihreät tekivät jo vuosia ennen finanssimarkkinoiden kriisiä lukuisia ehdotuksia valvonnan ja säätelyn tiukentamiseksi ja sen toteamiseksi, että vipurahastot pahentavat finanssimarkkinoiden epävakautta. Nämä ehdotukset eivät menneet läpi.)

EPP sanoo, että ”meidän Eurooppa-projektillamme on aina ollut sosiaalinen ulottuvuus” ja että työntekijöiden oikeudet ovat EPP:lle tärkeitä. Demarit luettelevat tilanteita, joissa oikeistopoliitikot ovat julistaneet päinvastaista ja toimineet toisin, esimerkiksi säädettäessä EU:n palveludirektiiviä.

EPP sanoo myös tukevansa sukupuolten tasa-arvoa. Demarit toteavat, että EPP on muun muassa vastustanut tasa-arvokiintiöitä.

EPP sanoo tukevansa vanhempainlomia molemmille vanhemmille. Demarit toteavat, että 6.5. konservatiivit yhdessä liberaalien kanssa äänestivät yli vaalien ehdotuksen, jolla olisi pidennetty äitiys- ja vanhempainloman vähimmäispituutta EU:ssa. Ehdotus olisi nostanut äitiys- ja vanhempainloman vähimmäispituuden 20 viikkoon. (Ehdotus tarkoitti siis sitä, että tätä lyhempi ei äitiys- ja vanhempainloma saisi olla yhdessäkään EU-maassa.)

EPP sanoo tukevansa naisten ja miesten palkkatasa-arvoa. Demarit huomauttavat, että konservatiivit ovat vastustaneet rapsuja sellaisille työnantajille, jotka rikkovat palkkatasa-arvoa.

(Omilla nettisivuillani löytyy kyllä muitakin esimerkkejä sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä äänestyksistä, joissa konservatiivit ovat ajaneet uskomattoman arvokonservatiivista linjaa. Katso lisää äänestyksistä täältä »)